3. maj 2012

Vores hospital

Af Jørgen Hansen, Gruppeformand, byrådet

Den aktion, som Henrik Møller og jeg startede i marts måned, da det blev klart, at Region Hovedstaden pludselig arbejdede med planer om at lukke Helsingør Sygehus allerede i 2013 imod det forventede år 2020, ser ud som om det har givet et foreløbigt resultat.
Beslutningen fra Regionen er faktisk blevet skudt ud på ubestemt tid – men er ikke taget af bordet endnu. Derfor skal vi som borgere og politikere i Helsingør stadig interessere os for, hvad der kan sikre vore lokale borgere den mest kvalitative forebyggelse og sygdomsbehandling.
Vi har haft en gruppe partifæller med i arbejdet og der er holdt en række møder i denne gruppe for at finde ud af, hvordan sagen skulle tackles. Vi har naturligvis også haft tæt kontakt med det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Peter Kay Mortensen, som har hjulpet os med vurderinger af, hvilken vej det kunne gå. På den måde har vi også kunnet forholde os til de politiske kendsgerninger.
For det første er realiteten, at den socialdemokratiske gruppe i Regionen er med i et forlig, der indebærer at Helsingør Sygehus nedlægges i 2020 og at der på det tidspunkt står et nyt og meget moderne supersygehus i Hillerød. Det forlig ønsker ingen at løbe fra – heller ikke vi.
For det andet blev det aftalt i Regionsrådet, at når Helsingør Sygehus bliver lukket, skal der
etableres et sundhedshus i Helsingør til erstatning og til sikring af, at en kvalitetsbehandling af  borgerne i Helsingør fortsat kunne finde sted. Det løfte vil vi gerne
se indfriet. Det afgørende punkt i sagen for aktion VORES HOSPITAL er derfor blevet, at – uanset om Helsingør Sygehus alligevel bliver nedlagt i 2013   eller måske 2014 eller som lovet i 2020, hvad
skal et sådan sundhedshus indeholde, hvem skal det kunne hjælpe, hvor mange funktioner kan det klare osv. Som formand for Helsingør Kommunes Idræts og Sundhedsudvalg har jeg i et læserbrev  givet et godt bud på, hvad det er for forventninger, som borgerne og jeg som politiker kan have for et kommunalt Sundhedscenter. Jeg mener i korthed, at et sundhedscenter bl.a. skal omfatte skadestue, et ambulatorium med forskellige nødvendige funktioner og et ambulatorium for psykiatriske patienter,
kostvejlederfunktion, medicinsk funktion, terminal pleje, jordemoderfunktion, genoptræning, plads til praktiserende læger og speciallæger samt tilhørende akut- og lægebil funktioner.
I nær fremtid har jeg og forvaltningen et møde med de praktiserende læger, hvor vi vil høre om
deres meninger om flytningen af Helsingør Sygehus` funktioner.

Ingen kommentarer: