18. januar 2012

Vielser må være til debat

Af Claus Christoffersen, formand for Partiforeningen Centrum, pbv.
Helsingørs socialdemokratiske folketingskandidat Thomas Horn har i Helsingør Dagblad før jul rettet en kritik mod biskop Lise-Lotte Rebels holdning om at sige nej til vielser af to af samme køn i Folkekirken, og opfordret hende og folkekirken til at følge med tiden.
 Lise-Lotte Rebel henviser til kirkelige citater og bibelen og siger blandt andet, at gud skabte i sit billede mennesket som mand og kvinde. Underforstået at så kan to af samme køn ikke blive ægtefæller. I andre læserbreve er hun blevet bakket op af Otto Rühl  og Ole Müller fra menighedsrådene i henholdsvis Sthens - og Mørdrup Sogn. For dem lægger teologi åbenbart ikke op til diskussion og fornyelse.

 I Socialdemokratiet har vi ofte gode debatter om alle slags samfundsforhold. Derfor også dette om kirken. Spørgsmålet om kirkens placering i samfundet bliver mere og mere relevant, da medlemstallet har været støt faldende gennem årtier. I 1990 var 89,3 % medlemmer, mens der i 2011 var 80,4 %. Tallet falder støt og sikkert.
Det er derfor fint, at vores engagerede folketingskandidat stiller krav til vores biskop om at følge med tiden, og bl.a. gøre kirken relevant og brugbar for den gruppe af samfundets borgere, der efterspørger en kirkelig vielse. Næste spørgsmål, der trænger sig på, er de tætte bånd mellem kirke og stat. Kirkens stejle holdning kan let føre til, at båndene slækkes – og det bliver på sigt en tabersag for kirken.

Ingen kommentarer: