16. marts 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 11


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Vi socialdemokrater skabte velfærdssamfundet og vil ikke lade det forsvinde. Vi erkender, at ændringer ikke er lige populære. Men hvis vi vil noget andet og bedre, er vi nødt til prioritere. Så enkelt er det desværre, siger socialminister Karen Hækkerup.
Danmark er i den værste økonomiske krise i mange år. Det betyder, at velfærdssamfundet kører med underskud. Vil vi gøre noget anderledes, må vi skære noget fra for at gøre noget andet bedre. Tager vi ikke diskussionen, vil den velfærd, vi har, langsomt blive udhulet, og så kan konsekvensen blive et forsikringssamfund, fordi de mennesker, der har pengene til det, vil vælge halvdårlige offentlige løsninger fra til fordel for private løsninger.

Det var med disse realiteter i tankerne, at socialminister Karen Hækkerup i sidste uge skød en debat i gang om, hvordan vi bruger den pose penge, vi nu engang har, så den kommer flest muligt, der har mest brug for den, til gavn.

For socialministeren handler det om at gøre Danmarks socialpolitik bedre for at kunne hjælpe blandt andre udsatte børn, der lever et alt for hårdt liv.

- Jeg mener, at vi bør diskutere, om folk der godt selv kan betale et bidrag, fortsat skal tilbydes gratis rengøring. Og jeg mener, vi bør diskutere, om det ikke er rimeligt nok, at forældre til handicappede børn ud over den hjælp de selvfølgelig stadig skal have fra samfundet, som tabt arbejdsfortjeneste, dækning af medicin, merudgifter og transport, selv betaler for det særlige dagtilbud for deres børn - på lige vilkår med alle andre forældre, der betaler for at få deres barn passet. Det vil sige friplads eller nedsat betaling til dem, der ikke har mange penge eller som har flere børn, men højere betaling fra forældre med en større indtægt. Jeg synes bestemt ikke, at det er lige til at spare hos nogle grupper, men vi er nødt til at begynde diskussionen nu, siger Karen Hækkerup, der er fuldstændig klar over, at hun stikker hovedet i en politisk hvepserede.

- Selvom det danske velfærdssamfund snart har mere end 80 år på bagen, er der stadig masser af ting, som velfærdssamfundet kan gøre bedre. Social arv i Danmark er på godt ondt desværre en kæmpe faktor. Hvis der skal ændres på det, må vi forbedre vilkårene for de udsatte børn og styrke indsatsten over for de allersvageste. Men for at det kan lade sig gøre, er der andre ting, der må skæres væk, uddyber socialministeren.

Diskussionen Karen Hækkerup nu har skudt i gang er første led i en proces frem mod en socialreform, som skal munde ud i konkrete forslag til en omfordeling af velfærden på socialområdet til efteråret.
Årsregnskaber, revision, regler og indberetninger… Der er nok at holde styr på for selvstændige forretningsdrivende i Danmark. Regeringen vil nu gøre det lettere at starte og drive virksomhed.
- Vi synes, at virksomhederne skal bruge deres tid og kræfter på det, de er bedst til - at drive forretning - og ikke på unødvendigt administrativt arbejde, siger Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht.

Det er baggrunden for regeringens indsats for færre administrative byrder til erhvervslivet, der blev offentliggjort i går.

- Særligt de mindre virksomheder kommer til at mærke det her. Vi forenkler kravene til deres årsregnskaber og indfører en erklæringsstandard, så de små virksomheder kan spare omkring en fjerdedel af udgifterne til revision. Uden at gå på kompromis med den nødvendige myndighedskontrol, forklarer Benny Engelbrecht.

Derudover nedsætter erhvervs- og vækstministeriet et virksomhedsforum, som skal rådgive regeringen om, hvor virksomhederne oplever de største administrative byrder, og hvordan man kan forenkle kravene.
Efter seks måneder med et rødt flertal er der allerede sket massevis af resultater. Her får du et overblik over de vigtigste.
Det er nu seks måneder siden, at danskerne med kryds på stemmesedlen satte et punktum for Venstre og De Konservatives ti lange år ved magten. Seks måneder med en ny bredt funderet regering. Det kræver politisk muskelkraft i den helt store skala at ændre den kurs, Venstre har sendt Danmark ud på. Men allerede nu har regeringen med Socialdemokraterne i spidsen skabt håndgribelige resultater på afgørende områder. Resultater som psykiatriske patienter, arbejdsløse, homoseksuelle og indvandrere kun kunne drømme om for et halvt år siden.

Der er stadig masser af ting at tage fat i, men her er et lille udsnit af de ting regeringen allerede har gennemført eller skabt flertal bag:

 • Vi har vedtaget en økonomisk kickstart, der skaffer 8.000 job i 2012 og 8.000 i 2013.
 • Vi har afskaffet VKO’s pointsystem og revideret familiesammen-føringsreglerne, så små børn kan leve sammen med deres forældre.
 • Vi har afskaffet fattigdomsydelserne.
 • Vi har hævet den kriminelle lavalder, så børn ikke længere sendes i fængsel.
 • Vi har aftalt at skabe ligestilling i folkekirken, så også homoseksuelle kan få en kirkelig vielse.
 • Vi har kraftigt forbedret 6 ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse og midlertidigt forlænget dagpengeperioden.
 • Vi har aftalt at give 1 mia. hvert år fra 2013 til bedre og billigere offentlig transport.
 • Vi har afsat ½ mia. årligt fra 2013 til flere pædagoger i daginstitutioner.
 • Vi har givet psykiatrien et varigt løft.
 • Vi har styrket kontrollen med udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked for at undgå social dumping.
 • Vi har skaffet over 10.000 ekstra praktikpladser i 2012.

I denne uge har det været sagt, at det kun er de svageste i Danmark der betaler for krisen. Lige på og hårdt stiller skarpt på denne påstand.

Hvorfor fører en socialdemokratisk ledet regering højreorienteret politik?

Det er en myte, at regeringen fører højreorienteret politik og kun lader de fattige betale for krisen. Tværtimod har regeringen på under et halvt år afskaffet nogle af de gaver, VKO gav de mest velstillede i Danmark. Samtidig har vi annulleret flere VKO-besparelser, som ramte de mennesker i vores samfund med størst behov.

Men det er jo de svageste der betaler, når I laver fx en fleksjobreform?

Vi er glade for fleksjobordningen, det er en ordning, der giver mennesker mulighed for at bidrage til samfundet med deres viden og kundskaber, selv om de ikke er i stand til at arbejde på fuld kraft. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, har vi ikke råd til ordningen i sin nuværende form. Udgifterne er løbet løbsk, derfor ændrer vi nu ordningen, så vi har råd til at bevare den. Og ja, man kan ikke stramme op på økonomien, uden det kan mærkes. Men hvis vi ikke gør noget, vil fleksjobordningen kollapse under sin egen vægt.

Hvor kan man se, at også de mest velstillede betaler for krisen?

Regeringen sænker loftet over fradrag for store pensionsindbetalinger, de private sundhedsforsikringer er ikke længere skattefrie, og får man udbetalt sin løn i aktier, bliver de særlige gunstige regler for aktieaflønning og medarbejderaktier afskaffet. Derudover kan man heller ikke længere undgå beskatning af kursgevinsten, når man overdrager aktier i familieejede virksomheder, der hovedsagligt har karakter af pengetanke, til nære familiemedlemmer.

Men hvad har Socialdemokraterne gjort for at hjælpe dem med de største behov?

Vi hjælper dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Regeringen har blandt andet forlænget dagpenge-perioden midlertidigt, regeringen indfører en to-årig ordning med en skattefri jobpræmie for kontanthjælps-modtagere, der har været arbejdsløse i tæt på et år, og prisloftet for seks ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse til og med erhvervsuddannelsesniveau bliver ophævet. Der er også flere penge til de familier, som passer deres handicappede og syge børn, fattigdomsydelserne er afskaffet, der er fuld børnecheck til familier med mange børn og brugerbetalingen for fertilitetsbehandling er fjernet.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

Ingen kommentarer: