4. maj 2012

Budget 2013

BUDGET 2013
Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat

Byrådet var samlet det meste af en dag på kulturværftet, for at diskutere kommunens kommende budget for 2013.
Som tidligere så er der på dette tidspunkt af året en ubalance som skal findes. På nuværende tidspunkt er der snak om ca. 65 mio. kr. hvilket svarer til under 2 % af kommunes samlede budget, så selvom det er meget, så er det alligevel ikke så meget!!
Hvordan er det, at der mangler penge til det kommende års budget? Det har den simple årsag at der er områder hvor der er stigende udgifter ifht. det budgetterede – primært vedrørende vidtgående specialundervisning, specialskoler og det specialiserede socialområde for både børn og voksne.
Her er der altså tale om meget sårbare grupper som vi socialdemokrater betragter som svage borgere, der er afhængig af kommunens velfærd. Derfor er løsningen heller ikke bare at spare på disse områder. Der skal findes andre løsninger.
Vi får lavet et prioriteringskatalog på 120 mio. kr, som skal se på mulige besparelser, men også muligheder for nye indtægter. Det er et af de områder hvor vi som parti skal være med til at sætte større fokus, fremfor de sidste års stort set udelukkende fokus på besparelser.
Et område, hvor der er noget at hente, er på den gæld som borgerne opbygger til kommunen. Her har der siden gældsinddrivelsen overgik til skat, været mange penge som kommunen er gået glip af. Vi kan ved en målrettet og ihærdig indsats skabe flere penge til kommunen. Det er Allerød et godt eksempel på.
Jeg er fortrøstningsfuld hvad angår opgaven at lave et budget for 2013.

Vi vil fra Socialdemokraternes side gøre vores til at det bliver et socialt ansvarligt budget. Vi vil desuden sikre at I som medlemmer bliver inddraget i processen over sommeren.

Ingen kommentarer: