29. august 2012

Byrådets gamle mænd


Af Martin Nesheim, Næstformand i kredsbestyrelsen


Reaktion på Peter Ryge’s debatindlæg ”Mere rock i kommunalpolitik”
Først og fremmest må jeg kvittere for din fangende overskrift ”Mere rock i kommunalpolitik”. Alle der har prøvet at skrive et debat indlæg, ved hvor svært det er at sætte en overskrift der fanger øjet. Jeg tager det for givet at du ikke mener det bogstaveligt, selvom det kunne være forfriskende at fyre op for ” "For Those About to Rock (We Salute You)" i byrådssalen. Så ville der hurtigt blive fyldt op på tilskuerrækkerne.
For en del år siden læste jeg en analyse som formentligt stadig gælder; en journalist havde regnet sig frem til at en helt gennemsnitlig kommunalpolitiker er en mand sidst i 50’erne, offentligt ansat og med ejerbolig. Altså villa, vovse og volvo som vi sagde engang. Når vi ser bort fra kønnet, så passer beskrivelsen godt på vores politikere i Helsingør Byråd, uanset politisk farve. Så håber jeg bare at de kan lide rock!
Hvis man har et ønske om, at valgte politikere afspejler befolkningen, må man blot konstatere at det ikke er tilfældet i dag og formentligt heller ikke i fremtiden. Mit bud på hvorfor vi har en skævhed i dette forhold er egentligt meget simpelt.  Fra stemmeboksen hvert 4. år er der meget langt til at involvere sig i politik. En børnefamilie har rigeligt at se til med blot at varetage de pligter der følger med i f.eks. børneinstitutioner, skoler m.v. Når der samtidig også skal være plads til hobby, videreuddannelse og tid til familien, placeres et politisk engagement meget langt nede på prioriteringslisten. Dette og sikkert meget andet gør,

Debataften med europaminister Nicolai Wammen

Partiforeningen Centrum inviterer til debataften med europaminister Nicolai Wammen


Kære partimedlem

Nicolai Wammen
Du inviteres hermed til en debataften med europaminister Nicolai Wammen.
Her vil han fortælle om arbejdet med at stå i spidsen for det danske EU-formandskab, og om udfordringerne for det europæiske samarbejde midt i finanskrisen.

Debataftenen holdes den 9. oktober fra klokken 19 til 21 på LO-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

Arrangementet er åbent både for medlemmer og ikke-medlemmer. For ikke-medlemmer koster det dog 20 kr. at deltage i debataftenen.

Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig inden den 1. oktober til bestyrelsesmedlem Morten Bådstorp på mail mortenbaadstorp@hotmail.com.

28. august 2012

Regionsborgmesteren og Helsingør Byråd


Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet
Formand for Helsingør Kommunes Sundhedsudvalg
 
Som byrådsmedlem i Helsingør modtog jeg forleden en ualmindelig venlig indbydelse til et møde på Regionsgården i Hillerød, hvor selveste borgmesteren for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen, residerer. Med en skrivelse, der var formuleret med så mange positive udladninger om den kommende lukning af Helsingør Sygehus, at selv en spindoktor ville rødme, måtte jeg forvente, at nu skulle vi fra byrådet kæles for, snakke fornuftigt og tale sammen om, hvordan de lidt ubehagelige diktater fra Regionens ledelse kunne ændres til et samarbejdsprojekt.

Vi blev da også trakteret på en pæn måde, som det sig hør og bør, når politikere mødes og der er smalkost i budgetterne. Regionsborgmesteren startede med at fortælle om den famøse beslutning om lukning af Helsingør Sygehus ifølge den såkaldte 2020-plan. Hun blev supplere af en formentlig godt indøvet opbakning af en stribe embedsmænd,

27. august 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 35

Regeringens bud på en finanslov betyder 21.000 flere arbejdspladser næste år og tilfører milliarder til uddannelse, forskning og grøn teknologi. Finansloven betyder samtidigt, at Danmark får en højere vækst næste år og udsigt til faldende ledighed.

Mens det meste af Europa har været tvunget til at føre politik med meget kraftige nedskæringer adskiller vi os. For godt nok kører vi en stram budgetpolitik, men samtidig er vi i stand til at igangsætte en lang række investeringer, der skaber arbejdspladser. Dermed går regeringen mod strømmen og driver landet fremad.

- På trods af at der ikke er så meget at rutte med har regeringen med sine reformer og kickstart af økonomien skabt luft til en finanslov, hvor vi vil bruge flere milliarder på at investere massivt i uddannelse, forskning, grøn teknologi og opkvalificering af arbejdsløse. Og det gør vi samtidigt med, at vi sikrer balance i de offentlige budgetter. Alt sammen har det formål at bane vejen for et stærkere Danmark, siger Socialdemokraternes finansminister, Bjarne Corydon.

Et af de vigtigste enkeltstående elementer ved finansloven er de ekstra 2,9 milliarder kroner til uddannelsesinstitutionerne på grund af det rekordstore optag, påpeger Bjarne Corydon. Milliarder som kan skaffes, fordi regeringen har haft modet til at træffe de rigtige beslutninger i en svær økonomisk tid.

- Det går bedre i Danmark end i størstedelen af Europa. Det skyldes, at vi lige siden vi overtog regeringsmagten har truffet modige og rigtige politiske beslutninger. Finansloven viser, at det betyder noget, at have mod til at handle politisk, også selvom det ikke altid er lige populært, siger finansministeren.

Men hvad betyder de tørre tal for danskerne? Det betyder blandt andet 21.000 flere arbejdspladser næste år, massive milliardinvesteringer i uddannelse, opkvalificering af arbejdsløse, bedre erhvervsuddannelser, flere praktikpladser og et af de mest grønne innovative lande i verden. Derudover sikrer regeringen med næste års finanslov, at Danmark får højere økonomisk vækst, der sammen med en rekordlav rente, der skaber arbejdspladser og letter udgifterne i danskerne budgetter.

Regeringen går nu i gang med forhandle finansloven med Folketingets øvrige partier.

Kvaliteten på især erhvervs-uddannelserne skal øges, og så skal der skabes endnu flere praktikpladser. Det er hovedelementerne i regeringens ungepakke i finansloven.

Regeringen skaffer 3,1 mia. kr. over de næste fire år til at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne, skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser til de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er målet i forslaget til næste års finanslov.

- Det er afgørende, at vi finder en løsning på praktikpladsproblemet og skærper uddannelsesgarantien. Derfor kører regeringens indsats i to spor. Dels nedsætter vi et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og dels viderefører vi midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne," siger Socialdemokraternes børne- og undervisningsminister, Christine Antorini.

Hun er stolt over, at regeringen trods den økonomiske situation kan prioritere erhvervsuddannelserne.

Erhvervsuddannelsesudvalget skal bl.a. se på, hvordan der kan findes holdbare løsninger på praktikpladsområdet, og hvordan skolepraktik-ordningen kan blive mere fleksibel. De første anbefalinger bliver præsenteret senere i efteråret, så de kan indgå i finanslovforhandlingerne for 2013.

På finanslovsforslaget for 2013 er der i alt afsat 30,4 mia. kr. i 2013 til børne- og undervisningsområdet.

Regeringen er klar med en plan, der skal hjælpe langtidsledige med at få en uddannelse, så de lettere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Alt for mange langtidsledige er ufaglærte eller har brug for et sporskifte for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår regeringen i sit finanslovsudspil for 2013 at afsætte 600 mio. kr. til uddannelsesløft af arbejdsløse ufaglærte og andre med en forældet uddannelse.

- Der er en meget stor gruppe af voksne mennesker, der har fået sat meget lidt ind på deres uddannelseskonto. Nu vil vi give chancen og muligheden til dem, der ikke fik den, da de var unge. Lige nu har vi udsigt til 100.000 ufaglærte uden jobmuligheder i 2020. De skal have et fag i hånden, hvis de skal have en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, forklarer Socialdemokraternes beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen.

Regeringens uddannelsesløft er blandt andet rettet mod ufaglærte hjemmehjælpere, der får mulighed for at tage en SOSU-uddannelse, eller en ufaglært jord- og betonarbejder, der mangler at få brev på det, han kan.

- Vi kan se, at vi i de kommende år kommer til at skulle bruge rigtig mange faglærte i Danmark, fordi der for eksempel skal laves en Femern-forbindelse, der skal laves nye supersygehuse, og der skal laves infrastruktur. Der kommer vi til at mangle tusindvis af faglærte bygningsarbejdere, siger Mette Frederiksen.

Midt i en historisk økonomisk krise fremlægger regeringen et finanslovsforslag, der holder arbejdsløsheden i skak, skaber fremdrift og sikrer en fortsat ansvarlig økonomisk politik. Regeringen halverer det offentlige underskud i 2013 og tager samtidig initiativer som skaber 21.000 job. Orden i økonomien er det bedst tænkelige værn mod uregerlige finansmarkeder i en krisetid. Regeringens finanslovsforslag betyder, at der bliver færre arbejdsløse, lave renter, højere vækst og lavere underskud.

Sådan holder Finansloven for 2013 arbejdsløsheden i skak og skaber fremdrift:

• Ungepakken skal hjælpe unge uden uddannelse til at få en uddannelse og unge nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. (600 mio. kr. til brobygning til uddannelser, voksenpraktik, jobrotation mv.)

• Bedre mulighed for et reelt uddannelsesløft til arbejdsløse i stedet for endeløse jobsøgningskurser.

• Fremrykning af erhvervsinvesteringer for 15-20 mia. kr. i 2013 i skattereformen.

Grønne infrastrukturinvesteringer, herunder lavere takster, el-drift på jernbanen Esbjerg-Lunderskov, dobbeltspor Vojens-Vamdrup og udvidelse af Metrocityringen til Nordhavnen for 2,9 mia. kr.

• Historisk energiaftale der medfører private og offentlige investeringer for 90-150 mia. kr. til 2020.

Universitetsbyggeri for 6½ mia. kr. i 2012 og 2013.


Sådan investerer regeringen i at gøre den næste generation til den dygtigste nogensinde:

• 68.000 unge har i 2012 tilmeldt sig en ungdomsuddannelse. Det er rekord.

• Mere end 60.000 er optaget på en videregående uddannelse. Det er rekord og 20.000 mere end i 2008.

• Alle nye studiepladser er finansierede. Det er et brud med VK-regeringen, der finansierede ekstra studiepladser ved at sænke kvaliteten på uddannelserne.

• Udover de 2,9 mia. kr. investeres 500 mio. kr. i kvaliteten i erhvervsuddannelserne, 180 mio. kr. til praktikpladser og 250 mio. kr. til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab.

Sådan invester vi i vores fælles velfærd:

• Sygehusene får 1 mia. kr. mere i 2013

• Psykiatrien får 200 mio. kr. ekstra i 2013

• Der afsættes 500 mio. kr. til udsatte grupper, handicappede, sundhed mv.

• Der afsættes yderligere 400 mio. kr. til udsatte grupper, grønne initiativer mv.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

Bookmark and Share

 

21. august 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: uge 34

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Krisen har været barsk ved de unge. Alt for mange står uden job. Der er en reel fare for, at en stor gruppe unge bliver holdt uden for.

Med en ungepakke på i alt 635 millioner kroner satser den socialdemokratisk ledede regering målrettet på at få unge i gang med uddannelse eller ind i arbejdslivet. Midlerne er blandt andet en udvidet jobrotationsordning, bedre voksenlærlingeordning og særlige brobygningsforløb.

- Vi vil have de unge i gang hurtigst muligt. Er de først kommet på passiv forsørgelse, kan det komme til at præge resten af deres liv, siger socialdemokraternes formand og statsminister, Helle Thorning-Schmidt.

Regeringen forventer, at ungepakken vil hjælpe mellem 6.000 og 7.000 unge uden uddannelse og erhvervserfaring videre. Ungepakken er dermed en del af regeringens indsats for at gøre et indhug i ungdomsarbejdsløsheden.

Statsministeren understreger, at ungepakken selvfølgelig ikke løser alle Danmarks problemer med arbejdsløshed. Men det er en vigtig del af løsningen.

- Ungepakken bygger oven på de mange vigtige skridt, regeringen i forvejen har taget for at øge beskæftigelsen, siden vi overtog ansvaret efter de borgerlige. Det drejer sig blandt andet om kickstarten, energiaftalen, boligaftalen, skatteaftalen og trafikaftalen, forklarer Helle Thorning-Schmidt.

Ungepakken skal forhandles på plads i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger i efteråret med Folketingets øvrige partier.

• Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter:
Brobygningsforløb til unge med svage kvalifikationer. Samtidig ansættes praktikkonsulenter på en række erhvervsskoler.

• Bedre voksenlærlinge-ordning for ledige:
Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftaler med voksenelever inden for fagområder med dårlige beskæftigelsesmuligheder.

• Uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte:
Pulje til jobcentre der sætter ind med en uddannelsesrettet indsats, som kan give ufaglærte en uddannelse og faglærte et relevant kompetenceløft.

• Styrket videnpilotordning:
Videnpilotordningen styrkes, så flere nyuddannede akademikere kan komme i arbejde umiddelbart efter afsluttet uddannelse.

• Fagpiloter:
Ny ordning med tilskud til små og mellemstore virksomheder, der ansætter unge som lige har afsluttet en erhvervsuddannelse.

• Udvidet og styrket jobrotationsordning:
Jobrotationsordningen styrkes i en toårig periode.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

19. august 2012

Nyt spændende initiativ: Socialdemokratiske Seniorer

Den socialdemokratiske partiforening Helsingør Centrum tager i den kommende sæson et nyt initiativ, som skal give ældre medlemmer og andre interesserede mulighed for at blive orienteret om dagens aktuelle politiske emner – om eftermiddagen et centralt sted i kommunen.

Initiativet kaldes Socialdemokratiske Seniorer, men tilbuddet gælder alle interesserede – både partimedlemmer og andre. Der er planlagt et månedligt møde, hvor lokale byrådsmedlemmer eller andre politikere vil orientere om aktuelle politiske emner. Det helt nye er, at disse politiske møder finder sted på et tidspunkt, hvor det er lyst og hvor det er nemt at komme til for langt de fleste.

Det første politiske møde i Socialdemokratiske Seniorer finder sted:

Onsdag den 5. september kl. 13.30 – 15.30
i METALS lokaler, Strandgade.


Den første politiker, som får mulighed for at få de socialdemokratiske seniorer og andre i tale, er Socialdemokratiets borgmesterkandidat HENRIK MØLLER.

Månedens emne er:
• Kommunens budget for 2013.
• Planerne vedr. et Sundhedshus i Helsingør.
• Desuden arrangeres en speciel spørgetime, hvor Henrik Møller svarer på alt, hvad deltagerne vil spørge om!

Alle er velkomne til arrangementet. Det er gratis. Man behøver ikke være medlem af Socialdemokratiet for at kunne deltage.

Yderligere oplysninger om Socialdemokratiske Seniorer:
Grethe Leerbech 20224250 eller Erik Stubtoft – 28401726 og Erik@Stubtoft.com

16. august 2012

Pressemeddelelse fra Socialdemokraterne / Helsingørkredsen

Ros til Thorning for kritisk selvindsigt…
- men vi skal tydeliggøre, at der ofte er forskel på hvad vi mener som socialdemokrater og den politik det lykkes en socialdemokratisk ledet mindretalsregering at få forhandlet et flertal igennem til.

Som mange andre socialdemokratiske kredse har vi selvfølgelig fulgt den vigende opbakning, til vores landspolitiske dagsorden, intenst.
Det har skabt en bekymring, der bunder i hvilken konsekvens det kan få lokalt på det forestående kommunevalg i Helsingør, såvel som i resten af landets kommuner.
Vi er af den overbevisning at det gør en stor forskel hvorvidt en borgmester er venstremand eller socialdemokrat.

Som kredsbestyrelse er vi overbeviste om, at statsminister Helle Thorning-Schmidt har taget det første vigtige skridt til at genvinde vælgernes tillid – nemlig ved at erkende, at de første 11 måneder har været præget af politiske kompromiser som ikke nødvendigvis alle har taget lige store hensyn til klassiske socialdemokratiske mærkesager.

Som kredsbestyrelse oplever vi at det er vigtigt at fortælle, at der altså godt kan være forskel på hvad vi mener som socialdemokrater og så den politik det lykkes Regeringen at få forhandlet et flertal
igennem til. En proces vi tror det vil gavne at tydeliggøre.

Som kredsbestyrelse synes vi, at det er vigtigt at der er højt til loftet i vores parti. Det er sådan vores politik udvikles og det er samtidig vejen til et højt engagement blandt medlemmerne.

Kredsformand
Vibeke Schmidt

Til den socialdemokratiske gruppe i Hovedstadsregionen


Af Henrik Møller​, Borgmesterkandidat og Jørgen E. Hansen, Gruppeformand og Formand for Sundhedsudvalget

Vi skriver dette brev til jer, fordi vi – socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Helsingør Byråd – føler, at en manglende respektfuld kommunikation mellem vore socialdemokratiske medlemmer af Regionsråd og Byråd snarest må finde en afslutning. Som det ser ud aktuelt fremstår de socialdemokratiske politikere i de to råd som værende uden forbindelse med hinanden til stor skade for befolkningens opfattelse af vores parti og dets politik.

Sagen er, at Helsingør hospital skal nedlægges, idet det såkaldte supersygehus i Hillerød skal overtage patienterne, når det er færdigbygget. Den beslutning er truffet af Regionsrådet – og den har politikerne i Helsingør nødtvunget taget til efterretning.

For at sikre vore 60.000 borgere i Helsingør kommune tillige med et bredere optageområde, har Regionsrådet godkendt, at der skal etableres et Sundhedshus i Helsingør. Indholdet af og opgaverne for Sundhedshuset er ikke endeligt fastlagt endnu, men vil formentlig indgå i en forhandling mellem Regionen og Kommunen.

Problemstillingen er herefter, at Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen har meddelt, at Helsingør Sygehus vil blive lukket længe før supersygehuset er færdigt, nemlig angiveligt i april 2013. Det er undervejs fortalt borgerne og politikerne i Helsingør, at først når Sundhedshuset vil være fuldt funktionsdygtigt med de aktiviteter, der skal være, vil Helsingør Sygehus blive lukket ned.

Med Regionens beslutning om etablering af et Sundhedshus i Helsingør opstår imidlertid en uoverensstemmelse mellem Byrådet og Regionen, nemlig om placeringen af Sundhedshuset. Regionen har udset sig en placering i bygninger, kaldet Poppelgården. Det er et fuldt booket kommunalt ejet genoptræningscenter, som tidligere var et plejehjem – bygget i slutningen af 60`erne, hvor der er konstateret skimmel.

Hvis Poppelgården og tilstødende arealer skal anvendes til etablering af et sundhedshus forudsætter det en større ombygning og nybygning, som formentlig først kan færdiggøres i løbet 2-4 år. Det er så af Regionen foreslået, at der skal opføres et antal barakbygninger, som midlertidig løsning. De lokale kommunale politikere har reageret rimelig negativt overfor denne løsning – og vi som socialdemokrater anser det for den dårligst tænkende løsning og vil advare mod den.

Alternativt vil Regionen leje sig ind i lokaler nærmere Helsingør City, Murergade, som placeringsmæssigt er langt dårligere bl.a. uden mulighed for dækning af parkeringsbehovet og som vil betyde, at borgerne får alt for lang gåafstand fra offentlig transport og så er det

6. august 2012

Vi skal passe på hinanden


 Af Thomas Horn, Socialdemokrat, Helsingør

Den faglige konflikt mellem Vejlegården og 3F drejer sig mindst af alt om Vejlegården og 3F.

Konflikten handler om nogle helt centrale principper for det danske arbejdsmarked.

Vi skal værne om vores overenskomster. Vi skal passe på hinanden og i fælleskab sikre arbejdsforhold og lønninger som er anstændige og retfærdige for alle på det danske arbejdsmarked.

Som lønmodtagere skal vi ikke ud i en indbyrdes konkurrence om så dårlige overenskomster som muligt med mindre i løn, færre pauser og flere timer.

Vi skal ikke ud i en indbyrdes konkurrence om hvem, der kan arbejde længst eller billigst. Vi skal sikre arbejdsforhold og lønninger som er anstændige for alle, uanset hvilken livsfase man befinder sig i. Et arbejde skal altså kunne brødføde de fleksible unge såvel som de ophængte børne-forældre.

Vi skal passe på hinanden – Det ved heldigvis både de fleste arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark.