5. juni 2012

Henrik Møllers Grundlovstale 2012


SÅ STÅR VI HER IGEN.
DE SIDSTE MANGE ÅR HAR VI ØNSKET OS EN NY REGERING. (DET GØR VI IKKE MERE, NU ØNSKER VI OS NOGLE BEDRE MENINGSMÅLINGER)

Henrik Møller, Borgmesterkandidat
DET HAR VI NU FÅET, HELDIGVIS VIL JEG SIGE. MEN DET ER KLART AT DEN FØRSTE TID HAR IKKE VÆRET NEM, DET HAR VÆRET ALT FOR MEGET OP AD BAKKE OG DEN SENSTE MENINGSMÅLING HAR IKKE LIGEFREM LØFTET HUMØRET. JA SELV VEJRET ER IMOD OS I DAG!!

VI SKAL FEJRE GRUNDLOVEN I DAG OG DET ER DER SOM ALTID GOD GRUND TIL.
NÅR MAN SER PÅ DET SENESTE ÅRS UDVIKLING PÅ DEN GLOBALE SCENE, HER TÆNKER JEG ISÆR PÅ DET ARABISKE FORÅR. SÅ UNDERSTEGER DET VIGTIGHEDEN AF AT VI HAR VORES GRUNDLOV, SOM GIVER OS DE GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER.
DET MAN KÆMPER FOR MED LIVET SOM INDSATS, SE BARE PÅ SYRIEN, ER I DANMARK LIGE SÅ NATURLIGT SOM DEN LUFT VI INDÅNDER. LAD OS GLÆDE OS OVER DET OG LAD DET ALDRIG BLIVE EN SOVEPUDDE.

MEN JEG HAR STADIG DEN OPFATTELSE AT GRUNDLOVEN GODT KUNNE TRÆNGE TIL EN REVISION. SAMNFUNDET OG VERDEN HAR UDVIKLET SIG I EN RETNING SOM GRUNDLOVEN IKKE NØDVENDIGVIS HAR KUNNET TAGE HØJDE FOR. TEKNOLOGIEN HAR UDVIKLET SIG MED REKORD HAST OG GØR DET STADIG, HVME HAVDE TROET DA GRUNDLOVEN BLEVET ÆNDRET SIDST, AT VI VILLE GÅ RUNDT MED EN LILLE TELEFON I LOMMEN, EN TELEFON SOM KAN GIVE OS UANEDE MÆNGDER AF INFORMATION VIA NETTET, SOM GØR OS DISPONIBLE DØGNET RUNDT. HVEM HAVDE TROET AT HELE VERDEN KUNNE FØLGE MED I HVILKE BOLLER DU HAR BAGT PÅ FACEBOOK. HVEM HAVDE TROET AT ALLE SKOLEELEVER OP TIL OG MED 6 KLASSE VILLE FÅ EN COMPUTER STILLET TIL RÅDIGHED AF KOMMUNEN.

TEKNOLOGIEN STILLER NYE KRAV TIL SAMFUNDETS INDRETNING OG HAR SÅ STOR BETYDNING FOR DET ENKELTE MENNESKE AT DET VIL VÆRE NATURLIGT AT GRUNDLOVEN OGSÅ INDEHOLDT NOGET OM DETTE.

DESUDEN BØR OGSÅ HELE MONARKIET SKRIVES UD AF GRUNDLOVEN FOR SÅ VIDT ANGÅR, DE FORMELLE MAGTBEFØJELSER SOM GRUNDLOVEN INDEHOLDER.

FOLKETINGSVALGET SIDSTE ÅR SKABTE ET ANDET FLERTAL, MEN RESULTATET VAR IKKE HELT KLART OG DET ER TYDELIGT AT DET HAR VÆRET MED TIL AT GIVE DEN NUVÆRENDE REGERING DE PROBLEMER SOM DE STÅR MED. AT STARTEN PÅ REGERINGSPERIODEN SÅ HAR VÆRET PRÆGET EN TRÆNGT ØKONOMI, SOM HAR GJORT DET SVÆRT PÅ DEN KORTE BANE AT INDFRI DE LØFTER MAN GAV, HAR MEDFØRT AT MAN HAR HAFT HELD MED AT SÆTTE PRÆDIKATET LØFTEBRUD PÅ ISÆR S OG SF.
AT MAN SÅ FEJLER SÅ SLEMT SOM TILFÆLDET VAR MED BETALINGSRINGEN, GØR SELVFØLGELIG HELLER IKKE BILLEDET BEDRE. AT MAN FIK HÅNDTERET FATTIGDOMSDEBATTEN SÅ DÅRLIGT SOM TILFÆLDET VAR, KAN IKKE BEBREJDES ANDRE.
NÅR DET SÅ ER SAGT, AT DER ER VISSE VANSKELIGHEDER OG NOGLE AF DEM SELSKABTE, SÅ ER DET STADIG MED STOR GLÆDE AT VI HAR FÅET ET SKIFTE I HVILKEN DAGSORDEN DER SÆTTES FOR DET DANSKE SAMFUND.
FOR FØRSTE GANG I LANG TID ER DER INDKALDT TIL TREPARTSFORHANDLINGER. EN KLAR TILKENDEGIVELSE AF AT REGERINGEN MENER AT FAGBEVÆGELSE OGSÅ SKAL SPILLE EN AKTIV ROLLE I SAMFUNDSUDVIKLINGEN.
STARTHJÆLP OG FATTIGDOMSYDELSER BLEV SOM NOGET AF DET FØRSTE AFSKAFFET. DE SYMBOLSKE BOMME DER SKULLE LUKKE ANDRE UDE BLEV FJERNET.
VI ER IGEN KOMMET TILBAGE PÅ DET GRØNNE SPOR, SOM SVEN AUKEN LAGDE FOR OS.
HER PÅ DET SENSTE HAR METTE FREDERIKSEN SAGT AT HUN VIL VÆRE MED TIL AT AFSKAFFE DE AKTIVERINGSKURSER, SOM ALLE HAR VÆRET I TVIVL OM HAR HAFT NOGEN EFFEKT OVERHOVEDET. LAD MIG CITERE FRA EN KRONIK HUN HAR SKREVET.
”Min respekt for en dygtig smed bliver ikke mindre af, at han mister sit job. Og min mistro til ham vokser ikke, og jeg tror ikke på, at han kommer tættere på et job ved at bygge spagettitårne, finde sin indre fugl eller ved at rende til flere samtaler om nøjagtig det samme.
Også derfor vil vi nu vil tage et opgør med den endeløse række af cv-og jobansøgningskurser for i stedet at fokusere på et reelt kvalifikationsløft af den ledige.”

JEG FRISTES NÆSTEN TIL AT SIGE ENDELIG!!! LAD OS FOR GUDS SKYLD FÅ MANGE FLERE AF DISSE UDMELDINGER, DET ER FOR MIG AT SE DEN RIGTIGE VEJ UD AF VORES MENINGSMÅLING KRISE.

DET ER EGENTLIG LIDT SPØJST AT DET ER EN NY REGERING SOM LAVER EN SKATTEREFORM, DER ER ISTAND TIL AT SÆNKE TOPSKATTEN FOR UDVALGTE, SAMT AT FÅ SAT SKATTEN NED FOR FOLK I BESKÆFTIGELSE.
DET HAR MEDFØRT ET MASSIVT KRAV OM SKATTELETTELSER FRA VENSTRE. UNDSKYLD VAR DET IKKE DEM SOM HÅNEDE KONSERVATIVE OG SAGDE AT DER IKKE VAR RÅD TIL SKATTELETTELSER DA DE SAD MED REGERINGSMAGTEN!!

MED DE NYE VÆRDIER MAN BASERE SIN POLITIK PÅ OG DET REFORMARBEJDE SOM REGERINGEN ER I GANG MED, SÅ TROR JEG AT VEJEN ER LAGT FOR EN VEJ UD AF KRISEN OG EN VEJ MOD ET BEDRE DANMARK OG NOGLE BEDRE MENINGSMÅLINGER.

SÅ KOM HAN, HAM ”HAN” – SJÆLDENT HAR ET KUNSTVÆRK DELT VANDENE PÅ DEN MÅDE. ALLEREDE HER MENER JEG AT VÆRKET HAR OPFYLDT SIT MÅL, NEMLIG AT FÅ FOLK TIL AT TAGE STILLING. DEN VÆRSTE KUNST ER DEN SOM BLIVER LIGEGYLDIG.
I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN BLEV DER GIVET UDTRYK FOR AT DET ER NOGLE MODIGE POLITIKKERE SOM HAR TURDE AT BYGGE KULTURVÆRFTET OG SKABE PLADS TIL HAN. DEN ROS VIL JEG GERNE PÅ PARTIETS VEGNE TAGE IMOD. JEG ER ENIG VI HAR UDVIST MOD OG HOLDT FAST SELVOM DET IKKE ALLE STEDER ER BLEVET MODTAGET LIGE GODT. LIDT MÆRKELIGT ER DET AT HAM DER NU STÅR I FRONT OG KLIPPER ALLE SNORERENE OG MODTAGER ALT ROSEN, HAR STEMT IMOD I BYRÅDET, DET ER DA LIDT GROTESK.

DER HAR VÆRET OG ER STADIG FOLK SOM ER IMOD VORES INVESTERINGER I KULTURVÆRFTET. MEN NÅR TALEN FALDER PÅ MULTIPARKEN, SÅ ER ALLE ENIGE OM AT DE MANGE PENGE VI HAR BRUGT PÅ DETTE ANLÆG, ER GIVET RIGTIG GODT UD. DET ER FØRSTE GANG JEG HAR OPLEVET DEN FÆLLES STOLTHED I HELE KOMMUNEN DER ER VED DETTE PROJEKT OG LAD MIG SIGE AT DER EN FORNØJELSE AT KOMME DER SAMMEN MED MIN SØN KASPER.

SIEMENS UDFLYTNINGEN FRA VÆRFTSOMRÅDET, SKABER NOGLE NYE MULIGHEDER OG IDEERNE TIL HVAD DER SKAL SKE MED OMRÅDET FLYVER LIGE NU I ALLE RETNINGER, SKOLE,TEKNISK MUSEUM, SAMLING AF KULTUREN I KOMUNEN, INNOVATIONSUDDANNELSE,GYMNASIUM, BIOGRAF OSV. I SOCIALDEMOKRATIET HAR VI DRØFTET SAGEN OG HAR DEN HOLDNING AT VI DENNE GANG SKAL INVOLVERE BORGERNE, DET ER IKKE EN SAG DER HASTER, MEN EN SAG HVOR DET FOR KOMMUNENS UDVIKLING VILLE VÆRE GODT HVIS DER VAR ET FOLKELIGT EJERSKAB TIL DET SOM VI SKAL ETABLERE. VI VIL DERFOR STILLE FORSLAG OM AT KOMMUNEN TAGER INITIATIV TIL IGANGSÆTTE EN PROCES, HVOR BORGERNE GIVES MULIGHED FOR AT KOMME MED SINE IDEER OG VISIONER FOR DET RESTERENDE VÆRFTSOMRÅDE.

EFETR 20 ÅR MED BORGERLIGE BORGMESTRE, SÅ ER RESULTATET PÅ ERHVERVSOMRÅDET, SØNDERLEMMENDE KRITIK FRA ERHVERVSLIVET, HVILKET SES I ALLE TIDLIGERE UNDERSØGELSER FRA DI OG ANDRE, MEN OGSÅ I DEN UNDERSØGELSE SOM KOMMUNEN SELV HAR UDARBEJDET OG SOM NETOP ER BLEVET OFFENTLIGGJORT
I DISSE EKSAMENSTIDER, SÅ KAN VI VEL BLOT KONSTATERE AT KOMMUNEN ENDNU ENGANG ER DUMPET.

DET ER PROBLEMATISK NÅR 80% AF VÆKSTEN SKAL KOMME FRA DET EKSISTERENDE ERHVERVSLIV. VI MÅ OG SKAL GØRE DET BEDRE PÅ ERHVERVSOMRÅDET. DET ER IKKE NØDVENDIGVIS POLITIKKEN DER SKAL ÆNDRES, MEN I HØJERE GRAD HVORDAN VI SOM KOMMUNE AGERE OVERFOR ERHVERVSLIVET. VI SKAL VISE I BÅDE ORD OG HANDLING AT VI VIL DEM.
DET ER HER AT VI SIKRE KOMMUNENS INDTÆGTER, DERFOR ER OMRÅDET SÅ UHYRE VIGTIGT FOR KOMMUNEN.

”VORES HOSPITAL” HAR SET DAGENS LYS SOM BEVÆGELSE. DA DER LIGE PLUDSELIGT KOM MELDINGER OM AT HELSINGØR HOSPITAL SKULLE LUKKES ALLEREDE I STARTEN AF 2013, TOG SOCIALDEMOKRATIET INITIATIV TIL AT SAMLE PARTIERNE I BYRÅDET, FOR KLART AT SIGE FRA OVERFOR REGIONENS IDEER. VI VIL FASTHOLDE AT REGIONEN HAR MELDT UD AT HELSINGØR OG FREDERISSUND FØRST LUKES NÅR DER STÅR ET NYT SUPERSYGEHUS I HILLERØD. VI HAR GENNEM ÅRERNE OPLEVET EN UDHULNING AF SUNDHEDSTILBUDDET LOKALT – ESBØNDERUP, FYSIURGISK, HØRSHOLM, HELSINGØR OG FREDERIKSUND ER ENTEN LUKKET ELLER PLANLAGT LUKKET. FØRST NÅR DET NYE HOSPITAL STÅR KLART, VIL DET GIVE MENING.
REGIONEN HAR ALTID VIRKET LIDT LANGT VÆK OG KOMMUNIKATIONEN INTERNT I ORGANISTIONEN ER IKKE BLEVET BEDRE EFTER DENNE SAG. DET ER BEKLAGELIGT. MEN VI HAR ALTSÅ VALGT AT TAGE KOMMUNENS PARTI I DENNE SAG.
MEN VI VED UDVIKLINGEN VIL KOMME OG DERFOR ER DET VIGTIGT AT VI NU BLIVER KLARE I MÆLET OM HVILKET LOKALT SUNDHEDSTILBUD VI VIL HAVE, DERFOR VIL SOCIALDEMOKRATERNE INDEN SOMMERFERIEN MELDE UD HVILKE KONKRETE TILBUD, DER SKAL VÆRE I ET KOMMENDE SUNDHEDSHUS.

ULVEN KOMMER – DER ER MANGE SOM SPØRGER HVORNÅR KOMMUNEN BLIVER SAT UNDER ADMINISTRATION.
MIT SVAR ER AT DET VIL ALDRIG SKE. VI VIL SOM PARTI SIKRE EN ØKONOMISK ANSVARLIG UDVIKLING AF KOMMUNEN.
KENDETEGNET FOR SOCIALDEMOKRATERNE ER AT VI GENNEM DE SIDSTE 100 ÅR HAR VÆRET MEDANSVARLIGE FOR KOMMUNENS UDVIKLING PÅ GODT OG ONDT. DET SAMME KAN IKKE SIGES OM DE ANDRE PARTIER I BYRÅDET.
VI ANDERKENDER AT DER ER UDFORDRINGER MED ØKONOMIEN, HVILKET ER ET GENERELT PROBLEM FOR LANDETS KOMMUNER, DERFOR SKAL VI OGSÅ LADE VÆRE MED AT TALE KOMMUNEN NED OG SKABE SKRÆMMEBILLEDER. VI LØSER DET, SOM VI ALTID HAR GJORT.

VI HAR EN KOMMUNE SOM ER BERIGET AF EN FANTASTISK KULTURHISTORIE OG SOM ER VED AT SKABE SIN EGEN KULTURKANON.
KENDETEGET ER AT VI ER EN MULIGHEDERNES KOMMUNE, DET ER DE MULIGHEDER VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE TIL GAVN OG GLÆDE FOR KOMMUNENS BORGERE.

GOD GRUNDLOVSDAG
HENRIK MØLLER

Ingen kommentarer: