28. august 2012

Regionsborgmesteren og Helsingør Byråd


Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokratiet
Formand for Helsingør Kommunes Sundhedsudvalg
 
Som byrådsmedlem i Helsingør modtog jeg forleden en ualmindelig venlig indbydelse til et møde på Regionsgården i Hillerød, hvor selveste borgmesteren for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen, residerer. Med en skrivelse, der var formuleret med så mange positive udladninger om den kommende lukning af Helsingør Sygehus, at selv en spindoktor ville rødme, måtte jeg forvente, at nu skulle vi fra byrådet kæles for, snakke fornuftigt og tale sammen om, hvordan de lidt ubehagelige diktater fra Regionens ledelse kunne ændres til et samarbejdsprojekt.

Vi blev da også trakteret på en pæn måde, som det sig hør og bør, når politikere mødes og der er smalkost i budgetterne. Regionsborgmesteren startede med at fortælle om den famøse beslutning om lukning af Helsingør Sygehus ifølge den såkaldte 2020-plan. Hun blev supplere af en formentlig godt indøvet opbakning af en stribe embedsmænd,
som i tal og mange ord argumenterede for det rimelige i alt det, som Regionsborgmesteren tænker, mente og sagde! Argumenter, som hidtil har været brugt om i sagen blev nærmest henvist til det fjerneste hjørne i lokalet.

Indimellem de mange behjertede, men lidt uklare svar på relevante spørgsmål, kom vi frem til kerneproblemet: Sundhedshuset i Helsingør. Vi fik at vide, at der var truffet en beslutning i Regionsrådet, der betyder at Helsingør Sygehus skal lukkes i starten af 2013. Derefter vil bygningerne blive solgt. Til hvem? Hvad skal der være på stedet? Hvorfor kan det ikke vente lidt med den proces? Svarene blafrer i tågen. Vi fik at vide, at Regionen gerne vil bygge et Sundhedshus i Helsingør – helst via køb af en grund lige ved Poppelgården. Ja og så kom den igen fra Regionsborgmesteren: ”Hvis I ikke vil være med til det, så kan vi lægge Sundhedshuset i Murergade!” Selv den ringeste skolelærer ville ikke kunne få sådanne stokkemetoder over sine læber, men Regionsborgmesteren kunne uden at blinke!

Det var helt åbenbart, at den holdning, som det store flertal i Helsingør Byråd – herunder også Regionsborgmesterens egne socialdemokratiske partifæller – havde om at kunne anvende Helsingør Sygehus til at få indarbejdet det nye sundhedshus i en overgangsperiode, ikke kunne diskuteres. Slet ikke! Vi måtte derimod lægge ører til, at hun da sandelig havde de bedste intentioner om at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune. Jo vist. Men det blev klart understreget, at samarbejdet kun kunne ske, hvis det var på basis af hendes og Regionsrådets beslutninger. Samarbejde kan man vel ikke ligefrem kalde fremgangsmåden.
I et forsøg på dog at få noget ud af det hyggelige møde på Regionsgården, foreslog jeg et kompromis: ”Vibeke, du eller Regionen har jo ikke skrevet dato på salget ind i beslutningen, så du kunne vel godt i det gode samarbejdes tjeneste sælge hospitalet med en klausul om, at der først må bygges eller rives ned, når Sundhedshuset står færdigt på Poppelgården f.eks. den 1.maj 2015?”

Hvis jeg havde troet, at samarbejdstilbuddet omfattede imødekommelse af så enkelt et kompromisforslag, blev jeg øjeblikkelig klogere. Svaret var et klart: ”NEJ – det kan vi ikke!” – så klart, at det nærmest rungede i lokalet.  Ingen supplerende forklaring. Såvel Regionsborgmesteren som de tilstedeværende embedsmænd lod det stå hen i uvished, hvorfor det ikke kunne komme på tale. For at gøre det endnu mere uklart, hvorfor vi fra Helsingør Byråd overhovedet var inviteret til dette møde, må det stå hen i det uvisse også, hvorfor at alt hvad Helsingør Kommunes repræsentanter foreslog, blev afvist eftertrykkeligt af Regionsborgmesteren. Spørgsmål til embedsmændene blev i besvarelserne omformuleret således, at der ikke blev sagt noget. Vi var vel kommet for at høre på – ikke diskutere endsige stille forslag!

For nu at sige det rent ud: Det 2-timer snakkemøde var for mig – og nok andre – rent tidsspilde. Regionsborgmester Vibeke Storm Rasmussen gled af på alt. Hun tronede frem som en feltherre mod sine undersåtter. Hun ikke på nogen som helst måde respekterede, at hun havde inviteret Helsingørs byrådsmedlemmer, hvis politiske ønske var at komme i dialog om en bedre løsning på en for borgerne i Helsingør fuldstændig uholdbar regionsløsning. Men nej – sådan skulle det ikke være!

Som byrådsmedlem kender jeg godt det politiske hierarki. Men hvordan denne helt famøse sag kan udvikle sig så skævt med opbakning fra såvel socialdemokratiske som SFs medlemmer af Regionsrådet er mig en gåde. Demokratisk er det en skandale. Partimæssigt er det foruroligende. Jeg gik fra mødet og tænkte: Hvis borgerne hører mere om dette cirkus, så er der ikke mange stemmer at hente til os, der tror på dialog, demokrati, respekt og ydmyghed i politik.

Jeg har aldrig haft den opfattelse, at regionerne – som Lars Løkke Rasmussen fik Folketinget til at indføre – var et gode for danskerne. Oplevelsen af den proces, jeg som byrådsmedlem har oplevet i denne sag, bekræfter det. Det løser desværre ikke problemerne, at Vibeke Storm Rasmussen har meddelt, at hun ikke stiller op til det kommende regionsvalg. Løsningen er nok, at regionen skal nedlægges.


FAKTABOKS:
Lad mig afslutningsvis citere fra Regionens aftale af 8. juni 2012: Regionen ønsker at udvikle en ny spændende samarbejdsmodel, hvor patienterne kan hjælpes så tæt som muligt, hvor kvaliteten er sikret og hvor samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger er i højsædet. Regionen er indstillet på at medvirke til, at Sundhedshuset udvikler nye samarbejder til glæde for patienterne.

FAKTABOKS:
I den lokale presse refererer den 12. juni 2012 følgende: I forhandlingerne partierne imellem blev der fredag opnået enighed om en fælles politisk aftale, der sikrer, at der står et fuldt funktionsdygtigt sundhedshus på en central beliggenhed i Helsingør Kommune. Når dette sundhedshus har været i drift i mindst en måned, vil Helsingør Sygehus blive lukket.

Ingen kommentarer: