18. juni 2012

Socialdemokraterne kan gøre det bedre


Af borgmesterkandidat Henrik Møller 

Overskriften kunne være en kommentar til den seneste meningsmåling som Socialdemokratiet er blevet præsenteret for. Det er det ikke. Denne overskrift sigter på, at vi lokalt kan gøre det bedre på erhvervsområdet end de borgerlige har været i stand til de sidste ca. 20 år.

I starten af Maj måned inviterede jeg som partiets borgmesterkandidat til et møde om kommunens erhvervspolitik på Kulturværftet. Det blev et meget velbesøgt arrangement, som klart viste at interessen for erhvervslivets vilkår i kommunen er meget stor, både blandt erhvervslivet, men også blandt borgerne.

Vi har en tendens til især at fokusere på kommunens udgifter og glemmer derved tit at diskutere, hvordan vi får skaffet flere indtægter til kommunen. Her er beskæftigelsen
altafgørende. Det er arbejdspladserne, som er med til at skaffe kommunen penge. Derfor er det afgørende, at vi som kommune viser hvad vi vil med vores erhvervsliv.
Det gør vi ved at lytte til ønsker og behov, ved at være effektive, når der søges om ting i kommunen.

Det er ikke det samme som at alt kan lade sig gøre. Men så tager vi dem under armen og prøver at vise en vej, der kan tilfredsstille begge parter. Det gør vi også ved, at der ikke er urimelig lang ventetid på en afgørelse, når der indgives ansøgningerne til kommunen.

Det er da bemærkelsesværdigt, at der nu i snart 20 år har været borgerligt styre i Helsingør Kommune og at man så ikke har været i stand til at skabe bedre resultater.

Socialdemokraterne foreslog for knapt et år siden, at der blev ansat yderligere to personer til byggesagsbehandlingen, da vi endnu engang fik forelagt de alt for lange ventetider på behandling af sagerne. Det sagde Byrådet ja til. Men med den seneste undersøgelse af erhvervslivets tilfredshed med kommunen, virker det klart som om der stadig er plads til forbedringer.

I denne eksamenstid skal Hans Andersen (V) være glad for, at hans indsats som formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ikke skal have karakterer, for så er jeg bange for, at det ville blive dumpekarakter. Se bare på den seneste lokale erhvervsundersøgelse, der giver sønderlemmende kritik af kommunens indsats.

De forbedringer der er kommet, skyldes i høj grad socialdemokraternes indsats. Vi har i lang tid arbejdet for en " One-stop-ordning" – altså én indgang for erhvervslivet til kommunen. Det er nu, efter alt for lang tid, en realitet. Bedre sent end aldrig. Det er et af de initiativer, som der er gode erfaringer med. Jeg er sikker på, at det bliver bedre i fremtiden.

Klimauddannelsen til håndværkere var et socialdemokratisk ønske ved de seneste budgetforhandlinger. Den har udviklet sig til en kæmpesucces, som håndværkerne er rigtig glade for. Det er en uddannelse, som rækker ind fremtiden. Hvis den store efterspørgsel fortsætter, så mener jeg, at vi skal arbejde på at udvikle uddannelsen.

Ingen kommentarer: