31. december 2011

2 år til valget - valgkampen i fuld gang

Af borgmesterkandidat Henrik Møller (S)


Der er nu gået 2 år siden kommunevalget og vi er nu halvvejs igennem denne periode, som har budt på store og markante beslutninger. Vi har gennemført en organisationsændring, og er gået fra 7 direktører til 3, samt en slankning i det øverste administrative led. Det var et farvel til forvaltningerne og goddag til fagcentre.
Vi skal meget snart i gang med en evaluering, hvor den umiddelbare fornemmelse er at det var rigtig set med en ændring, som skulle sikre større faglighed samt evnen til at organisationen kunne arbejde på tværs.
Frem til det kommende kommunevalg skal vi så have den politiske struktur til at matche den organisatoriske. For Socialdemokraterne er det i den forbindelse vigtigt at vi sikre demokratisk gennemskuelighed, så indflydelsen ikke bliver et
spørgsmål om nogle få udvalg og politikere der træffer de vigtige beslutninger. Vi er tilhænger af at fastholde et passende antal udvalg, der skal sikre den daglige demokratiske dialog med interessenter og borgere. Hvis vi får for få udvalg frygter vi at det bliver uoverskueligt og uigennemskueligt for politikere og borgere.
Socialdemokraterne har også gennem de sidste to år været med til at sikre at Helsingør Kommune nu har en stabil økonomi. Det har ikke ubetinget været en sjov opgave, men nødvendig.
Vi har sammen med SF og Venstre været med til at gennemføre besparelser, der bestemt ikke har været rare set med socialdemokratiske briller, men den globale økonomiske krise har også ramt Helsingør Kommune.
Men når det er sagt så skal man også erkende, når der bliver truffet forkerte beslutninger.

Det er der meget som indikerer, at vi har gjort ved fjernelsen af rengøring til en del af vores ældre borgere.
Vi gik med opfattelsen af at det var de bedste af de svageste, der mistede rengøringen, men det er blevet meget tydeligt at vi med denne beslutning har ramt forbi og gjort livet dårligere for en stor gruppe af ældre der er og har været afhængig af hjælp fra kommunens side. Der har på det seneste været røster fremme om at det ikke er værdigt.
Det mener jeg ikke vi kan stå model til og derfor bliver det for mig at se, en opgave som vi i det nye år bliver nødt til at tage fat på. Vi må erkende at vi med den besparelse bevæger os for langt væk fra de værdier vi mener, skal gælde for vores ældreomsorg og ældre borgere.
Det er ikke socialdemokratisk politik at kolonihaverne skal være et liebhaverprojekt. Det er kolonihaverne heldigvis ikke i dag og vores holdning er at det skal det heller ikke være i morgen.
Derfor har det også været lidt absurd at se byens borgmester være så forhippet på at presse prisen på vores kommunale kolonihaver. Eller som Hans Andersen udtalte - vi kunne hæve priserne og sikre flere penge til de udsatte. Jeg er med på ideen om flere penge til vores udsatte, men at det skal være kolonihaverne, der skal sikre det, svarer ikke til mit syn på fordelingspolitik. Kolonihaverne har været en oase for folk i almene boliger og med indkomster i den lave ende. Det vil vi ikke være med til at lave om på.
Forts.
Det kommer med mellemrum frem, at nogle folk som ikke mener at der er den store politiske forskel på partierne i byrådet. Vi har nu lige haft sagen som viser, at der ideologisk er forskel på hvem man stemmer på. ”Rengøring” var sagen.
Siden sidste udbudsrunde, hvor det politiske flertal sagde nej til socialdemokraternes forslag om at kommunen overtog en del af rengøringen, for at kunne lave en sammenligning på arbejdsmiljø og kvalitet. Og hvor man måske glemte at forbyde brugen af underleverandører, har vi oplevet rigtig mange ”grimme” sager, hvor det nærmest har været lovløse tilstande der har præget de underleverandører, der har været brugt i Helsingør Kommune.
Vi har nu sikret et politisk flertal, der ikke kun ser rengøring som opgave der skal gøres billigst muligt, men en opgave hvor kvalitet, arbejdsmiljø og rene firmaer præger billedet. Vi har besluttet at gøre 25% af rengøringsopgaven kommunal, samt sikret at kommende private firmaer ikke får mulighed for at benytte underleverandører.
Det er god politisk sejr, som også klart viser at der en ideologisk forskel i Helsingør Byråd.
Vi vil bruge det kommende år til hele tiden at sikre de socialdemokratiske mærkesager. Her halvvejs kan vi konstatere at vi gået langt for at sikre kommunen en stabil økonomi, og vores opgave nu bliver at få holdninger og værdier til mennesker ind i diskussionen. Det må ikke kun være økonomien der styrer hvor vi skal hen med vores kommune.
Jeg glæder mig til et kommende spændende politisk år og ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Ingen kommentarer: