18. juli 2012

Sundhedshuset og Regionspolitikerne

Af Jørgen E. Hansen, Byrådsmedlem, Socialdemokratiet

Sjældent har jeg set så konkret og gennemarbejdet et politisk oplæg, som det de tre regionspolitikere Per Tærsbøl, Peter Kay Mortensen og Karin Helweg-Larsen ifølge lokalpressen sendte til regionsformand Vibeke Storm Rasmussen forleden vedr. etablering af det lovede sundhedshus, som Helsingør skal have, når VORES HOSPITAL angiveligt om nogle år skal lukkes. Brevet er spækket med saglige kendsgerninger og en række nødvendige spørgsmål til afklaring.

Det undrer mig naturligvis, at det er nødvendigt for de tre politikere at skulle sende et sådan brev til deres regionsformand. Har det virkelig ikke været muligt i de almindelige forhandlingsnormer for regionens politikere at nå ind til regionsformanden og få stillet og besvaret alle disse spørgsmål – og hvorfor har regionsformanden i øvrigt ikke af sig selv fået besvaret disse relevante spørgsmål hos sin koncernledelse.

Som politiker i Helsingør Byråd og formand for Helsingør Kommunes Sundhedsudvalg har jeg – på borgernes vegne – et klart ønske om at få det bedst mulig fungerende sundhedshus placeret på et sted, hvor der tages hensyn til, at både unge og ældre kan komme til uden større besvær. Jegerindrer ikke, at der er mange borgere, som i tidens løb har besværet sig over, at det er svært at komme til Helsingør Sygehus.

Lige nu er der tre scenarier for, hvor det gode sundhedshus skal ligge: 1) På Poppelgården. Her skal
bådes rives bygninger og vægge ned – og der skal bygges helt nye bygninger mv. – så det vil tage meget lang tid. 2) Prøvestenen. Her skal der i givet fald bygges helt nye bygninger til et sundhedshus – så det vil også tage meget lang tid. 3) Hospitalet. Som de tre politikere fortæller, er der så mange argumenter for at vælge netop denne løsning, at det råber til himlen, hvis det ikke bliver der.

 For mig at se er det nu afgørende, at den forestående drøftelse af, hvad det nye sundhedshus skal indeholde og hvor det skal placeres får en saglig behandling og gerne i en politisk følgegruppe, som de tre foreslår. Som jeg har forstået det er løftet til borgerne, at det nuværende Helsingør Sygehus først lukkes, når det nye sundhedshus har vist sig fuldt funktionsdygtigt – og ikke med halve løsninger!

Hvis det løfte skal holdes og når der skal lokalplanlægges, når der skal rives ned, når der skal bygges nyt og ombygges, når der skal træffes aftaler med privatpraktiserende læger og klinikker af mange forskellige slags og når kommune og region skal være enige om betaling mv., så når vi jo nogle år frem i tiden. Men det er heller ikke afgørende for borgerne – bare det rigtige og meget velfungerende sundhedshus kommer.

Jeg vil appellere til, at regionspolitikerne kalder deres regionsformand til orden, får gang i de poliske forhandlinger om indretning og placering af sundhedshuset – og derefter klart og tydeligt fortæller politikerne og borgerne i Helsingør Kommune, hvad der skal ske og hvornår. Og så i øvrigt sørger for, at Helsingør Sygehus kan fungere normalt indtil det lukkes.  

Ingen kommentarer: