17. april 2012

Politisk beretning fra Byrådet 2011

Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat

VI STÅR I EN UNDERLIG SITUATION, VI HAR VUNDET
REGERINGSMAGTEN, MEN ER LIGESOM IKKE HELT TILFREDSE MED
SITUATIONEN.DET VIRKER MEGET SOM OP AD BAKKE, SELV GODE SAGER BLIVER TIL
DÅRLIGE ELLER BLIVER HÅNDTERET DÅRLIGT.

AT DET VIRKER ENDNU MERE OP AD BAKKE FOR SF ER INGEN TRØST,
DA DE JO UDGØR REGERINGSGRUNDLAGET.

JEG HAR TIDLIGERE SAGT AT NU SKAL VI HAVE IS I MAVEN, NÅR
RESULTATERNE BEGYNDER AT INDFINDE SIG, SÅ VIL MÅLINGERNE
DET OGSÅ.

MEN DET ER KLART, AT DET SKAL HELST SKE ET STYKKE TIDEN INDEN
DET KOMMENDE BYRÅDSVALG, ELLERS RISIKERE VI AT BLIVE RAMT
AF EN NEGATIV EFFEKT OG DET HAR VI IKKE BRUG FOR.

VI ER STADIG DET MEST CENTRALE PARTI I HELSINGØR BYRÅD OG JEG
FØLER OGSÅ AT VI ER BLEVET BEDRE TIL AT SÆTTE DAGSORDENEN.

VI ER ET ANSVARLIGT PARTI, SOM TØR AT TAGE ANSVAR. DET HAR VI
GJORT FØR, DA DER VAR KONSERVATIV BORGMESTER OG DET GØR VI
NU MED VENSTRE BORGMESTER OG DET HAR VI OGSÅ TÆNKT OS AT
GØRE I FREMTIDEN MED EN SOCIALDEMOKRATISK BORGMESTER.

HELSINGØR KOMMUNE HAR RENT DEMOGRAFISK DE SAMME
UDFORDRINGER SOM ANDRE AF LANDETS KOMMUNER, DER KOMMER
BLIVER FÆRRE BØRN. DET GIVER OS NOGLE UDFORDRINGER IFHT.
KAPACITETEN. DER ER SIMPELTHEN FOR MEGET PLADS OG FOR
MANGE ANSATTE.

VI HAR DEFROR PÅ SKOLEOMRÅDET ÆNDRET SKOLEDISTRIKTERNE,
SÅ VI GÅR FRA 13 DISTRIKTER TIL 6 DISTRIKTER, SÅ VI HAR EN BEDRE
MULIGHED FOR AT SAMMENSÆTTE KLASSERNE. DENNE BESLUTNING

ER ET FORSØG PÅ AT KUNNE IMØRDEGÅ EN FREMTID, HVOR VI IKKE
SKAL LUKKE SKOLER, HVOR VI FAGLIGT ER GODT RUSTET OG HVOR VI
HAR DE RIGTIGE REDSKABER TIL DE KOMMENDE KLASSEDANNELSER.
MÅLET FOR DENNE ØVELSE HAR IKKE VÆRET OG ER IKKE ET
SPAREPROJEKT.
VI HAR NU OGSÅ SIKRET AT ALLE ELEVER OP TIL 6 KLASSE HAR FÅET
EN COMPUTER OG JEG SKULLE HILSE FRA MIN SØN KASPER OG SIGE
AT DET ER ET STORT HIT, DET SAMMEN MED 120 MIO. KR TIL BEDRE
LÆRINGSMILJØER ER MED TIL AT SKABE ET SKOLEVÆSEN SOM HAR
FÅET LØFT OG SOM ER BEDRE RUSTET TIL FREMTIDENS KRAV, DET
MENER JEG GODT VI KAN VÆRE TILFREDSE MED.

DET FALDENDE BØRNETAL BETYDER OGSÅ AT VI HAR FOR
MANGE DAGINSTITUTIONER OG OGSÅ HER ER VI I GANG MED AT
KAPACITETSTILPASSE, SOM DET SER UD LIGE NU SÅ ER ET SAMLET
BYRÅD ENIGE I DET. DET ER SELVFØLGELIG ÆRGELIGT FOR DE
BERØRTE INSTITUTIONER SOM ALLE ER GODE INSTITUTIONER. FOR VI
HAR HELSIGVIS GODE DAGINSTITUTIONER I HELSINGØR KOMMUNE.

DER HAR VÆRET FRYGTELIGE HISTORIER FREMME I PRESSEN OM
MISERABLE ARBEJDSVILKÅR HOS NOGLE AF DE REGØRINGSFIRMAER,
SOM FORENEDE REGØRING BRUGER. DET HAR VI SKÆRPET OVERFOR
FORENEDE.
MÅSKE SKULLE VI ALLE OMRÅDER VÆRE BEVIDSTE OM BEGREBET
KÆDEANSVAR.

VI HAR PÅ DEN BAGGRUND SET FORSKELLEN PÅ DE RØDE OG DE BLÅ.
HVOR DE BLÅ MENER AT MAN FRA KOMMUNENS SIDE KUN SKAL TAGE
UDGANGSPUNKT I ØKONOMIEN. HAR VI OGSÅ FORHOLDT OS TIL DE
VILKÅR OPGAVERNE BLIVER LØST UNDER.
VI HAR DERFOR BELSUTTET AT TILBAGETAGE/INLICITERE 25% AF
DEN SAMLEDE RENGØRINGSOPGAVE SAMT BESLUTTET AT DET SKAL
VÆRE SLUT MED AT BRUGE UNDERLEVENRANDØRER. VIL MAN
HAVE OPGAVEN SÅ MÅ MAN LØSE OPGAVEN UDEN BRUG AF ANDRE
FIRMAER.
DER VAR SNAKKE FREMME OM AT TAGE ALLE 100%, MEN DET KUNNE
VI IKKE BLIVE HELT ENIGE OM DESVÆRRE.
MEN JEG BETRAGTER KLART DETTTE SOM EN POLITISK SEJR.

”VORES HOSPITAL” JA HELDIGVIS SER DET UD TIL AT VI STADIG HAR

VORES HOSPITAL OGSÅ EFTER 1 FEB. 2013. DER VAR MEGET SKEPSIS DA
JØRGEN H OG JEG VAR UDE MED EN MELDING OM AT REGIONEN GIK
MED PLANER OM AT LUKKE HELSINGØR HOSPITAL FØR LOVET.

DA VI I HELSINGØR BYRÅD SAGDE JA TIL SUNHEDSPLAN 2020 VAR
DET MED UDGANGSPUNKT I AT DER SKULLE BYGGES ET NYT STORT
OG MODERNE HOSPITAL I HILLERØD, DER VILLE KUNNE SKABE ET
BEDRE HOSPITALS OG SUNDHEDSMÆSSIGT TILBUD TIL KOMMUNENS
BORGERE SOM KUNNE AFLØSE HH. DET SAMMEN MED ET NYT
KOMMENDE SUNDHEDSCENTER/HUS. GJORDE AT VI GODT KUNNE SE
IDEEN.

MEN VI SER INGEN IDE I AT LUKKE HELSINGØR HOSPITAL FØR DER
STÅR ET NYT STORT OG MODERNE HOSPITAL I HILLERØD, DEFOR
HAR VI OGSÅ SAGT FRA OGSÅ SELVOM DET ER SOCIALDEMOKRATISK
REGIONSFORMAND, DER SAMMEN MED ADMINISTRATIONEN HAR
LUFTET DENNE MULIGHED. DET VIL PÅ ALLE MÅDER VÆRE EN DÅRLIG
LØSNING FOR KOMMUNENS BORGERE.

• VI HAR STILLET 3 KRAV SOM LYDER:
• Regionen skal stå ved sit tilsagn om ikke at lukke ned for Helsingør Hospital
før 2020, eller et nyt hospital i Hillerød er opført.
• I overgangstiden til lukningen af Helsingør Hospital, skal en akutklinik med
faglig bemanding bibeholdes.
• Forskellige borgervenlige funktioner, som f.eks. ældremedicinske funktioner,
røngten funktioner, laborantarbejde, genoptræning mv. skal forblive på
Helsingør Sygehus indtil etableringen af et nyt brugbart og fuldgyldigt hospital
i Hillerød er tilendebragt.

DISSE 3 KRAV HAR 5 PARTIER I BYRÅDET BAKKET OP OMKRING.
VENSTRE HAR VALGT AT STÅ UDENFOR OG HAR SOM DE ENSTE SAGT
OK TIL EN TIDLIGERE NEDLÆGGELSE AF HELSINGØR HOSPITAL. DET
ER IKKE EN SAG SOM ER AFSLUTTET OG DEFOR FORTSÆTTER VI
ARBEJDET MED ”VORES HOSPITAL” OGSÅ SELVOM DET IKKE GIVER +
POINT HOS VIBEKE STORM.
VI ER SELVFØLGELIG I FULD GANG MED AT FORMULERE ØNSKER TIL
ET KOMMENDE SUNDHEDSCENTER, SÅ VI NÅR TIDEN KOMMER, ER

KLAR TIL AT SIKRE BORGERNE I KOMMUNE ET GODT OG FORNUFTIGT
SUNDHEDSTILBUD, HVOR DET DER GIVER MENING LOKALT OGSÅ
LØSES LOKALT.

VI HAR FÅET EN NY ORGANISERING I KOMMUNEN, HVOR
FORVALTNINGERNE ER AFLØST AF CENTRE OG DIREKTØRER AF
AFLØST AF EN DIREKTION. PÅ DEN BAGGRUND SKAL VI HAVE EN
NY UDVALGSTRUKTUR SOM SKAL GÆLDE EFTER DET KOMMENDE
KOMMUNEVALG. VI HAR LAVET ET OPLÆG SAMMEN MED
KONSERVATIVE, SOM LÆGGER OP TIL 8 UDVALG.
MEN DET DER ER VIGTIGST, ER AT VI FÅR SKABT DE BEDSTE
BETINGELSER FOR LOKALDEMOKRATIET OG DET TROR VI IKKE PÅ
VIL SKE MED EN CENTRALISERING AF INDFLYDELSEN PÅ FÅ HÆNDER
OG FÅ UDVALG. DET KAN GODT VÆRE AT NOGLE VIL FINDE DET LIDT
BESVÆRLIGT AT VI FASTHOLDER DE MANGE UDVALG, MEN VI TROR
PÅ AT DET ER MED TIL SIKRE EN GOD OG GENNEMSKUELIG ADGANG
TIL DE POLITISKE BESLUTNINGSTAGERE. DEMOKRATIET ER IKKE ET
OBJEKT DER SKAL EFFEKTIVISERES. VORES OPGAVE ER AT SKABE
GODE RAMMER FOR DEMOKRATIETS UDFOLDELSE.

FRA I DAG KAN DER MELDES IND TIL HVAD MAN SOM BORGER
GODT KUNNE TÆNKE SIG SKULLE MED I EN KULTURKANON FOR
HELSINGØR KOMMUNE. HAR I BUD SÅ MELD DEM IND, HER SKAL VI
OGSÅ VÆRE MED. JEG ER SIKKER PÅ AT ET FORSLAG, DER VIL KOMME
ER MARIENLYST SLOT OG BAROKHAVEN.
ET STED MED KULTURHISTORISK BETYDNING OG ET STED VI
HAR INVESTERET 30 MIO. KR I DA DET HAVDE ALT ANDET END
SKIMMELSVAMP.
ET STED JEG ER IMOD AT MAN SÆLGER TIL PRIVATE INVESTORER. JEG
MENER AT DET VIL VÆRE EN HISTORISK FEJLTAGELSE, SOM VI VIL
FORTRYDE.
DER KAN SELVFØLGELIG KOMME NOGLE FONDE ELLER ANDET SOM
KAN SIKRE OFFENTLIGHEDEN NU OG I FREMTIDEN. DET VIL VI GODT
SE PÅ.
LIGE NU ER CENTRENE OPPE AT VENDE, VI HAR SKABT DE
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ÅLSGÅRDECENTERET OG

HÅBER NU AT DER VIL KOMME ET KONKRET PROJEKT UD AF DET. DET
VIL VÆRE EN GEVINST FOR LOKALOMRÅDET.
BORUPGÅRDCENTERET HAR DER OGSÅ VÆRET LIVLIG DEBAT
OMKRING, ISÆR HVOR HØJT ET KOMMENDE BYGGERI MÅ VÆRE. DER
VIL KOMME EN HØRINGSPROCES, MEN VI HAR MELDT UD AT VI ER
ÅBNE OVERFOR EN UDVIKLING AF CENTERET MED BOLIG, ERHVERV
OG DETAILHANDEL.

VI HAR FÅET ANSAT EN BORGERRÅDGIVER I KOMMUNEN, DET ER
DER GRUND TIL AT GLÆDE SIG OVER, DET HAR VÆRET ET STORT
SOCIALDEMOKRATISK ØNSKE SIDEN VALGET.
VED UTZONS BYGGERI/MURERGADE ER DER ENDELIG EFTER MAGE
ÅRS ØJEBÆ, SKET NOGET. DER BLIVER ÅBNET ET SUNDHEDSHUS MED
LÆGER OA. NOGET SOM LANCERED I VALGKAMPEN, SÅ DET ER ET
PROJEKT VI HAR FØRT TIL DØRS.

D. 2 JUNI ER I INVITERET TIL HAN INDVIELSEN, DET BLIVER ENDNU ET
SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING HVAD ANGÅR HAVNEN OG VÆRFTET.
VI OPLEVEDE AT KULTURVÆRFTET VAR EN GOD RAMME OM
ARRANGEMENTET MED SVENSKERNE OM EN FAST HH FORBINDELSE.

DESVÆRRE HAR VI MÅTTET SIGE FARVEL TIL EN DEL
ARBEJDSPLADSER FRA SIEMENS, DET ER ÆRGELIGT DA DET ENDNU
ENGANG ER PRODUKTIONSARBEJDSPLADSER DER FORSVINDER. VORES
FØRSTE OPGAVE BLIVER AT HJÆLPE DE MEDARBEJDERE DER BLIVER
FYRET SÅ GODT SOM MULIGT.
MEN DET ER OGSÅ KLART, AT DET FREMRYKKER TIDSPUNKTET FOR
HVORNÅR VI SKAL DRØFTE HVAD DER SKAL SKE MED RESTEN AF
VÆRFTSOMRÅDET. FOR MIG VIRKER DET IKKE REALISTISK AT DET
KUN BLIVER KOMMUNALT FINANCIERET KULTUR PÅ OMRÅDET,
VI SKAL HELT KLART TÆNKE UDDANNELSE, SAMT ANDRE TYPER
AF KULTURELLEVIRKSOMHEDER IND. DET KUNNE EVT. VÆRE EN
BIOGRAF OSV. MEN DET GIVER GOD MENING AT NEDSÆTTE EN
TÆNKETANK SOM KAN KOMME MED NOGLE INPUT.
SER VI PÅ VORES KOMMUNE, SÅ ER VI PÅ TRODS AF ØKONOMIEN
LIGE NU BEGUSTIGET MED MANGE MULIGHEDER NÅR VI SER PÅ

FREMTIDEN.
ET NYT SAMLET OMRÅDE VED SOMMERIVA, HVOR NOGET AF
IDRÆTTEN SAMLES. ET NYT SØFARTSMUSEUM DER SÆTTER NYE
STANDARDER, ET HOSPITAL DER SKAL UDVIKLES EFTER 2020, EN
MULIG FAST FORBINDELSE HVOR HELE OPMARCHOMRÅDET KAN
BYUDVIKLES, EN UDDANNELSESINSTITUTION I SIEMENSHALLERNE,
HER FLYTTER VI OGSÅ ELVÆRKET NED SÅ CENTERET KAN AFSLUTTES,
TOLDKAMMERET FLYTTES TIL VÆRFTSOMRÅDET OG DER KAN
INDRETTES BAZAR ELLER TORVEHALLER, VI LAVER EN NY OG
VELFUNGERENDE MUSIKSKOLE I DEN NYE/GAMLE SKOLE OSV OSV.

VI SKAL SOM PARTI VÆRE MED TIL AT GIVE NOGLE BUD PÅ
FREMTIDEN FOR HELSINGØR, DET OVENSTÅENDE SKAL BLOT
BETRAGTES SOM INSPIRATION TIL DET ARBEJDE VI I FÆLLESSKAB
SKAL I GANG MED.

MED ØNSKET OM GOD ARBEJDSLYST.

Ingen kommentarer: