21. august 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: uge 34

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Krisen har været barsk ved de unge. Alt for mange står uden job. Der er en reel fare for, at en stor gruppe unge bliver holdt uden for.

Med en ungepakke på i alt 635 millioner kroner satser den socialdemokratisk ledede regering målrettet på at få unge i gang med uddannelse eller ind i arbejdslivet. Midlerne er blandt andet en udvidet jobrotationsordning, bedre voksenlærlingeordning og særlige brobygningsforløb.

- Vi vil have de unge i gang hurtigst muligt. Er de først kommet på passiv forsørgelse, kan det komme til at præge resten af deres liv, siger socialdemokraternes formand og statsminister, Helle Thorning-Schmidt.

Regeringen forventer, at ungepakken vil hjælpe mellem 6.000 og 7.000 unge uden uddannelse og erhvervserfaring videre. Ungepakken er dermed en del af regeringens indsats for at gøre et indhug i ungdomsarbejdsløsheden.

Statsministeren understreger, at ungepakken selvfølgelig ikke løser alle Danmarks problemer med arbejdsløshed. Men det er en vigtig del af løsningen.

- Ungepakken bygger oven på de mange vigtige skridt, regeringen i forvejen har taget for at øge beskæftigelsen, siden vi overtog ansvaret efter de borgerlige. Det drejer sig blandt andet om kickstarten, energiaftalen, boligaftalen, skatteaftalen og trafikaftalen, forklarer Helle Thorning-Schmidt.

Ungepakken skal forhandles på plads i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger i efteråret med Folketingets øvrige partier.

• Brobygning til uddannelse og praktikkonsulenter:
Brobygningsforløb til unge med svage kvalifikationer. Samtidig ansættes praktikkonsulenter på en række erhvervsskoler.

• Bedre voksenlærlinge-ordning for ledige:
Tilskud til virksomheder der indgår uddannelsesaftaler med voksenelever inden for fagområder med dårlige beskæftigelsesmuligheder.

• Uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte:
Pulje til jobcentre der sætter ind med en uddannelsesrettet indsats, som kan give ufaglærte en uddannelse og faglærte et relevant kompetenceløft.

• Styrket videnpilotordning:
Videnpilotordningen styrkes, så flere nyuddannede akademikere kan komme i arbejde umiddelbart efter afsluttet uddannelse.

• Fagpiloter:
Ny ordning med tilskud til små og mellemstore virksomheder, der ansætter unge som lige har afsluttet en erhvervsuddannelse.

• Udvidet og styrket jobrotationsordning:
Jobrotationsordningen styrkes i en toårig periode.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

 

Ingen kommentarer: