8. marts 2012

Ses vi?

I marts måned afholder alle 3 partiforeninger i Helsingør Kredsen generalforsamlinger. Som medlem har du modtaget indkaldelsen og vi håber at du har lyst til at deltage. Se mere om tidspunkt og sted i kalenderen.

Ingen kommentarer: