27. april 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 17

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Regeringen lover danskerne, at de fremover højst skal vente en måned på at få stillet den rigtige diagnose, når helbredet svigter.

Med en ny diagnosegaranti forpligter regeringen nu regionerne til at oprette diagnosecentre med lægelige specialister, hvor patienter kan få hurtige og præcise svar på, hvad de fejler – senest en måned efter henvisning fra den praktiserende læge.

- Vi giver folk noget tryghed tilbage. Patienter skal ikke opleve at være kastebolde i systemet, hvor de bliver sendt fra den ene speciallæge til den anden, siger Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokraternes sundhedsordfører.

Med garantien på en diagnose inden for en måned, sidestiller regeringen også psykiatriske patienter med patienter med fysiske lidelser.

- Det er virkelig tiltrængt. Danskere med psykiske lidelser har ikke haft de samme rettigheder som mennesker med andre sygdomme. Det er slut med den nye diagnosegaranti, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Diagnosegarantien, der skal indføres i 2013 og 2014, betyder, at det fremover bliver en lægefaglig vurdering, der afgør, hvor hurtigt patienterne skal behandles. Den nuværende behandlingsgaranti på en måned afløses af en totrins-model, hvor lægen afgør, om patienten skal behandles inden for en måned eller kan vente i to måneder.

- Det betyder, at vi bliver sikre på, at de mest syge bliver behandlet først. Det er den rigtige måde at prioritere på i sundhedsvæsenet, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun henviser til, at Venstres regionsformand i Region Syd netop har været ude og tale for brugerbetaling for lægebesøg.

- Brugerbetaling for lægebesøg er ikke vores vej at gå. Der foretrækker vi, at lægerne vurderer, hvilke patienter, der kan vente lidt længere på behandling end den nuværende garanti på en måned, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Alle, der blev udvist før, vil også blive udvist efter ændringen af lov om kriminelle indvandrere, understreger Socialdemokraternes integrations-ordfører.

Regeringen ændrer lov om kriminelle indvandrere, så den ikke strider imod internationale konventioner. Men det får ikke nogen praktisk betydning for, hvem der kan udvises, understreger Socialdemokraternes integrationsordfører, Jacob Bjerregaard.

Tidligere på ugen beskyldte Venstres udenrigsordfører, Søren Pind, ellers Socialdemokraternes justitsminister, Morten Bødskov, for dobbeltspil omkring lovforslag om udvisning af kriminelle indvandrere.

- Søren Pinds udgydelser handler i virkeligheden om, at Pind ikke talte sandt, da han som minister garanterede Folketinget, at hans lov om udvisning af kriminelle indvandrere var på helt sikker grund i forhold til vores internationale forpligtelser. Det viste sig ikke at være sandt. Den brøler prøver han nu at skjule med et angreb på os i denne sag, forklarer Jacob Bjerregaard, der understreger, at intet er ændret i den aktuelle lov med brevet til EU-kommissionen. Alle, der blev udvist før, vil også blive udvist efter lovændringen.

- På grund af Pinds lovbrøler er der opstået uklarheder, og det har EU-kommissionen præciseret over for Danmark. Derfor laver vi nu en teknisk ændring, som understreger, at det er domstolene, der bestemmer, hvem der skal udvises. Sådan var det også før i praksis. Og det betyder, at der ikke er nogen som helst ændring i praksis af, hvornår kriminelle udlændinge udvises af Danmark, siger Jacob Bjerregaard og fortsætter:

- For at understrege det fremlægger regeringen nu en lov, hvor vi direkte skriver, at den ændring, vi laver, ikke skal betyde nogen som helst ændring i praksis. Og ændringen er altså af rent juridisk teknisk karakter for at præcisere, at vi lever op til vores internationale forpligtelser.

Dansk Folkeparti har netop fremsat sit mest populistiske forslag nogensinde, mener Socialdemokraternes fiskeriordfører, Bjarne Laustsen. DF vil gøre det lovligt for pensionister at fange ål i fredningstiden

- Det er det mest populistiske forslag, jeg har hørt i de 16 år, jeg har været herinde i Folketinget, lød dommen på Folketingets talerstol fra Socialdemokraternes fiskeriordfører, Bjarne Laustsen.

Udbruddet kom efter, at Dansk Folkepartis fiskeriordfører stillede et såkaldt beslutningsforslag i Folketinget, der skulle gøre det lovligt – udelukkende for førtids- og folkepensionister – at fange ål halvanden måned ekstra om året.

Problemet er bare, at ål er en truet dyreart, og man ikke kan give dispensation for loven for en bestemt befolkningsgruppe, mener Bjarne Laustsen.

- Det svarer jo til, at man gav folk på fleksjob eller SU lov til at køre ekstra stærkt på motorvejen. Sådan kan man ikke lovgive, det ville jo åbne en syndflod af muligheder for at lovgive for særlige befolkningsgrupper. Desuden er ålen jo en truet dyreart. Der er en grund til at, man ikke må fiske ål i fredningstiden, siger Bjarne Laustsen om forslaget, der fik rødt lys fra samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Dansk Folkeparti selvfølgelig.

Dansk Folkepartis begrundelse for forslaget er, at det øger førtids- og folkepensionisters livskvalitet ved, at de i højere grad får noget at stå op til.

- Vi er altid åbne for, hvordan man kan øge pensionisters livskvalitet. Men det må ikke ske på bekostning af en truet dyreart, siger Bjarne Laustsen.

- Af politisk ordfører Magnus Heunicke.


Det er ikke mange pip, man har hørt fra Venstres tidligere kronprins og skatteminister, Troels Lund Poulsen, efter at han for to måneder siden vendte tilbage til Christiansborg efter sin uddannelsesorlov. Men nu har han tilsyneladende fjernet den mundkurv, han gav sig selv på, da Venstres skattesag begyndte at rulle i efteråret.

Troels Lunds politiske rabalder kunne i hvert fald høres helt til Afghanistan, da han med spanden fuld af mudder gik til angreb på vores socialdemokratiske forsvarsminister, Nick Hækkerup.

I disse tider skal man passe på med at klage, når der lyder ord fra hængekøjepartiet. Det sker jo så sjældent. Men denne gang burde Troels Lund nok alligevel have beholdt sin mundkurv på.

Han mener nemlig, at forsvarsministeren har vildledt Folketinget i en redegørelse om en såkaldt mobilradar, som Forsvaret har sendt til Afghanistan. Problemet (for Venstre) er bare, at beslutningen om radaren blev truffet før folketingsvalget af den daværende V-forsvarsminister, Gitte Lillelund Bech. Det havde hun tilsyneladende også glemt alt om, da hun kastede sig ind i Troels Lund Poulsens mudderkamp.

Desværre for de to Venstre-politikere måtte flere medier minde dem om, at Gitte Lillelund Bech 23. august – altså inden Nick Hækkerup afløste hende - underskrev en aftale om at sende radaren til Afghanistan på trods af højlydte og gentagne protester fra hendes egen forsvarschef. Så hvad der skulle have været et angreb på Socialdemokraternes forsvarsminister endte efter 24 timer med at udstille endnu en ex-venstreminister, der ikke havde styr på tingene.

Det er prisværdigt, at Troels Lund Poulsen nu gør offentligheden opmærksom på dette. Bedre sent end aldrig, at Venstre begynder at kigge med kritiske øjne på en regeringsperiode, hvor ordet magtarrogance tegner sig til at blive den historiske overskrift. Desværre er selverkendelsen indtruffet et regeringsskifte for sent.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

Ingen kommentarer: