30. juni 2012

Tragisk ulykke

Af Borgmesterkandidat Henrik Møller
Krydset Flynderborgvej - Stubbedamsvej

Så skete det, der kom et dødsfald på flynderborgvej. Det har helt berettiget fået mange borgere på barrikaderne for at få aftvunget nogle svar til hvad man fra politisk hold har tænkt sig.

Først må man vel erkende at det kan være svært at forhindre at nogle kører overfor rødt og at det vil være næsten umuligt at gardere sig imod. Men når det er sagt så må vi se på hvad vi som kommune kan gøre for at skabe større trafiksikkerhed på denne strækning. Jeg ved godt at det er statens vej, men det skylder vi alligevel at gøre. Derfor vil det være oplagt at man i teknisk udvalg fik en drøftelse, alternativt at vi drøftede det i økonomiudvalget med henblik på at rette henvendelse til ministeren.


Et polemisk spørgsmål; hvad har den tidligere trafikminister, der var kollega til Benedicte Kjær konkret gjort for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen?

Jeg vil helt konkret invitere Henrik Dam til Helsingør for at kunne besigtige vejen til færgerne og efterfølgende få en drøftelse af hvilke muligheder der kunne være for at forhindre at der sker flere ulykker, det kan vi ikke være tjent med.

23. juni 2012

Tale af Henrik Møller Sankt Hans Aften


Socialdemokraternes borgmesterkandidat Henrik Møller holdt talen ved dette års Sankt Hans-arrangement i Pindemosen.:
 
”DU DANSKE SOMMER JEG ELSKER DIG, SKØNT DU SÅ OFTE HAR SVEGET MIG”. EN SKØN MIDSOMMERVISE, DER FORTÆLLER OM DET DANSKE VEJR. DESVÆRRE SÅ HAR TEKSTEN JO RAMT PLET, IHVETFALD HVIS VI SER PÅ SOMMEREN INDTIL NU.

SCT. HANS TRADITIONEN ER EN SJOV STØRRELSE. ENGANG BRÆNDTE VORES SAMFUND DE MENNESKER MAN IKKE KUNNE LIDE. I DAG SAMLES VI OM DET SAMME BÅL. MEN DENNE GANG FOR AT FEJRE DEN LYSE TID OG MIDSOMMERENS KOMME.

BÅLET VAR EN MÅDE AT HOLDE DET ONDE VÆK PÅ. DET VAR ET UDTRYK FOR AT DER VAR TING MAN IKKE VER TRYGGE VED.
DET PUDSIGE ER AT I DAG, SÅ ER BÅLET OG SCT. HANS UDTRYK FOR DET

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 25_2

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Historisk bred skatteaftale i aftes giver et kontant løft til den enlige mor i arbejde, til sygeplejersken og til metalarbejderen. Samtidig får de pensionister og førtidspensionister, der har mindst, et tiltrængt økonomisk løft i hverdagen.

Fra næste år vil det bedre kunne betale sig at arbejde for blandt andre den ufaglærte industriarbejder og den enlige mor i arbejde.

Det er konsekvensen af en historisk bred skatteaftale mellem regeringspartierne, Venstre og Konservative i aftes. Aftalen sætter gang i hjulene, skaber tusindvis af arbejdspladser, sætter effektivt ind mod østeuropæisk arbejdskraft, der dumper danske lønninger og sikrer flere penge til velfærd i fremtiden.

Modsat skattereformerne de sidste ti år under VKO er der for første gang massive skattelettelser til de mennesker der tjener allermindst og dem med mellemindkomster. Denne gang er det ikke kun en skattereform for de allerrigeste i samfundet.

- Jeg har arbejdet ni weekender i træk for at opnå det, som vi ikke har haft i mange år i dansk politik, nemlig bred enighed om skattepolitikken. Det er lykkedes, blokpolitikken er død, endda i en økonomisk krisetid, og det er jeg fantastisk stolt af, siger den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon.

Sidste weekend meldte Venstre sig ellers helt ud af skatteforhandlingerne med beskeden om, at de kun ville være med, hvis regeringen gik med til en aftale der gav topdirektøren en årlig skattelettelse på mere end tyve tusinde i forhold til regeringens udspil, mens den enlige sygeplejerske med barn årligt ville miste mere end 6.000 kroner i forhold til regeringens udspil. Det kunne Socialdemokraterne og de øvrige regeringspartier naturligvis ikke gå med til.

Mange havde derfor regnet med en skattereform med Enhedslisten. Fredag valgte Venstre imidlertid at smide stort set alle deres krav.

- Når vi ikke lavede en aftale med Enhedslisten, men med Venstre og Konservative, så er det fordi, at regeringen er gået efter indholdet og har lavet den aftale, hvor vi fik mest af vores politik igennem, fik flest danskere i job og flest penge til velfærd i fremtiden. Som socialdemokrat er det min vigtigste opgave, siger Bjarne Corydon.

Fakta om reformen:

1. Vi letter skatten på arbejde markant både for folk med lave indtægter og med almindelige gode indtægter.

2. Vi skaber job her og nu ved at gøre det attraktivt for virksomheder og iværksættere at skabe job.

3. Vi giver en ekstra håndsrækning til folkepensionister og førtidspensionister med de laveste indtægter.

4. Vi finansierer reformen rimeligt og retfærdigt gennem bl.a. højere skat for banker, besparelser på forsvaret og en regulering af stigningen i overførselsindkomster, der bevarer købekraften og lidt til over perioden.

5. Vi beskytter danske løn- og arbejdsvilkår ved at fjerne de skattehuller, der undergraver den danske model.

I regeringsgrundlaget er der opstillet klare krav til skattereformen. Den skulle blandt andet sænke skatten på arbejde markant, have en rimelig social balance og være fuldt finansieret.

Bliver skatten på arbejde sænket markant?

Reformen betyder en markant sænkelse af skatten på arbejde for alle, bortset fra de allerrigeste. En sygeplejerske vil få over 4.000 om året, og en enlig mor der er SOSU-assistent vil få 7.000 om året. Samtidig vil over en kvart million almindelige lønmodtagere slippe for at betale topskat.

Har reformen en rimelig social balance?

Reformen giver markante skattelettelser til lønmodtagere med lave indkomster og til folk med almindelige indkomster. Vi giver samtidig en ekstra håndsrækning til de personer uden for arbejdsmarkedet, som ikke kan komme i arbejde og som har de laveste indtægter, nemlig førtidspensionisterne på den gamle ordning og folkepensionister, som ikke har anden indtægt. Folk på overførselsindkomst får deres indtægt reguleret, lidt mindre, men stadig så købekraften bevares og lidt til. De rigeste bidrager gennem en reduceret børnecheck og endelig får bankerne lov til at betale deres rimelige del af fællesskabets udgifter.

Er den fuldt finansieret?

I modsætning til VKO's skattereformer er denne reform fuldt finansieret.

Bliver de offentlige finanser varigt styrket?

De offentlige finanser styrkes med 2,7 mia. som kan bruges på at investere i bedre daginstitutioner, folkeskoler, praktikpladser, videregående uddannelser, sygehuse, hjemmepleje og alle de andre ting, der gør vores samfund til et godt velfærdssamfund.

Holdes boligskatterne og rentefradraget i ro?

Ja. Rentefradraget ændres ikke og boligskatterne er med denne reform fredet frem til 2020.

Fredag aften efter at skatteaftalen blev indgået var økonomer, fagforbund og foreninger hurtigt ude og kommentere skatteaftalen. Her er et lille udpluk fra debatten:

Metalarbejdernes formand Thorkild E. Jensen:

"Det er en klar rød skattereform med enkelte blå mærker. Jeg synes, at det er solidt politisk håndværk, at regeringen får en fuldt finansieret skatteaftale på plads. Og med det brede flertal skaber aftalen klarhed mange år frem. For mange af Metals medlemmer betyder det, at de får mere ud af at gøre en ekstra indsats".

LO-formand Harald Børsting:

"Jeg glæder mig først og fremmest over, at der kommer synlige skattelettelser til lav- og mellemindkomsterne".

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup:

"Jeg er meget glad for, at forligspartierne har fundet en løsning, som ikke skader landets folkepensionister. Det er vigtigt for Danmark, at topskattegrænsen er fjernet, så der er ligebehandling uanset alder. Det er glædeligt, at vi får bevaret et pensionssystem, hvor der både er plads til folkepensionen og et opsparingselement".

Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian:

"Det giver ro omkring situationen på boligmarkedet frem til 2020".

Af politisk ordfører Magnus Heunicke

Det arbejde, en SOSU-assistent udfører, er noget af det mest prisværdige, jeg kan komme i tanke om. De tager over, når vores ældre ikke længere kan det hele selv, men har brug for hjælp. Men selv om SOSU-assistenterne knokler for at give vores ældre et værdigt liv, får de sjældent en stor tak for deres indsats.

Da der skulle deles skattelettelser ud under VKO blev de også glemt. Det var vigtigere at belønne de allerrigeste, lød det igen og igen.

For mig er det en af de største forskelle mellem os og dem. Mellem at være Socialdemokrat og være Lars Løkke-fan. Og derfor er jeg tilfreds med den skatteaftale der blev indgået i aftes. Ja, noget kunne være endnu bedre, og det knokler vi også for hver eneste dag. Vi er en mindretalsregering i en krisetid og er nødt til at søge kompromiser. Sådan er det.

Og for et øjeblik glemmer vi også Venstres mildest talt mærkværdige ageren i denne uge. For vi socialdemokrater har fra starten sagt, at vi ønsker at lave en langsigtet og bred skattereform, der skaber arbejdspladser, letter skatten for almindelige lønmodtagere, er fuldt finansieret og naturligvis socialt retfærdig. Det fik vi.

Og vi glemte ikke SOSU-assistenten. Vi ved nemlig godt, at når hun kommer hjem fra arbejde, så skal der smøres madpakker, læses lektier med børnene, der skal skrælles kartofler, tøjet skal vaskes og regningerne skal betales. Er man alene med sine børn er det endnu sværere at få både arbejdsliv og hjemmeliv til at hænge sammen.

Og derfor er det mere end rimeligt, at SOSU-assistenten, der er alene med sine børn får 7.000 kroner mere hver eneste år at gøre godt med. De penge havde hun ikke fået, hvis det alene havde været op til Venstre. Hun var blevet glemt igen til fordel for de allerrigeste i Danmark.

Jord- og betonarbejdere, metalarbejdere, sygeplejerskerne og de mange andre danskere, der knokler for at holde Danmark i gang, var også blevet glemt igen, hvis Venstre alene havde bestemt indholdet af en skattereform. Men vi huskede.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

22. juni 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 25

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Eksamenstiden er over os. Det gælder også regeringens økonomiske politik, der får topkarakter af 31 ud af 39 økonomer.

Ritzaus Bureau har bedt 39 af landets førende økonomer om at bedømme den socialdemokratisk ledede regerings økonomiske politik på en skala fra 1 til 10. Og modsat i VK-regeringens tilfælde er der ros fra eksperterne. 80 procent giver karakterer i toppen af skalaen. Hver tredje giver regeringen et 8-tal, mens hver sjette er helt oppe på et 9-tal.

Da Ritzau for to år siden lavede samme rundspørge, var det anderledes lave karakterer, økonomerne bedømte den daværende Løkke-regering med. Halvdelen gav Løkke og co. et 5-tal eller dårligere.

- Det skal vi tage som et klap på skulderen. Vi har fra dag ét sagt, at vi ikke spenderer pengene, før de er fundet. Det står i modsætning til den tidligere regering, der rask væk uddelte ufinansierede skattelettelser til de mest velhavende danskere, siger Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen.

Økonomerne fremhæver SRSF-regeringens forsigtighedsprincip og omverdenens opfattelse af Danmark som en sikker havn i et gældsplaget Europa som grunde til, at Thorning-regeringen ligger i toppen af skalaen. Lige nu er udlandet faktisk villig til at betale for at låne penge til den danske stat, fordi vores økonomi er så sikker i forhold til omverden.

- Der er ingen tvivl om, at vi lægger os i selen for at føre en ordentlig økonomisk politik. Det gør vi ikke for at få fine karakterer af økonomer, men fordi vi ser det som den eneste vej ud af den krise, som Danmark og resten af Europa befinder sig i. Vi har ambitioner om at bevare og udvikle vores velfærdssamfund, og for at få råd til det, er det blandt andet vigtigt, at der er styr på de offentlige finanser, så vi kan udvikle Danmark og tiltrække investorer. Det skaber arbejdspladser og giver penge i kassen, siger John Dyrby Paulsen.

Københavns opblomstrende bydel i Nordhavnen sikres en metrolinje, og resten af landet får glæde af et trecifret millionbeløb til bedre forhold og sikkerhed for cyklister.

Allerede i år 2019 glider perrondørerne op på en helt ny minimetrolinje i København, der skal forbinde den opblomstrende bydel i Nordhavnen med hovedstadens helt nye Metro-cityring. Det ligger fast efter en grøn trafikpolitisk aftale mellem regeringen, DF, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative faldt på plads torsdag.

Staten bidrager med 328 mio. kroner, mens resten af det 2,3 mia. kroner dyre projekt betales af Metroselskabet og Københavns Kommune. Ved at gå i gang med den lille metroafgrening nu, inden Metrocityringen er færdig i 2018, sparer man 300 mio. kroner.

Den grønne aftale bevirker også, at der sendes 150 mio. kroner ud til landets kommuner og organisationer til bedre og mere sikre forhold for landets voksende skare af cyklister.

- Jeg er rigtig glad for aftalen, fordi den fremmer grøn trafik både i hovedstaden og rundt omkring i alle landets kommuner. Jeg tror, især pengene til cykelpuljen vil gøre gavn i kommuner, der tidligere ikke har haft råd til at sikre ordentlige cykelstier til skoler, siger Socialdemokraternes trafikordfører, Rasmus Prehn.

Klimaaftalen, der er blevet indgået af 190 lande på FN's klimatopmøde i Rio de Janeiro er på trods af åbenlyse svagheder et skridt på vejen mod grøn vækst og bæredygtig udvikling.

Det mener Socialdemokraternes klima- og energiordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil:

- Der er ingen tvivl om, at resultatet sagtens kunne være langt mere ambitiøst. Danmark og EU har presset på for at få alle FN-lande til at anerkende, at grøn vækst er et vigtigt redskab til at opnå bæredygtig udvikling, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Aftalen er en tekst på 49 sider, hvor verdens stats- og regeringschefer lover, at de vil arbejde for at udrydde fattigdom og sult. Samtidig sættes der en proces i gang, som skal formulere en række bæredygtighedsmål for fremtiden.

- Aftalen mangler bindende mål og tidsfrister, men vi ser det som et første fornuftigt skridt i den rigtige retning, at grøn vækst nu er et centralt element i aftalen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Danmark har som et de få lande i forsamlingen afsat et millionbeløb til at følge op på beslutningerne fra Rio.

Så skete det. Efter otte måneder i hi begyndte der at komme lyde fra Venstres efterhånden berømte hængekøje. Først i form af en Youtube-video, hvor Lars Løkke Rasmussen krævede 13 friske milliarder i skattelettelser. Desværre var de 13 milliarder tilsyneladende noget, Lars Løkke havde drømt. Der var i hvert fald ikke én eneste økonom i det ganske land, der kunne finde dem nogle steder.

I andet forsøg på at melde noget ud om en skattereform, kom Venstre op med en servietplan, hvor der denne gang "kun" manglede 5 mia. kroner. De mange milliarder skulle bruges på at give topdirektøren en årlig skattelettelse på 24.000 kroner, mens den enlige sygeplejerske med barn årligt ville miste 6.490 kroner i forhold til regeringens udspil.

Vi socialdemokrater har fra starten sagt, at vi ønsker at lave en langsigtet og bred skattereform, der skaber arbejdspladser, letter skatten for lav- og mellemindkomster, er fuldt finansieret og naturligvis socialt retfærdig. Vi er en mindretalsregering og er derfor parate til at indgå kompromiser, men vi går ikke med til at forgylde topdirektørerne.

Lige meget hjalp det. Nej, lød svaret fra Lars Løkke, der lukkede Venstres skatteforhandlinger, inden de var begyndt med beskeden om, at han rejste til Rio. Det viste sig dog at være en sandhed med modifikationer. Da pressen fandt ud af det, fik Venstre travlt med at ændre forklaring. Nu ville Lars Løkke pludselig gerne forhandle skat alligevel. Men kun fra Rio?!

Det er på trods af, at Venstre har en tidligere finansminister og to tidligere skatteministre til at gå hvileløst rundt på Christiansborgs gange, og det nu engang er i Finansministeriet, den slags aftaler forhandles. Selv De Konservatives formand, Lars Barfoed, bad Lars Løkke om at droppe taktikken og komme hjem. Det blev da heller ikke den sidste kovending fra Venstre. Torsdag aften lød beskeden, at nu ville Venstre alligevel gerne forhandle skat – i Danmark.

Jeg synes efterhånden, at vi er så langt ude, at det er utroligt, at Venstre ikke selv kan indse, at de er urkomiske i deres optræden - ærgerligt at sommerrevyerne har skrevet deres manuskripter. Men Venstre, hvad vil I? Drop nu lidt af taktikken og vær med til at tage ansvar. Det er Danmarks fremtid, vi snakker om.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

18. juni 2012

Partiposten

Partiposten er udkommet. Klik her hvis du vil læse bladet som indlæg, eller "rigtigt" blad her

God sommer!

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand,

Når danskerne siger God Sommer til hinanden, så handler det næsten altid om, at I må have det godt på jeres ferie med afslapning, oplevelser, god mad og masser af sol. Den hilsen vil jeg også gerne sende til alle partiets medlemmer, til de mange aktive i partibestyrelserne, arbejdsgrupperne og naturligvis vores byrådsgruppe.

Oveni vil jeg da også ønske alle vælgerne en God Sommer.

I Socialdemokratiet kan vi tillade os at holde sommerferie med god samvittighed. På alle fronter er

Socialdemokraternes grundlovsmøde

Peter Kay Mortensen
Som det har været i mange år har Socialdemokratiet afholdt sit grundlovsmøde ved den gamle ”Håbets sten” i Egebæksvang skov. I år blev grundlovstalerne holdt af borgmesterkandidat Henrik Møller og regionsmedlem Peter Kay Mortensen.
Peter Kay Mortensen kom i sin tale godt rundt om demokratiet og havde bl.a. denne salut om det folkelige demokrati: ”Det er min opfattelse, at det kommunale selvstyre, er under stort pres og at beslutningerne ligger længere og længere væk fra borgerne i takt med, at Staten øger deres styring. Jeg kan huske, hvor svært det var at være folkevalgt i et amtsråd. Og jeg vil godt sige, at
det med dannelsen af regionerne er det ikke blevet nemmere at være folkevalgt, da beslutningerne ligger endnu længere væk.Vi er jo her i Nordsjælland blevet en del af Hovedstadsregionen og skal træffe regionale beslutninger. Som hovedregel sætter jeg mig ind i beslutningerne på vegne af befolkningen. Det er min grundholdning, at vores opgave er at skabe forbedringer for de borgere, der har valgt os."

Hvordan er det at være ny i byrådsgruppen?

John Christensen afløste den 1. januar 2012 Pia Axelsen som medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Vi har bedt John om at fortælle om det. 

Det var med glæde og spænding, at jeg modtog oplysningen om at skulle indtræde i byrådsgruppen efter nytåret 2012. Glæde fordi baggrunden for min indtræden ikke havde noget med død, sygdom eller ballade at gøre, men forelskelse på et højt plan – endnu en gang tillykke med det Pia. Spændende var det, fordi jeg jo har siddet i byrådet i en periode på 1½ år for 16 år siden.
Jeg føler, at jeg er faldet godt til i såvel byrådsgruppen som i fagudvalgene, hvor store udfordringer venter, bl.a. med at få etablere et godt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet til gavn for en bedre beskæftigelse for kommunens borgere. Hermed følger så større skatteindkomster for kommunen, som jo er hele grundlaget for den velstand og service, der forventes på alle niveauer i Helsingør kommune.

Socialdemokraterne kan gøre det bedre


Af borgmesterkandidat Henrik Møller 

Overskriften kunne være en kommentar til den seneste meningsmåling som Socialdemokratiet er blevet præsenteret for. Det er det ikke. Denne overskrift sigter på, at vi lokalt kan gøre det bedre på erhvervsområdet end de borgerlige har været i stand til de sidste ca. 20 år.

I starten af Maj måned inviterede jeg som partiets borgmesterkandidat til et møde om kommunens erhvervspolitik på Kulturværftet. Det blev et meget velbesøgt arrangement, som klart viste at interessen for erhvervslivets vilkår i kommunen er meget stor, både blandt erhvervslivet, men også blandt borgerne.

Vi har en tendens til især at fokusere på kommunens udgifter og glemmer derved tit at diskutere, hvordan vi får skaffet flere indtægter til kommunen. Her er beskæftigelsen

16,9 pct. – hvad gør vi så?

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand,

Forleden kom en af de mest nedslående meningsundersøgelser, som vi har set i mange år.
Ikke alene røg Socialdemokratiet ned på den laveste vælgertilslutning i mange år med kun 16,9 pct., men både SF og Radikale røg med ned. Tilsammen fik Regeringen kort sagt tæv så det battede.

For et regeringsbærende parti som Socialdemokratiet er dette ikke gode tegn.
Det kunne betyde, at vores politik er helt forkert eller at vi ikke har fået fortalt vælgerne,

11. juni 2012

Helsingørs borgere vil ikke snydes igen!


Helsingør d. 10/6-2012
PRESSEMEDDELELSE
fra Socialdemokratiet i Helsingør vedr. Helsingør Sygehus.

Det var sandelig en overraskende melding, som Hovedstadsregionen kunne udsende i dag om, at der er indgået forlig mellem fire partier i Regionsrådet om at nedlægge Helsingør Sygehus i begyndelsen af 2013. Der sker efter, at stort set alle politiske partier i Helsingør Byråd har advaret mod det – og har meldt ud, at det vil være til stor gene for Helsingør og byens borgere ikke at have et sygehus i nærheden.
Ikke alene betyder det, at Helsingørs borgere skal have behandling og indlægges på et hospital langt væk fra hjembopælen og familien, men det betyder også, at den tid som en patient fra Helsingør og omegn skal bruge for at komme til Hillerød og Frederikssund vil være en helt urimelig belastning for en sygdomsramt person.
For Socialdemokratiet i Helsingør er sagen ganske klar: Vi har ikke ønsket denne løsning og
Kære Socialdemokrat,

Hermed inviteres til seminar i anledning af Danmarks formandskab i EU lørdag den 23. juni 2012 kl 9:15. Alle er velkomne. Deltagelse inkl. frokost mv er gratis.
Se invitationen her:

Invitation

9. juni 2012

Sejler det for EUropa?

Kom med FIC på en sejltur i Københavns havn den 18. juni, hvor toppolitikere og markante
meningsdannere giver en status på det danske EU-formandskab, og forsøger at besvare spørgsmålet: Sejler det for Europa?

Se invitation her.

Hvem er FIC?

Fagligt Internationalt Center (FIC) er en landsdækkende almennyttig organisation (NGO), som har til formål at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og muligheder i Danmark, Europa og Afrika.

Se FIC's hjemmeside her.

(Invitationen fra FIC er oprindeligt sendt til Socialdemokraterne i Region Hovedstaden som har bedt kredsene om at videreformidle.)