20. maj 2012

Et spørgsmål om strøm

Per Christensen
Onsdag den 16. maj kunne man i Helsingør Dagblads leder læse, at Forsyning Helsingør taler mere om miljø og klima, end de gør noget ved det. Særligt det faktum, at Forsyning Helsingør ikke tilbyder såkaldt ”grøn strøm” til kommunen og deres andre kunder, men kun ”almindelig strøm” blev kritiseret. Lad mig først slå fast, at Forsyning Helsingør gør mere for miljøet end blot at tale om det. Vi arbejder hver eneste dag på at varetage forsyningsopgaverne med mindst mulig belastning for miljøet – både når vi behandler affald, renser spildevandet, leverer miljøvenlig fjernvarme, når vi pumper vand op fra undergrunden, men også når vi driver el-nettet og leverer strøm til ca. 18.000 af Helsingørs hustande.

Den indsats erkender Dagbladets leder da også, og vi er glade for, at vores indsats for miljøet bliver positivt bemærket. Så når vi siger, at vi er en foregangsvirksomhed, så er det fordi, vi er det. Men når man skal diskutere ”grøn strøm” overfor ”almindelig strøm”, bliver det altså en smule mere kompliceret end som så. Det er rigtigt, at andre el-selskaber tilbyder det, de kalder ”grøn strøm”. Det betyder grundlæggende, at man betaler lidt ekstra for at støtte udviklingen af vedvarende energi – det betyder til gengæld ikke, at den strøm, man får ind af døren kommer direkte fra en vindmølle. Det er den samme strøm, du får leveret uanset, om du betaler for ”grøn strøm” eller ”almindelig strøm”. Det ekstra beløb du betaler for den grønne strøm ryger ned i el-selskabets lomme, og de kan så beslutte, om de på et tidspunkt vil opføre en vindmølle et sted i Danmark, Polen, købe CO2-certifikater eller noget helt fjerde. Når Forsyning Helsingør har valgt ikke – på nuværende tidspunkt – at tilbyde vores kunder ”grøn strøm”, så er det fordi, du som ”grøn strøms-kunde” får leveret præcis den samme strøm, som den de almindelige el-kunder får. Hverken mere eller mindre. I stedet har vi valgt at støtte opførslen af vindmøller, og det har vi faktisk gjort siden 2004, hvor vi indgik et samarbejde med andre el-selskaber om opførslen af vindmøller – blandt andre dem på Middelgrunden ved København. På årsbasis har vores anpart i vindmølleparken produceret det, der svarer til strømforbruget for cirka 900 hustande. Det, mener vi, er en langt bedre og mere direkte vej mod mere bæredygtig energiproduktion.

Når det så er sagt, så vil Forsyning Helsingør i fremtiden tilbyde vores kunder ”grøn strøm”, men det skal være på en måde og nogle vilkår, hvor det er tydeligt, præcist hvad kunderne betaler for – og hvad de ikke betaler for. Det er også vigtigt at slå fast, at alle el-kunder i Danmark – også den der køber ”almindelig strøm” – bidrager til udviklingen mod en mere vedvarende energiproduktion i Danmark. I dag går 5-10 pct. af elregningen til at støtte den vedvarende energi. Christiansborg har her i foråret indgået et nyt energiforlig, hvor man yderligere forhøjer den afgift på el-prisen, som skal støtte den vedvarende energi. Det betyder, at støtten til den vedvarende energi stiger til 40 pct. frem mod 2030. Så selv hvis man ikke køber den grønne strøm, støtter man rent faktisk bevægelsen mod vedvarende, fossilfri energi i Danmark. Det er en positiv udvikling, som Forsyning Helsingør glæder sig over, for det sikrer, at der bliver løftet et kollektivt ansvar for overgangen til vedvarende energi.

Det betyder til gengæld ikke, at vi vil stoppe vores indsats for at mindske miljøbelastningen og CO2-udledningen. Vi har fx på fjernvarmeområdet planer om at udvide vores forsyningsområde til hele Helsingør Kommune, så endnu flere Helsingør-borgere kan skrotte deres gamle olie- eller gasfyr og i stedet drage nytte af en langt mere effektiv og miljørigtig opvarmning af deres huse, som fjernvarmen giver mulighed for.

Ingen kommentarer: