13. marts 2012

Borgmesteren og SF diskvalificerede sig selv!

Af Jørgen Hansen, Gruppeformand for Socialdemokraterne i Helsingør Byråd


Så kom den besked, som vi er mange, der har frygtet. Efter at debatten i sidste uge begyndte at tegne et billede af, at Regionsrådet ønsker at løbe fra det løfte, som var helt klart: Helsingør Sygehus vil først blive lukket, når der står et nyt sygehus færdig i Hillerød omkring år 2020.

Nu er det en realitet. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor det er så afgørende for Regionen at gennemføre slagtningen af VORES HOSPITAL så lang tid før lovet.

Men jeg vil have lov til at undre mig. Hvorfor ville borgmesteren og Venstre ikkevære med til en fælles henvendelse til Regionen, da fem af byrådets politiske partier syntes, at nu skulle der reageres igen? Er det ikke en borgmesters opgave at tale sin
kommunes sag – uanset om den er dødsdømt, men dog ikke besluttet!

Tre ganske gode og realistiske indsigelser kunne ikke få borgmesteren til at gå med i den fælles henvendelse. Det er jo bare rygte, sagde han. Nej borgmester: Det var ikke rygter! Det var den skinbarlige sandhed, som nogen af os havde fås nys om fra pålidelige kanaler, men som borgmesterens kanaler ikke kunne skaffe ham.

Sandheden er, at det for borgmesteren har været vigtigere at agere som Venstremand og arbejde for at nedlægge Helsingør Sygehus frem for at varetage Helsingørs interesser. Æv og ærgerligt.

I øvrigt havde borgmesteren jo fint selskab af SF, som i skikkelse af Bente Donkin syntes, at det var vigtigt at fremhæve det som vi alle sammen er enige om, nemlig at Helsingørs borgere skal have den bedste og mest kvalificerede behandling, men kunne det ikke lige så godt ske i Helsingør som Frederikssund, jo det kunne det.

Men efter SFs mening kan det altså godt vente til efter år 2020, når et nyt sygehus står klar i Hillerød – måske. Men indtil da ville SF altså ikke drømme om at gå med i de fem partiers fælles henvendelse til Regionen om at vente med nedlæggelsen af VORES HOSPITAL.

Næh sammen med Venstre gik SF faktisk den modsatte vej med deres seks mandater tilsammen ud af byrådets 25 medlemmer. De lod VORES HOSPITAL lukke til næste år – i overensstemmelse med et flertal i Regionsrådet, som desværre også omfatter Socialdemokratiet.

Ingen kommentarer: