30. juni 2012

Tragisk ulykke

Af Borgmesterkandidat Henrik Møller
Krydset Flynderborgvej - Stubbedamsvej

Så skete det, der kom et dødsfald på flynderborgvej. Det har helt berettiget fået mange borgere på barrikaderne for at få aftvunget nogle svar til hvad man fra politisk hold har tænkt sig.

Først må man vel erkende at det kan være svært at forhindre at nogle kører overfor rødt og at det vil være næsten umuligt at gardere sig imod. Men når det er sagt så må vi se på hvad vi som kommune kan gøre for at skabe større trafiksikkerhed på denne strækning. Jeg ved godt at det er statens vej, men det skylder vi alligevel at gøre. Derfor vil det være oplagt at man i teknisk udvalg fik en drøftelse, alternativt at vi drøftede det i økonomiudvalget med henblik på at rette henvendelse til ministeren.


Et polemisk spørgsmål; hvad har den tidligere trafikminister, der var kollega til Benedicte Kjær konkret gjort for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen?

Jeg vil helt konkret invitere Henrik Dam til Helsingør for at kunne besigtige vejen til færgerne og efterfølgende få en drøftelse af hvilke muligheder der kunne være for at forhindre at der sker flere ulykker, det kan vi ikke være tjent med.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Et andet polemisk spørgsmål kunne være; hvorfor har den nuværende socialdemokratiske minister ikke gjort noget!

Henrik Møller, det er under din vanlige standard at skyde på Benedicte Kjær blot fordi hun gerne vil være Konservativ Borgmester i Helsingør