13. februar 2012

Hjemmehjælperne skal bakkes op!

Af Jørgen E. Hansen, gruppeformand for den den socialdemokratiske byrådsgruppe

Det er dog helt utroligt, at Borgmester Johannes Hecht Nielsen synes, at han skal lægge brænde på bålet, når det drejer sig om at lade omgivelserne kunne risikere at få det indtryk, at kommunens hjemmehjælpere ikke har rene hænder og hensigter, når de er ude i de små hjem for at hjælpe pensionisterne.

Jørgen Hansen
For det er jo det han gør, når han ikke vil være med til, at et grundigt blik på straffeattesten hører med, når kommunen ansætter hjemmehjælpere og i øvrigt andet personale, der har direkte og personlig kontakt med de ældre borgere.

For mig – og for Socialdemokratiet – er det helt klart, at det er de svageste borgere, ældre og pensionister, som skal være sikre og derfor ikke må udsættes for den risiko, der er forbundet med ikke at se straffeattesten.

Husk på, at det er en kommunal repræsentant, der kommer på besøg. Borgerne må have grund til at antage, at kommunen på alle rimelige måder har sikret sig en pålidelig medarbejder, som kan gå ind i – og rundt i – borgernes hjem uden risiko for, at det bliver misbrugt.

For nogle år siden indførte vi straffeattester på daginstitutionerne og i idrætsforeningerne, fordi vi følte, at det var naturligt og nødvendigt. Den gang var det børnene, der skulle beskyttes. Nu er det så en anden udsat gruppe borgere.

Alle vores flittige og gode hjemmehjælpere skal bakkes op – også af borgmesteren!

Ingen kommentarer: