18. februar 2012

Der skal igen kæmpes for VORES HOSPITAL

Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand og Henrik Møller, Borgmesterkandidat

Artikel i Helsingør Dagblad

Helsingør Sygehus
For nogle år siden var der gode kræfter, som var meget aktive for at skabe folkelig
opbakning bag kravet om at bibeholde Helsingør Sygehus. Det foregik bl.a. med en
stor underskriftsindsamling. Vi ved desværre nu, at det ikke hjalp. Men Helsingørs
borgere fik et løfte fra Hovedstadsregionens politikere om, at Helsingør Sygehus ikke
vil blive nedlagt totalt før omkring år 2020.

De to socialdemokratiske byrådsmedlemmer Henrik Møller og Jørgen E. Hansen har
gennem det socialdemokratiske regionsmedlem Peter Kay Mortensen erfaret, at der
i løbet af nogen tid vil komme en ny plan fra Regionen, som vil betyde, at Helsingør
Sygehus vil ophøre definitivt længe før det lovede tidspunkt 2020.

Derfor har de sat sig i spidsen for en ny aktion for at sikre, at Regionen holder, hvad
der er blevet lovet: At Helsingør Sygehus ikke bliver lukket, før der er etableret
den vedtagne afløser – et supersygehus i Hillerød. Der skal handles nu, mener de to
politikere. Ellers er det snart for sent. Toget kører og kører tilsyneladende hurtigere
end forudset og lovet.

VORES HOSPITAL
De to politikeres initiativ består af en meget åben aktion med betegnelsen VORES
HOSPITAL. Selve aktionen vil bygge på dannelsen af en venne/støttegruppe, som
vil omfatte de lokale politiske partier, der er enige i, at noget må der gøres – NU. De
enkelte partier skal i aktionen være talerør for deres medlemmer eller sympatisører.

Blandt de synspunkter, som en aktion bør fremhæve er:
1. Fastholdelse af Regionens tilsagn om ikke at lukke VORES HOSPITAL før
der er sat noget andet i stedet.
2. Forskellige borgervenlige funktioner bør forblive på VORES HOSPITAL.
3. Som minimum skal en akutklinik på VORES HOSPITAL bevares.
4. Alternativt og som supplement kan VORES HOSPITAL opbygges som en
sundhedsklinik.

Gode argumenter
Blandt borgerne er der sikkert mange gode argumenter for at bevare Helsingør
Sygehus indtil der foreligger en anden permanent løsning, f. eks supersygehuset i
Hillerød. Her er et par stykker af dem:

1. Det nye store sygehus i Hillerød er godt, fordi der vil være al den lægelige
hjælp til rådighed, som er nødvendig for Nordsjælland.
2. Der bør være en mere-end-akutklinik i Helsingør.

3. Begrundelsen for det er bl.a. kommunens indbyggertal, at Helsingør er en
havneby – og en gennemfartsby for biler og togtrafik, der er mange år endnu
stor færgetrafik med mange biler ombord, på et tidspunkt skal der måske
skabes mange arbejdspladser til byggeri af en HH-tunnel/bro mv.

Venne/Støtteforeningen VORES HOSPITAL
Socialdemokratiet bør tage initiativ til en venne/støtteforening f.eks. med
betegnelsen ”VORES HOSPITAL”. Navnet vil dække mange sider af en
aktion. Støttegruppen skal være en slags forening, der skal være så bred i sin
sammensætning, at de lokale politiske partier, der vil være med i denne fælles aktion
og kan se sig selv som havende ejerskab til aktionen.

Blandt de initiativer, som støttegruppen kan anvende er følgende:
1. Afholde debatmøder om emnet.
2. Afholde høringer om emnet.
3. Iværksætte kampagne for at få borgerne til at skrive læserbreve mv.
4. De sociale medier Facebook, Twitter, sms mv. kan anvendes.
5. Afholde en løbende anderledes underskriftindsamling, som skal målrettes til
de politiske partiers medlemmer og tilhængere. Deres underskrifter skal bruges
til at kontakte deres egne politikere i kommune, region og folketing om emnet.
En underskriftindsamling, hvor alle bare kan skrive under uden, at det har
konsekvenser, vil i dagens Danmark være virkningsløst.

Støttegruppens medlemmer kan være alle, som via de partigrupperinger, der bliver
etableret, vil melde sig til en ”medlemsliste”, der oprettes med medlemmernes navn,
adresse, telefon og emailadresse. Dette bl.a. for at kunne identificeres medlemmerne,
så anonyme medlemmer undgås.

Henrik Møller og Jørgen E. Hansen starter aktion VORES HOSPITAL med at tjekke,
hvilke af de andre politiske partier i kommunen, der vil være med – og at de, der vil
være med, bliver enige om en kort erklæring på 4-5 punkter, som kan være aktionens
budskab til borgerne og støttegruppens budskab til Regionens politikere.

Som det allerførste vil de to politikere søge at få et møde i stand med regionsformand
Vibeke Storm Rasmussen og regionsmedlemmerne Peter Kay Mortensen og Per
Tærsbøl for at få fuldstændig klarhed over, hvordan situationen rent faktisk ser ud.