6. august 2012

Vi skal passe på hinanden


 Af Thomas Horn, Socialdemokrat, Helsingør

Den faglige konflikt mellem Vejlegården og 3F drejer sig mindst af alt om Vejlegården og 3F.

Konflikten handler om nogle helt centrale principper for det danske arbejdsmarked.

Vi skal værne om vores overenskomster. Vi skal passe på hinanden og i fælleskab sikre arbejdsforhold og lønninger som er anstændige og retfærdige for alle på det danske arbejdsmarked.

Som lønmodtagere skal vi ikke ud i en indbyrdes konkurrence om så dårlige overenskomster som muligt med mindre i løn, færre pauser og flere timer.

Vi skal ikke ud i en indbyrdes konkurrence om hvem, der kan arbejde længst eller billigst. Vi skal sikre arbejdsforhold og lønninger som er anstændige for alle, uanset hvilken livsfase man befinder sig i. Et arbejde skal altså kunne brødføde de fleksible unge såvel som de ophængte børne-forældre.

Vi skal passe på hinanden – Det ved heldigvis både de fleste arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark.

Ingen kommentarer: