1. maj 2012

Mange medlemmer til kredsgeneralforsamlingen

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Årets kredsgeneralforsamling fandt sted tirsdag den 17. april på LO-Skolen. Der deltog ca. 50 medlemmer. Kredsformanden kom i sin beretning ind på den socialdemokratisk ledede regerings første halve år. Det havde været en vanskelig start for Regeringen, men i de kommende måneder vil vi se, at de ventede reformforslag kommer frem til debat og behandling i Folketinget. Hun var optimist og regnede med, at meningsmålinger vil blive bedre for Socialdemokratiet, når vælgerne tydeligt kan se resultaterne af de mange reformer. Hun fortalte også, at forberedelserne til det kommende byrådsvalg i november 2013 er i fuld gang. Det forventes, at kredsen har fundet en ny folketingskandidat i løbet af efteråret 2012.

Socialdemokratiets borgmesterkandidat Henrik Møller glædede sig over det store arbejde og dermed den store indflydelse, som den socialdemokratiske byrådsgruppe har haft og har. Han opremsede en række konkrete politiske resultater, f.eks. ordnede forhold for den kommunale rengøring, debatten om lukningen af Helsingør Hospital, etablering af en borgerrådgivning, forslag om ny udvalgsstruktur, kampen om havelejen i kolonihaverne og nye tanker om Vækst og Viden.

Regionsmedlem Peter Kay Mortensen fik en god debat med generalforsamlingen om problemerne med udviklingen af regionens sundhedsvæsen og hospitalspolitik.

Vibeke Schmidt blev genvalgt som kredsformand. Morten Bådstorp blev valgt til aktivitetsansvarlig. En vakant post som sekretær besættes senere af kredsbestyrelsen

Ingen kommentarer: