11. juni 2012

Helsingørs borgere vil ikke snydes igen!


Helsingør d. 10/6-2012
PRESSEMEDDELELSE
fra Socialdemokratiet i Helsingør vedr. Helsingør Sygehus.

Det var sandelig en overraskende melding, som Hovedstadsregionen kunne udsende i dag om, at der er indgået forlig mellem fire partier i Regionsrådet om at nedlægge Helsingør Sygehus i begyndelsen af 2013. Der sker efter, at stort set alle politiske partier i Helsingør Byråd har advaret mod det – og har meldt ud, at det vil være til stor gene for Helsingør og byens borgere ikke at have et sygehus i nærheden.
Ikke alene betyder det, at Helsingørs borgere skal have behandling og indlægges på et hospital langt væk fra hjembopælen og familien, men det betyder også, at den tid som en patient fra Helsingør og omegn skal bruge for at komme til Hillerød og Frederikssund vil være en helt urimelig belastning for en sygdomsramt person.
For Socialdemokratiet i Helsingør er sagen ganske klar: Vi har ikke ønsket denne løsning og
beklager, at vores partis repræsentanter i Hovedstadsregionen har afgjort denne sag hen over hovedet på de lokale socialdemokrater. Det har f.eks. ikke være muligt at få Regionsborgmesteren til et møde i Helsingør om sagen – hverken til møde med partifællerne eller med borgerne.
Hvordan Regionsrådet vil få beslutningen om at nedlægge Helsingør Sygehus og samtidig leve op til et løfte om at etablere et sundhedshus i Helsingør klar allerede i starten af 2013 lover ikke godt. Der tales om, at læger, behandlersygeplejersker og jordemødre skal arbejde sammen – men ikke om, hvilke funktioner der skal være i det påtænkte sundhedshus. Vi kan være bange for igen at blive snydt af Regionen og at det bare bliver en plasterfunktion – og så af sted til Hillerød eller Frederikssund!
Socialdemokratiet i Helsingør vil derfor forsøge at samle så mange lokale partier som muligt i følgende forslag, som Økonomiudvalget forhåbentligt vil vedtage:
1.     Et sundhedshus med tilstrækkelig mange funktioner så borgerne kan følge sig trygge. Vi har som parti udarbejdet et fuldt færdigt forslag til et sundhedshus.
2.     Et sundhedshus, som kan opbygges i det nuværende Helsingør Sygehus´ bygninger, så der både bliver plads til de mange funktioner, men også så det er let tilgængeligt for Helsingørs borgere.
3.     Der etableres en tværgående forhandlingsgruppe med borgmesteren og repræsentanter fra byrådets politiske partier, som kan sikre, at forhandlingerne med Regionsrådet om det nye sundhedshus ikke bliver en skinmanøvre, men at der opnås et tilfredsstillende resultat for Helsingørs borgere.

Yderligere kommentarer – ring til Henrik Møller (S) på 25 31 29 05.

Bilag: Socialdemokratiet i Helsingør´s bud på indholdet i et sundhedshus.

Hvad skal det kommunale sundhedscenter omfatte?

Det kommunale Sundhedscenter skal omfatte:
1.     Skadestue, der kan tage sig af f. eks. brækkede arme, ben og småskader, der umiddelbart kan sys eller behandles.
2.     Ambulatorium, hvor patienterne kan få hjælp og rådgivning af en læge f.eks. blodprøvesvar, røntgensvar, lokaldialyse, screening af mammografipatienter og udgående geriatrisk funktion for ældre patienter.
3.     Ambulatorium, som kan behandle psykiatriske patienter. Det kan etableres i samarbejde med det psykiatriske tilbud, som allerede findes i nærheden af Helsingør Hospital.
4.     Kostvejlederfunktion, der kan hjælpe og rådgive patienter med f. eks. diabetes, allergi mv.
5.     Medicinsk funktion, som kan hjælpe og rådgive patienter f.eks. med kroniske lidelser som diabetes, svagt hjerte, KOL, nyre, lunger og patienter med bevægelsesvanskeligheder.
6.     Afdeling for jordemoderfunktioner.
7.     Opholdsafsnit med et antal midlertidige sengepladser, hvor f.eks. patienter med cancer og dårlige medicinske patienter i en venteperiode kan få hjælp, rådgivning og pleje – og få et nødvendigt drop. Det skal omfatte pladser til ældre og kronisk syge, som derved kan undgå indlæggelse på et hospital længere væk.
8.     Afdeling for terminal pleje.
9.     Genoptræning.
10.                    Plads til et antal praktiserende (private) læger og speciallæger.
11.                    Desuden skal der etableres en eller flere akut- og lægebilfunktioner.

Andre funktioner
Udover de mere lægelige behandlingsfunktioner skal der i det kommunale sundhedshus være mulighed for et cafeteria for patienter og pårørende, mødelokaler for medarbejdere og lokaler til lægelige samtaler med patienter og pårørende, apoteksudsalg med mulighed for afhentning af receptpligtig medicin. Desuden skal der være plads til en mindre administration.


Ingen kommentarer: