29. maj 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 22

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Regeringen har i dag præsenteret en skattereform, der sætter gang i hjulene, får flere i arbejde og betyder, at danskere med lave og mellemstore lønninger får mere ud af at arbejde. Skatten skal ned med 14 milliarder kroner.

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde og give den en ekstra skalle i Danmark.

Både for den enlige mor, der passer arbejde og børn og for den ufaglærte industriarbejder. Det er hovedoverskriften for den historiske skattereform "Danmark i arbejde", som regeringen har præsenteret i dag. Reformen sætter gang i hjulene og skaber tusindvis af arbejdspladser samtidig med, at den sætter effektivt ind imod østeuropæisk arbejdskraft, der dumper danske lønninger.

- Med vores skattereform sænker vi skatten med 14 milliarder kroner. Vi får et stærkere Danmark med flere i arbejde, penge til velfærd og penge til at investere i fremtiden. Det her kan blive reformen, der løfter Danmark ud af krisen", siger statsminister og formand for Socialdemokraterne Helle Thorning-Schmidt, der slår fast, at skattereformen vil øge beskæftigelsen med, hvad der svarer til 14.600 job.

Ved at dreje på en lang række håndtag i skattesystemet vil regeringen sænke skatten på arbejde mærkbart for alle danskere med et arbejde. Beskæftigelsesfradraget hæves, så det endnu bedre kan betale sig at komme fra overførselsindkomst og ud på arbejdsmarkedet, ligesom enlige mødre og fædres økonomiske gevinst ved et arbejde også hæves. Folke- og førtidspensionisten uden nogen stor opsparing får også lidt mere til sig selv.

Samtidig hæver regeringen grænsen for, hvornår man betaler topskat. Topskatten skal være en skat for dem, der tjener mest. Det har aldrig været tanken, at skolelærere, metalarbejdere, politibetjente og ufaglærte skulle betale topskat. Derfor foreslår regeringen at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 58.000 kroner til 467.000 kroner om året.

- Vi løfter 250.000 danskere ud af topskatten. Det gør, at håndværkere og skolelærere ikke længere vil ramme ind i topskatten, når de påtager sig ekstra arbejde. På den måde skubber vi ekstra gang i økonomien til gavn for hele samfundet", siger Helle Thorning Schmidt.

Med den nuværende økonomiske situation er det uansvarligt at indføre ufinansierede skattelettelser, derfor skal regningen for reformen være betalt. Det er derfor, at bankerne skal betale mere i skat, at børnechecken beskæres for dem, der tjener mange penge, og at de mest velstillede pensionister skal bidrage.

Krisen har paradoksalt nok bevirket, at en række overførselsindkomster er steget mere end lønnen på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker regeringen at indføre en langsommere stigning i overførselsindkomsterne, i den periode reformen indfases, men ikke så meget, så nogen vil opleve at gå ned i indtægt.

Skattereformen vil løfte tusindvis af mennesker væk fra arbejdsløshed, derfor er det også stensikkert, at reformen kommer til at hjælpe rigtig mange mennesker, der i dag er på overførselsindkomst.

Forhandlingen om reformen med resten af Folketingets partier begynder allerede i dag tirsdag i Finansministeriet.

Download skattereformen: "Danmark i arbejde" (pdf)

Læs hovedelementerne her:

Lavere skat på løn
Vi letter skatten på arbejde markant både for folk med lave og almindelige gode indtægter.
- Beskæftigelsesfradraget
- Beskæftigelsesfradrag for
enlige forsørgere
- Højere topskattegrænse

Håndsrækning til pensionister der har mindst
Vi giver en ekstra håndsrækning til folkepensionister og førtidspensionister med de laveste indtægter.
- Frivillig overgang til ny førtidspension
- Øget suppleret pensionsydelse/ældrecheck
- Forhøjelse af pensionstillægget

Vækstinitiativer
Vi skaber job her og nu ved at gøre det attraktivt for virksomheder og iværksættere at skabe job.
- Job- og investeringspræmie
- Afskaffelse af iværksætterskat
- Hurtigere indfasning af skattelettelser

Indsats mod social dumping
Vi beskytter danske løn- og arbejdsvilkår ved at fjerne de skattehuller, der undergraver den danske model.
- Lavere rejsefradrag
- Slut med kunstige enkeltmandsvirksomheder

Finansiering
Vi finansierer reformen rimeligt og retfærdigt gennem bl.a. højere skat for banker, lavere rentefradrag for store renteudgifter og en regulering af stigningen i overførselsindkomster, der bevarer købekraften og lidt til over perioden.
- Indeksering af punktafgifter
- Højere udligningsafgift for dieselbiler
- Øget beskatning af fri bil - Beskatning af banker mm.
- Aftrappe børneydelse for høje indkomster
- Strammere regler for kontrol
- Ingen fradrag for grundforbedringer
- Afdæmpet regulering af overførsler
- Fremrykning af kapitalpensionsbeskatning

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

Ingen kommentarer: