17. marts 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 12


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Danmark fik i går verdens mest ambitiøse energireform, der kort sagt betyder flere arbejdspladser, større uafhængighed og starten på et grønt industrieventyr af en anden verden.
Syv af Folketingets otte partier satte torsdag eftermiddag deres underskrift på et dokument, der ikke alene skriver danmarkshistorie, men udstikker kursen for verdens mest ambitiøse energireform.

Ud over at spare miljøet og atmosfæren for skadelige gasser og partikler, skaber energireformen en solid grobund for tusindvis af nye arbejdspladser, og den sikrer, at Danmarks opsving ikke trues af oliepriser, der tordner i vejret.

- I dag er ikke bare en god dag for alle dem, der nu får et arbejde gennem energiaftalen. Det er også en god dag for vores børn og børnebørn. Aftalen betyder, at Danmark bliver førende i verden inden for grøn teknologi. Det bliver vores fodspor resten af verden vil følge, når oliepriserne før eller siden tvinger dem til finde alternativer til olien. Det vil komme os til gode i form af tusindvis af arbejdspladser, fortæller en stolt og glad Pernille Rosenkrantz-Theil, der er klima- og energiordfører for Socialdemokraterne.

Den historiske aftale betyder, at halvdelen af Danmarks elforbrug i 2020 vil komme fra vindenergi, det er en klar verdensrekord. Det skal blandt andet ske med etableringen af to gigantiske hav-vindmølleparker, der sammen med andre initiativer vil kaste 8.000 job af sig. Samtidigt er aftalen det første skridt på vejen til ønsket om, at Danmark bliver helt uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Ud over de mange vindmøllejob, vil der også blive skabt tusindvis af andre job, i det grønne industrieventyr, reformen skyder i gang.

Det er ikke gratis at gøre sig uafhængig af den olie, som på godt og ondt har holdt samfundet kørende de sidste 150 år. Men i det lange løb vil energireformen tjene sig ind, fordi vi netop bliver uafhængige af oliepriserne, der kun kender en vej; opad. Prisen på ren energi derimod afhænger ikke af internationale spændinger og oliesheikers humør.

- Den nye grønne energireform skal betales af danskerne, men de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Lidt hovedregning: Den fattige familie slipper med 6 kr. om måneden i 2012, mens en gennemsnitsfamilie skal af med godt 8 kr., en mere velstående skal betale 11 kr. Herefter trappes det op til om otte år at koste hhv. 71 kr., 108 kr. og 141 kr. – men altså kun hvis familien slet ikke sænker deres energiforbrug eller energiforbedrer på anden måde, forklarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Energireformen har også vakt stor opsigt i udlandet, hvor politikerne stadig slås om at nå op på det vedvarende energiniveau, vi allerede har i Danmark. Et TV-hold fra BBC besøger i disse dage Danmark, for at finde ud af, hvordan det er lykkedes os at gå forrest i kampen for en oliefri fremtid.
Hvordan får Danmark mere ud af danskernes hårde arbejde? Det skal en bred kommission nu finde svarene på.
Regeringen arbejder hver dag hårdt på at skabe flere job til danskerne. Men skal dansk økonomi ud af krybesporet, er det ikke nok kun at hælde mere benzin på den økonomiske motor. Benzinen skal også have mere kraft. Eller sagt på en anden måde. Der er brug for, at danskerne får mere produktivitet ud af deres hårde arbejde.

Derfor har regeringen nedsat en kommission, der skal levere konkrete bud på, hvordan Danmarks produktivitet kan bringe os tilbage til en international førerposition igen.

- Hvis den svage produktivitetsudvikling fortsætter, som vi har set de seneste 10 år, kan vi risikere at gå glip af nogle af frugterne ved det opsving, som regeringen lige nu arbejder på at bringe Danmark ind i, forklarer Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby.

Danmark har i flere perioder været blandt de fem rigeste OECD-lande – senest i slutningen af 90'erne. Men op gennem 00'erne med Venstre ved regeringsroret er Danmark sakket mere og mere agterud. Det skyldes blandet andet den lave vækst i produktiviteten i forhold til vores nabolande.

- Danmark skal ikke konkurrere på lønnen med lavtlønslande som Kina og Indien. Det hverken kan eller vil vi. Men vi skal kunne konkurrere med vores nabolande uden at sætte danske lønninger under voldsomt pres, og derfor er det nødvendigt, at vi gør tingene smartere – både i den private og den offentlige sektor. Det er en kompliceret problemstilling, så det glæder jeg mig rigtig meget til at få nogle konkrete bud på, forklarer John Dyrby Paulsen.

Produktivitetskommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af næste år og komme med delkonklusioner undervejs.
Regeringen fjernede torsdag en af VK-tidens store beskæftigelsesbrølere og har nu givet hundredvis af kurser tilbage til de arbejdsløse, så de får en vej ud af arbejdsløsheden.
Midt i en af de værste økonomiske kriser i nyere tid, gjorde den tidligere regering ondt værre ved at begrænse arbejdsløses mulighed for at videreuddanne sig.

Regeringen har nu udvisket denne borgerlige skamplet ved at genindføre retten til seks ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft for faglærte og ufaglærte. Det betyder, at arbejdsløse nu uden skelen til et økonomisk loft får adgang til et hav af uddannelser, der kan give dem kompetencerne inden for alverdens fag.

- Når en slagteriarbejder bliver fyret, er det altafgørende, at vi kan tilbyde opkvalificering, så vedkommende kan få et job, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan f.eks. være en uddannelse i forarbejdning af glasfiber, målrettet mod et job i vindmøllesektoren, siger Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen og fortsætter:

- En undersøgelse har for nyligt klokkeklart konkluderet, at seks ugers selvvalgt uddannelse er en af de aller bedste muligheder for såvel faglærte som ufaglærte til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Den tidligere VK-regering lagde i januar 2011 et prisloft på 140.000 kr. ved seks ugers selvvalgt uddannelse, som forsikrede ledige eller fleksjobbere har ret til. Prisloftet betød konkret, at hundredvis af uddannelser reelt blev umulige at tage for de ledige, da kommunerne selv skulle refundere det resterende beløb.

Fjernelsen af prisloftet træder allerede i kraft 1. april 2012.

I denne weekend går hundredvis af socialdemokrater i aktion og stemmer dørklokker for at fortælle danskerne, hvordan vi konkret bringer Danmark styrket ud af krisen ved at skabe flere job samtidigt med, at vi ruster os til en olie-uafhængig fremtid med den historiske energiaftale vi netop har indgået.

Mens Venstre bruger al sin energi på at lave spin i stedet for politik, vil vi ansigt til ansigt fortælle danskerne, hvordan vi gør en forskel i forhold til den tidligere regering, der soldede Danmarks grønne forspring op gennem deres 10 lange år ved magten.

Vi vil fortælle, hvordan en målrettet grøn strategi er den eneste måde, vi beskytter virksomhedernes bundlinje og skåner forbrugerne for olieprisernes himmelflugt og oliesheikers uforudsigelige humør. Kun ved så hurtigt som muligt at skabe de bedste muligheder for grøn innovation og fossil uafhængighed kan vi sikre, at danskerne og erhvervslivet ikke bliver ruineret af stigende energiudgifter.

Vi vil fortælle, at vi modsat den tidligere regering har modet til at trække samfundet i den rigtige retning og stille de svære spørgsmål. Vi følger ikke altid den mest populære vej, men altid den rigtige.

Under Lars Løkke Rasmussens tid som statsminister forsvandt omkring 100 job hver eneste dag, og klimaindsats var noget, man betragtede som venstrefløjsromantik. Dén politiske passivitet råder vi nu bod på - i byer og på land, i storbyerne og provinsen. Vi gør Danmark til verdens førende grønne nation. Det skaber sammen med kickstarten 8.000 job i år og det samme antal næste år. Men det er kun begyndelsen. Energireformen er startskuddet til et grønt industrieventyr uden sidestykke.

Med indgåelsen af verdens mest ambitiøse energireform viser vi os som en nation, der har styrken og den politiske vilje til at træde ud af flokken og udpege retningen, ikke bare vores eget samfund, men også for alle andre.

Forestil dig en fremtid, hvor nyheder om olieprisernes himmelflugt blot bliver mødt med et træk på skulderen. Det bliver nu virkeligheden i Danmark inden for en overskuelig årrække. Allerede i år 2020 skal halvdelen af den danske strøm produceres med vindenergi. Og vi arbejder hen imod et endeligt farvel til fossile brændstoffer i 2050. Tro mig. Andre lande kommer til at følge trop, når olieprisernes himmelflugt tvinger dem til det, men det bliver i Danmarks fodspor.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

Ingen kommentarer: