3. maj 2012

Regionens Hospitals-Salami!Af Jørgen Hansen og Henrik Møller, Socialdemokraterne i Helsingør Byråd,
 
For ikke så længe siden fik vi at vide, at Helsingør Sygehus bl.a. måske skulle skulle lukkes allerede i 2013 – og i hvert fald tidligere end det hidtil har været tænkt, nemlig 2020. En af årsagerne til den tidligere lukning skulle være, at borgerne fra Helsingørs optageområde i stadig stigende antal søger til Hillerød Hospital frem for til det lokale sygehus i Helsingør for at blive behandlet.

Grunden til denne ”flugt” fra det nære lokale sygehus til det længere-væk-liggende hospital i Hillerød skyldes først og fremmest, at en række lægelige og behandlingsmæssige funktioner er flyttet fra Helsingør Sygehus til Hillerød Hospital. Det er endda blevet antydet, at det er de praktiserende læger i Helsingør, som ved deres henvisninger bidrager til denne udvikling. Det kunne i øvrigt være interessant at høre deres mening om det!

I tirsdag meddelte så de lokale aviser i Helsingørområdet, at fra den 1. maj har Skadestuen ikke mere åbent hele døgnet. Den nedlægges og erstattes af en akutklinik, der vil holde åbent fra kl. 7.00 til kl. 22.00 hver dag. Regionen har undersøgt besøgstallene på skadestuerne på seks hospitaler langt fra Helsingør og lagt deres gennemsnitstal til grund for nedlæggelsen af Helsingørs skadestue. Resultatet er blevet, at der i Helsingørområdet ikke mere er en døgnåben skadestue, men en akutklinik, som angiveligt kun kan klare mindre skader og akut sygdom.

Vi er ikke ligefrem beroliget af regionformandens pressemeddelelse, som fortæller, at der er millioner af kroner at spare ved denne nyordning – og at det alt sammen gøres for at give borgerne i f. eks. Helsingør den bedste mulige behandling. Vores manglende tillid til udsagnene skyldes ikke alene, at når man den ene dag kan løbe så hurtig som en hest kan rende med sin hensigter om først at lukke Helsingør Sygehus i 2020, kan det måske tænkes, at det sker igen.

Lad os antage, at der i en lang periode ikke kommer ret mange ”kunder” til akutklinikken mellem kl. 20-22, så vil det vel være nærliggende at lukke kl. 20.00. Viser det sig, at der derefter kun kommer ganske få kunder mellem kl. 18-20 – ja så lukker vi kl. 18.00. osv. osv. Denne Salami-fremgangsmåde ligger lige for. 

Godt nok får vi fortalt fra Regionsformanden, at der som supplement er oprettet en døgnåben akutmodtagelse i Hillerød og en akuttelefon 1813, som kan benyttes, hvis der er behov for det. Vi frygter imidlertid, at Regionens opfattelse af, at Helsingørs 61.000 indbyggere, de mange gæster og turister, passagererne på færgerne, den gennemgående biltrafik mv. ved ulykker og sygdom efter kl. 22.00 kan klare sig ved at ringe til 1813, en skønne dag bliver gjort til skamme.

I forbindelse med VORES HOSPITAL-aktionen har vi forsøgt at få Regionsformanden herop til et møde for at forklare borgerne, hvad hun og Regionsrådet har gang i, både nu og i de kommende år. Kan hænde, at vi også ville have spurgt hende om, hvad Københavns ledelse har gjort for at få Regionen til at bevare og udbygge hospitalerne dér – på bekostning af både Helsingør og Frederikssund!
    Men hun kan/vil/tør ikke møde borgernes spørgsmål og forundring.

Ingen kommentarer: