17. april 2012

Kredsformandens organisatoriske beretning 2011

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Når vi ser på det landspolitisk, var 2011 et mærkeligt år. Vi vidste der ville komme et Folketingsvalg, men hvornår det kom, var der stor usikkerhed om.

Allerede på vores meget velbesøgte Nytårsmøde d. 22. januar, hvor Lone Møller var gæst, nævnet hun datoen d. 12. april. Det viste sig dog hurtigt, at det blev det ikke, men usikkerheden om valgdatoen gjorde, at vi alligevel gik i gang med de forberedelserne vi kunne lave.
På nytårsmødet bad vi medlemmerne melde sig til forskellige aktiviteter, såsom plakathold, gademøder og dør til dør kampagner og vi fik hurtigt sat nogle hold sammen, så var det gjort.
I januar måned fik vi også klistret de sidste plakater, så vi havde ca. 700 klistrede plakater, da valget blev udskrevet i august. I foråret vi fik også lavet forskellige pjecer, nogle betalte vi selv og andre var sponseret at 3F Nordøstsjælland og DUI. Så vi havde 40.000 pjecer, da valget blev udskrevet. Vi fik også lavet en film med Thomas, som blev vist i flere Nordsjællandske biografer og vi fik lavet radiospots. Derudover blev der planlagt en annoncekampagne, så meget som det kunne lade sig gøre i forvejen.
Og under denne valgkamp må man sig at ”den kongelige danske fagbevægelse” var med os.
3F lavede på landsplan deres ”SKÆV” kampagne, der både var en landsdækkende kampagne, men også hjalp os lokalt. LO Nordsjælland lavede flere arrangementer, hvor ” Rød Axeltorv” blev det helt store succes, også fordi vejret var med os denne dag.
Metal kom og hjalp os en eftermiddag under valgkampen med dør til dør kampagne og vi sluttede denne dag af med et arrangement på Værftsmuseet, hvor vi havde en pølsevogn med.

Så da valget endelig blev udskrevet d. 26. august, var vi klar fra første dag. Der blev allerede om eftermiddagen sat plakater op og vi stod ved stationerne da Helsingoranerne kom hjem fra arbejde fredag eftermiddag.
Vi havde fået tilbudt at låne Metal Nordsjællands lokaler i Strandgade til valghovedkvarter og det var rigtig fint. Valgudvalget mødets med Thomas hver dag kl. 17.00
Selvom vi synes vi var meget parate, så er det alligevel en meget hektisk periode, hvor der skal tages mange beslutninger.
Men ingen tvivl om at vi førte en meget offensiv valgkamp, med Thomas i spidsen fra første til sidste dag. Selv på valgdagen var Thomas i gang hele dagen.
Og så var det en fornøjelse med de mange hjælpere der var med. I de mange år jeg har lavet valgkamp har jeg aldrig oplevet så mange der gerne ville hjælpe. Det var tæt på 100 medlemmer der var i gang. Nu håber vi der er ligeså mange hjælpere, når vi skal til at lave valgkamp til kommunalvalget.
Men desværre gik det ikke som vi håbede. Thomas fik et meget flot valg, men landsresultatet gjorde desværre, at det ikke rakte til en plads i Folketinget. Så selv om vi valgaftenen kunne glæde os over, at det nok blev en Socialdemokratis ledet regering, så måtte vi også konstatere, at vi fik det dårligste valg i mands minde og en regeringssammensætning, der ikke gør det nemt at føre Socialdemokratiske politik.
Et par uger efter valget holdt vi en takkefest for alle hjælperne og her deltog mere godt 60 personer. En god og hyggelig afslutning på valgkampen.
Så man kan vist roligt sige at Folketingsvalget har været den største opgave i 2011.
Den nye regering med Danmarks første kvindelige statsminister og endda en Socialdemokrat har nu siddet i godt ½ år og det har bestemt ikke været en dans på røde roser. Man plejer at sige, at en regering er fredet de første 100 dage, men som gruppeformand Mogens Jensen sagde på vores nytårsmøde i år, vi har knap nok været fredet i 100 minutter.
Pressen mener jo de er i deres gode ret til at beskylde regeringen, og specielt Socialdemokratiet, for løftebrud, vel vidende at befolkningen har sammensat et Folketing, der ikke umiddelbart vil føre Socialdemokratisk politik.
Men man skal huske på, at der også er gennemført gode initiativer i regeringens første tid. Der er afsat 18 mia. kr. til offentlige investeringer, det økonomiske loft for AMU uddannelserne er fjernet, loftet for start- og kontanthjælp er fjernet og der er afsat 65 mia. kr. til at forhindre social dumpning.
Men desværre for os, valgte Thomas her i februar måned at meddele at han trækker sig som kandidat. Jeg tror Thomas selv vil give jer en forklaring på det, senere i aften, men det er et stort tab for Helsingør Kredsen. Thomas har, siden han blev valgt som Folketingskandidat i 2007, formået at gøre sig meget kendt og respekteret i Helsingør, så det er med vemod vi tager afsked med Thomas som Folketingskandidat.
Og nu skal vi så i gang med at finde en ny kandidat.
Partiforeningen Centrum har gennem længere tid haft problemer med skiftende formænd og en bestyrelse der ikke rigtig kunne finde rytmen. Men i foråret blev Claus Christoffersen valg som formand og der blev valgt en helt ny bestyrelse og foreningen er nu igen kommet op og stå og fungere nu, sammen med de to andre foreninger, kreds og fællesledelse. En af de mange arbejdsopgaver foreningerne har haft, er at skaffe flere mailadresser. Det er meget nemmere og meget billigere for os at kommunikere med medlemmerne på den måde og vi har nu ca. 77% af vore medlemmer vi har mailadresser på. Så det er rigtig flot. Hvis der sidder medlemmer her i aften der endnu ikke har givet os deres mailadresser, så er det nu.
Hvordan strukturen i Socialdemokratiet i Helsingør Kommune skal være fremover venter vi med, til efter kommunalvalget. Indtil da er der mere end nok at se til. Der er også valg til regionen, samtidig med Kommunalbestyrelsen. Og så skal vi, ikke at forglemme, finde en værdig afløser for Thomas Horn.
Men der skal ikke være tvivl om, at et flertal i kredsbestyrelsen synes der skal fornyelse til i organisationen.

Fornyelse er vi nu allerede i gang med. Vi sender et nyhedsbrev ud via mailsystemet, som vi kalder ”Partiposten” Det kommer ud ca. hver 5-6 uge og redigeres og sættes op af Erik Stubtoft og Julian Ishewood og kredsformanden er ansvarshavende. Indtil videre sendes det ud til de medlemmer, der har en mailadresse og kun i særlige tilfælde med post til de der ikke er på mail. Det er selvfølgelig ikke optimalt at mere end 20% af vore medlemmer ikke får bladet, så måske kunne vi tage en debat om det her på generalforsamlingen.
Vi har også barslet med en ny hjemmeside, som vi håber medlemmerne vil bruge flittigt. Den hedder www.sochelsingor.dk. Prøv at gå ind på den og kom gerne med kommentarer til vores næstformand Martin Nesheim, der har kreeret hjemmesiden og også står for administrationen af den.
Og hvad er det så vi arbejder med lige nu.
Vi er allerede så småt begyndt på forberedelserne til den organisatoriske del af kommunalvalget. Det vil sige, at bestyrelsen har truffet nogle overordnede principper for hvordan valgkampen skal køre. Det vil vi orientere om på et senere dagsordenspunkt.
Og i efteråret skal vi have en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal vedtage opstillingsregler og tidsplan for forslag til opstilling af kandidater. Vi forventer at have en færdig kandidatliste inden udgangen af marts 2013.
Her på det sidste har vi også beskæftiget os en del med vores hospital. Vi har arbejdet og fortsætter med at arbejde for, at Helsingør Hospital ikke nedlægges før der står et færdigt sygehus i udkanten af Hillerød. Men det tror jeg Henrik kommer mere ind på.
Og så skal vi også i gang med en debat om fremtiden og det endda en fremtid til år 2032. Det er partiet centralt der har udsendt 3 spændende oplæg og bedt os om at sætte gang i en medlemsdebat. Det vil vi gøre i august måned.
Året 2011 har været et spændende år, men som de siger i Mogensen og Kristiansen, næste år bliver endnu mere spændende.
Tak for samarbejdet til foreningsbestyrelserne, kredsbestyrelsen og politikerne. Og tak til Erik og Julian for samarbejdet med ” Partiposten”
Og hermed sættes beretningen til debat.

Ingen kommentarer: