23. juni 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 25_2

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Historisk bred skatteaftale i aftes giver et kontant løft til den enlige mor i arbejde, til sygeplejersken og til metalarbejderen. Samtidig får de pensionister og førtidspensionister, der har mindst, et tiltrængt økonomisk løft i hverdagen.

Fra næste år vil det bedre kunne betale sig at arbejde for blandt andre den ufaglærte industriarbejder og den enlige mor i arbejde.

Det er konsekvensen af en historisk bred skatteaftale mellem regeringspartierne, Venstre og Konservative i aftes. Aftalen sætter gang i hjulene, skaber tusindvis af arbejdspladser, sætter effektivt ind mod østeuropæisk arbejdskraft, der dumper danske lønninger og sikrer flere penge til velfærd i fremtiden.

Modsat skattereformerne de sidste ti år under VKO er der for første gang massive skattelettelser til de mennesker der tjener allermindst og dem med mellemindkomster. Denne gang er det ikke kun en skattereform for de allerrigeste i samfundet.

- Jeg har arbejdet ni weekender i træk for at opnå det, som vi ikke har haft i mange år i dansk politik, nemlig bred enighed om skattepolitikken. Det er lykkedes, blokpolitikken er død, endda i en økonomisk krisetid, og det er jeg fantastisk stolt af, siger den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon.

Sidste weekend meldte Venstre sig ellers helt ud af skatteforhandlingerne med beskeden om, at de kun ville være med, hvis regeringen gik med til en aftale der gav topdirektøren en årlig skattelettelse på mere end tyve tusinde i forhold til regeringens udspil, mens den enlige sygeplejerske med barn årligt ville miste mere end 6.000 kroner i forhold til regeringens udspil. Det kunne Socialdemokraterne og de øvrige regeringspartier naturligvis ikke gå med til.

Mange havde derfor regnet med en skattereform med Enhedslisten. Fredag valgte Venstre imidlertid at smide stort set alle deres krav.

- Når vi ikke lavede en aftale med Enhedslisten, men med Venstre og Konservative, så er det fordi, at regeringen er gået efter indholdet og har lavet den aftale, hvor vi fik mest af vores politik igennem, fik flest danskere i job og flest penge til velfærd i fremtiden. Som socialdemokrat er det min vigtigste opgave, siger Bjarne Corydon.

Fakta om reformen:

1. Vi letter skatten på arbejde markant både for folk med lave indtægter og med almindelige gode indtægter.

2. Vi skaber job her og nu ved at gøre det attraktivt for virksomheder og iværksættere at skabe job.

3. Vi giver en ekstra håndsrækning til folkepensionister og førtidspensionister med de laveste indtægter.

4. Vi finansierer reformen rimeligt og retfærdigt gennem bl.a. højere skat for banker, besparelser på forsvaret og en regulering af stigningen i overførselsindkomster, der bevarer købekraften og lidt til over perioden.

5. Vi beskytter danske løn- og arbejdsvilkår ved at fjerne de skattehuller, der undergraver den danske model.

I regeringsgrundlaget er der opstillet klare krav til skattereformen. Den skulle blandt andet sænke skatten på arbejde markant, have en rimelig social balance og være fuldt finansieret.

Bliver skatten på arbejde sænket markant?

Reformen betyder en markant sænkelse af skatten på arbejde for alle, bortset fra de allerrigeste. En sygeplejerske vil få over 4.000 om året, og en enlig mor der er SOSU-assistent vil få 7.000 om året. Samtidig vil over en kvart million almindelige lønmodtagere slippe for at betale topskat.

Har reformen en rimelig social balance?

Reformen giver markante skattelettelser til lønmodtagere med lave indkomster og til folk med almindelige indkomster. Vi giver samtidig en ekstra håndsrækning til de personer uden for arbejdsmarkedet, som ikke kan komme i arbejde og som har de laveste indtægter, nemlig førtidspensionisterne på den gamle ordning og folkepensionister, som ikke har anden indtægt. Folk på overførselsindkomst får deres indtægt reguleret, lidt mindre, men stadig så købekraften bevares og lidt til. De rigeste bidrager gennem en reduceret børnecheck og endelig får bankerne lov til at betale deres rimelige del af fællesskabets udgifter.

Er den fuldt finansieret?

I modsætning til VKO's skattereformer er denne reform fuldt finansieret.

Bliver de offentlige finanser varigt styrket?

De offentlige finanser styrkes med 2,7 mia. som kan bruges på at investere i bedre daginstitutioner, folkeskoler, praktikpladser, videregående uddannelser, sygehuse, hjemmepleje og alle de andre ting, der gør vores samfund til et godt velfærdssamfund.

Holdes boligskatterne og rentefradraget i ro?

Ja. Rentefradraget ændres ikke og boligskatterne er med denne reform fredet frem til 2020.

Fredag aften efter at skatteaftalen blev indgået var økonomer, fagforbund og foreninger hurtigt ude og kommentere skatteaftalen. Her er et lille udpluk fra debatten:

Metalarbejdernes formand Thorkild E. Jensen:

"Det er en klar rød skattereform med enkelte blå mærker. Jeg synes, at det er solidt politisk håndværk, at regeringen får en fuldt finansieret skatteaftale på plads. Og med det brede flertal skaber aftalen klarhed mange år frem. For mange af Metals medlemmer betyder det, at de får mere ud af at gøre en ekstra indsats".

LO-formand Harald Børsting:

"Jeg glæder mig først og fremmest over, at der kommer synlige skattelettelser til lav- og mellemindkomsterne".

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup:

"Jeg er meget glad for, at forligspartierne har fundet en løsning, som ikke skader landets folkepensionister. Det er vigtigt for Danmark, at topskattegrænsen er fjernet, så der er ligebehandling uanset alder. Det er glædeligt, at vi får bevaret et pensionssystem, hvor der både er plads til folkepensionen og et opsparingselement".

Cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian:

"Det giver ro omkring situationen på boligmarkedet frem til 2020".

Af politisk ordfører Magnus Heunicke

Det arbejde, en SOSU-assistent udfører, er noget af det mest prisværdige, jeg kan komme i tanke om. De tager over, når vores ældre ikke længere kan det hele selv, men har brug for hjælp. Men selv om SOSU-assistenterne knokler for at give vores ældre et værdigt liv, får de sjældent en stor tak for deres indsats.

Da der skulle deles skattelettelser ud under VKO blev de også glemt. Det var vigtigere at belønne de allerrigeste, lød det igen og igen.

For mig er det en af de største forskelle mellem os og dem. Mellem at være Socialdemokrat og være Lars Løkke-fan. Og derfor er jeg tilfreds med den skatteaftale der blev indgået i aftes. Ja, noget kunne være endnu bedre, og det knokler vi også for hver eneste dag. Vi er en mindretalsregering i en krisetid og er nødt til at søge kompromiser. Sådan er det.

Og for et øjeblik glemmer vi også Venstres mildest talt mærkværdige ageren i denne uge. For vi socialdemokrater har fra starten sagt, at vi ønsker at lave en langsigtet og bred skattereform, der skaber arbejdspladser, letter skatten for almindelige lønmodtagere, er fuldt finansieret og naturligvis socialt retfærdig. Det fik vi.

Og vi glemte ikke SOSU-assistenten. Vi ved nemlig godt, at når hun kommer hjem fra arbejde, så skal der smøres madpakker, læses lektier med børnene, der skal skrælles kartofler, tøjet skal vaskes og regningerne skal betales. Er man alene med sine børn er det endnu sværere at få både arbejdsliv og hjemmeliv til at hænge sammen.

Og derfor er det mere end rimeligt, at SOSU-assistenten, der er alene med sine børn får 7.000 kroner mere hver eneste år at gøre godt med. De penge havde hun ikke fået, hvis det alene havde været op til Venstre. Hun var blevet glemt igen til fordel for de allerrigeste i Danmark.

Jord- og betonarbejdere, metalarbejdere, sygeplejerskerne og de mange andre danskere, der knokler for at holde Danmark i gang, var også blevet glemt igen, hvis Venstre alene havde bestemt indholdet af en skattereform. Men vi huskede.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

Ingen kommentarer: