27. august 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 35

Regeringens bud på en finanslov betyder 21.000 flere arbejdspladser næste år og tilfører milliarder til uddannelse, forskning og grøn teknologi. Finansloven betyder samtidigt, at Danmark får en højere vækst næste år og udsigt til faldende ledighed.

Mens det meste af Europa har været tvunget til at føre politik med meget kraftige nedskæringer adskiller vi os. For godt nok kører vi en stram budgetpolitik, men samtidig er vi i stand til at igangsætte en lang række investeringer, der skaber arbejdspladser. Dermed går regeringen mod strømmen og driver landet fremad.

- På trods af at der ikke er så meget at rutte med har regeringen med sine reformer og kickstart af økonomien skabt luft til en finanslov, hvor vi vil bruge flere milliarder på at investere massivt i uddannelse, forskning, grøn teknologi og opkvalificering af arbejdsløse. Og det gør vi samtidigt med, at vi sikrer balance i de offentlige budgetter. Alt sammen har det formål at bane vejen for et stærkere Danmark, siger Socialdemokraternes finansminister, Bjarne Corydon.

Et af de vigtigste enkeltstående elementer ved finansloven er de ekstra 2,9 milliarder kroner til uddannelsesinstitutionerne på grund af det rekordstore optag, påpeger Bjarne Corydon. Milliarder som kan skaffes, fordi regeringen har haft modet til at træffe de rigtige beslutninger i en svær økonomisk tid.

- Det går bedre i Danmark end i størstedelen af Europa. Det skyldes, at vi lige siden vi overtog regeringsmagten har truffet modige og rigtige politiske beslutninger. Finansloven viser, at det betyder noget, at have mod til at handle politisk, også selvom det ikke altid er lige populært, siger finansministeren.

Men hvad betyder de tørre tal for danskerne? Det betyder blandt andet 21.000 flere arbejdspladser næste år, massive milliardinvesteringer i uddannelse, opkvalificering af arbejdsløse, bedre erhvervsuddannelser, flere praktikpladser og et af de mest grønne innovative lande i verden. Derudover sikrer regeringen med næste års finanslov, at Danmark får højere økonomisk vækst, der sammen med en rekordlav rente, der skaber arbejdspladser og letter udgifterne i danskerne budgetter.

Regeringen går nu i gang med forhandle finansloven med Folketingets øvrige partier.

Kvaliteten på især erhvervs-uddannelserne skal øges, og så skal der skabes endnu flere praktikpladser. Det er hovedelementerne i regeringens ungepakke i finansloven.

Regeringen skaffer 3,1 mia. kr. over de næste fire år til at styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne, skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktikpladser til de unge, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er målet i forslaget til næste års finanslov.

- Det er afgørende, at vi finder en løsning på praktikpladsproblemet og skærper uddannelsesgarantien. Derfor kører regeringens indsats i to spor. Dels nedsætter vi et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og dels viderefører vi midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne," siger Socialdemokraternes børne- og undervisningsminister, Christine Antorini.

Hun er stolt over, at regeringen trods den økonomiske situation kan prioritere erhvervsuddannelserne.

Erhvervsuddannelsesudvalget skal bl.a. se på, hvordan der kan findes holdbare løsninger på praktikpladsområdet, og hvordan skolepraktik-ordningen kan blive mere fleksibel. De første anbefalinger bliver præsenteret senere i efteråret, så de kan indgå i finanslovforhandlingerne for 2013.

På finanslovsforslaget for 2013 er der i alt afsat 30,4 mia. kr. i 2013 til børne- og undervisningsområdet.

Regeringen er klar med en plan, der skal hjælpe langtidsledige med at få en uddannelse, så de lettere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Alt for mange langtidsledige er ufaglærte eller har brug for et sporskifte for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår regeringen i sit finanslovsudspil for 2013 at afsætte 600 mio. kr. til uddannelsesløft af arbejdsløse ufaglærte og andre med en forældet uddannelse.

- Der er en meget stor gruppe af voksne mennesker, der har fået sat meget lidt ind på deres uddannelseskonto. Nu vil vi give chancen og muligheden til dem, der ikke fik den, da de var unge. Lige nu har vi udsigt til 100.000 ufaglærte uden jobmuligheder i 2020. De skal have et fag i hånden, hvis de skal have en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, forklarer Socialdemokraternes beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen.

Regeringens uddannelsesløft er blandt andet rettet mod ufaglærte hjemmehjælpere, der får mulighed for at tage en SOSU-uddannelse, eller en ufaglært jord- og betonarbejder, der mangler at få brev på det, han kan.

- Vi kan se, at vi i de kommende år kommer til at skulle bruge rigtig mange faglærte i Danmark, fordi der for eksempel skal laves en Femern-forbindelse, der skal laves nye supersygehuse, og der skal laves infrastruktur. Der kommer vi til at mangle tusindvis af faglærte bygningsarbejdere, siger Mette Frederiksen.

Midt i en historisk økonomisk krise fremlægger regeringen et finanslovsforslag, der holder arbejdsløsheden i skak, skaber fremdrift og sikrer en fortsat ansvarlig økonomisk politik. Regeringen halverer det offentlige underskud i 2013 og tager samtidig initiativer som skaber 21.000 job. Orden i økonomien er det bedst tænkelige værn mod uregerlige finansmarkeder i en krisetid. Regeringens finanslovsforslag betyder, at der bliver færre arbejdsløse, lave renter, højere vækst og lavere underskud.

Sådan holder Finansloven for 2013 arbejdsløsheden i skak og skaber fremdrift:

• Ungepakken skal hjælpe unge uden uddannelse til at få en uddannelse og unge nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. (600 mio. kr. til brobygning til uddannelser, voksenpraktik, jobrotation mv.)

• Bedre mulighed for et reelt uddannelsesløft til arbejdsløse i stedet for endeløse jobsøgningskurser.

• Fremrykning af erhvervsinvesteringer for 15-20 mia. kr. i 2013 i skattereformen.

Grønne infrastrukturinvesteringer, herunder lavere takster, el-drift på jernbanen Esbjerg-Lunderskov, dobbeltspor Vojens-Vamdrup og udvidelse af Metrocityringen til Nordhavnen for 2,9 mia. kr.

• Historisk energiaftale der medfører private og offentlige investeringer for 90-150 mia. kr. til 2020.

Universitetsbyggeri for 6½ mia. kr. i 2012 og 2013.


Sådan investerer regeringen i at gøre den næste generation til den dygtigste nogensinde:

• 68.000 unge har i 2012 tilmeldt sig en ungdomsuddannelse. Det er rekord.

• Mere end 60.000 er optaget på en videregående uddannelse. Det er rekord og 20.000 mere end i 2008.

• Alle nye studiepladser er finansierede. Det er et brud med VK-regeringen, der finansierede ekstra studiepladser ved at sænke kvaliteten på uddannelserne.

• Udover de 2,9 mia. kr. investeres 500 mio. kr. i kvaliteten i erhvervsuddannelserne, 180 mio. kr. til praktikpladser og 250 mio. kr. til taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab.

Sådan invester vi i vores fælles velfærd:

• Sygehusene får 1 mia. kr. mere i 2013

• Psykiatrien får 200 mio. kr. ekstra i 2013

• Der afsættes 500 mio. kr. til udsatte grupper, handicappede, sundhed mv.

• Der afsættes yderligere 400 mio. kr. til udsatte grupper, grønne initiativer mv.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: