12. september 2012

Ikke et budget som alle andre


Budgettale, 1. behandling af Henrik Møller

”AT VÆRE ELLER IKKE AT VÆRE” -
 KLAR OVER SITUATIONENS ALVOR.
I SOCIALDEMOKRATIET VIL VI GERNE VÆRE - BÅDE NÅR DET GÆLDER AT ERKENDE, MEN OGSÅ VÆRE MED, NÅR DER SKAL FINDES LØSNINGER.
VI ANERKENDER, AT DER FOR KOMMUNENS VEDKOMMENDE ER EN ØKONOMISK UDFORDRING. DET ER EN UDFORDRING, DER IKKE LØSES MED ET SNUPTAG.
DET ER TYDELIGT AT DER OP TIL DETTE BUDGET, ER FORSKELLIGE TILGANGE TIL HVORDAN UDFORDRINGEN SKAL LØSES.
VI ER NOGEN DER SIGER, AT DER FINDES ANDRE UDVEJE END KUN AT SKÆRE I DEN SERVICE VI TILBYDER BORGERNE.
EN AF DE UDVEJE ER, AT SKAFFE INDTÆGTER TIL KOMMUNEN.
DET SKAL I STOR UDSTRÆKNING, GØRES VED AT VI BLIVER EN ATRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE, AT VI HAR ET VELFUNGERENDE ERHVERVSLIV.
DET ER DE TO STØRRELSER SOM I FREMTIDEN, SKAL SIKRE VORES GRUNDLAG.
DERFOR ER DET SELVFØLGELIG OGSÅ STÆRKT BETÆNKELIGT AT VI DEN ENE GANG EFTER DEN ANDEN HAR ABSOLUTTE BUNDPLACERINGER NÅR DET GÆLDER ERHVERVSLIVETS VURDERING AF KOMMUNEN.
DET MÅ OG SKAL VI HAVE ÆNDRET PÅ. VI HAR IGANGSAT MEGET, MEN MÅ KONSTATERE AT DET KUN I BEGRÆNSET OMFANG, HAR GIVET UDBYTTE.
DET VIRKER IKKE SOM OM, AT MERE AF DET SAMME, ER DEN RIGTIGE LØSNING, DERFOR VIL DET VÆRE NATURLIGT AT REVURDERE DEN SAMLEDE ERHVERVSINDSATS ØKONOMISK OG INDHOLDSMÆSSIGT.
DET VIL VÆRE OPLAGT AT FORETAGE DETTE ARBEJDE I LØBET AF 2013.
MÅLET FOR SOCIALDEMOKRATERNE ER IKKE AT DEN ØKONOMISKE RAMME NØDVENDIGVIS SKAL VÆRE MINDRE, MEN AT INDSATSEN OG RESULTATERNE SIMPELTHEN ER NØDT TIL AT BLIVE BEDRE.
EN ATRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE, ER IKKE KUN ET SPØRGSMÅL OM HVILKE TYPER AF BOLIGER VI HAR I KOMMUNEN, MEN I LIGE SÅ HØJ GRAD HVILKEN SERVICE VI KAN TILBYDE VORES BORGERE, DER BOR HER ELLER FLYTTER HERTIL.
VI HAR NU IGENNEM ET PAR ÅR BRUGT MEGET TID PÅ AT DISKUTERE BRANDING OG IMAGE, JA VI HAR SÅGAR SAT PENGE AF TIL DET.
MEN DER KOMMER KONSTANT MELDINGER OM AT ENDEN SNART ER NÆR FOR HELSINGØR KOMMUNE OG DATOEN FOR HVORNÅR VI BLIVER SAT UNDER ADMINISTRATION LIGGER KLAR.
 JEG ER BANGE FOR AT DISSE DOMMEDAGSPROFETIER IKKE LIGEFREM ØGER LYSTEN TIL AT BOSÆTTE SIG I KOMMUNEN, HVEM VIL FLYTTE TIL ET FALLITBO?
SCENARIET PASSER HVIS VI INGENTING FORETAGER OS. MEN HVORNÅR HAR VI SIDST INGENTING GJORT.
VI HAR ALTID REAGERET OG HANDLET PÅ DE UDFORDRINGER KOMMUNEN STÅR OVERFOR.
DET VIL VI OGSÅ GØRE DENNE GANG.
HVIS VI SKAL TALE DENNE KOMMUNE OP OG DET ER DER GOD GRUND TIL MED ALLE DE KVALITETER SOM KOMMUNEN HAR. SÅ SKAL VI HOLDE OP MED AT SKABE ET BILLEDE AF EN KOMMUNE PÅ FALITTENS AFGRUND.

STATEN HAR LAVET EN NY UDLIGNINGSREFORM, DER FOR KOMMUNENS VEDKOMMENDE BETYDER AT VI KOMMER TIL AT MISTE 30 MIO. KR. VI TIDLIGERE HAR FÅET. DET VIRKER I DEN NUVÆRENDE SITUATION BESYNDERLIGT.
VI HAR DOG FÅET MULIGHEDEN FOR AT SKAFFE DE PENGE PÅ ANDEN VIS, NEMLIG VED AT LADE SKATTEN STIGE.
VI HAR DERFOR HER I BYRÅDSSALEN SAGT JA, TIL AT SØGE STATEN OM AT LADE EJENDOMSPROMILLEN STIGE MED 1,91 PROMILLE. HVILKET SVARER TIL DET VI MISTER I UDLIGNING.
VI MENER DET ER MERE RIMELIGT AT ALLE BORGERE I EJER OG LEJERBOLIGER BIDRAGER MED ET BEGRÆNSET BELØB, FREMFOR BESPARELSER.

REGERINGEN OG KL ER BLEVET ENIGE OM EN RAMME PÅ ANLÆG, SOM FOR HELSINGØRS VEDKOMMENDE BETYDER AT VI MÅ BRUGE 160 MIO. KR TIL NÆSTE ÅR.
DET ER EN RAMME SOM JEG MENER DET ER REALISTISK AT OVERHOLDE.
VI HAR FÅET 32 MIO. KR. SOM ENGANGSBELØB, PRIMÆRT PÅ GRUND AF VORES DÅRLIGE LIKVIDITET.
VI HAR STADIG MULIGHEDEN FOR OMLÆGGE VORES LÅN, FRA 10 ÅR TIL 20 ELLER 25ÅR.
BLA. PÅ GRUND AF REGERINGENS BUDGETLOV KAN DET BLIVE AKTUELT AT BRUGE DENNE MULIGHED.
OVENSTÅENDE VISER BARE, SOM JEG VAR INDE PÅ TIDLIGERE, AT DER FINDES ANDRE MÅDER AT LØSE UDFORDRINGEN PÅ, END VED KUN AT FORETAGE NEDSKÆRINGER I SERVICEN.
DET ER IKKE DETSAMME, SOM AT DER IKKE SKAL SES PÅ SERVICEN, MEN ET BESPARELSESNIVEAU PÅ CA 150 MIO. KR. SOM FORESLÅET AF BORGMESTEREN, FINDER SOCIALDEMOKRATERNE ALT ALT FOR VOLDSOMT. VORES VURDERING GÅR PÅ, AT DET ER REALISTISK AT FINDE BESPARELSER FOR MELLEM 50-60 MIO. KR.
DE MEGET MASSIVE BESPARELSER DER ER LAGT OP TIL PÅ BØRN OG UNGE, HANDICAP OG PSYKIATRI SAMT ÆLDREOMRÅDET VIL FOR EN STOR DELS VEDKOMMENDE IKKE VÆRE ACCEPTABLE FOR SOCIALDEMOKRATERNE.
DET ER VIGTIG AT PRÆCISERE, AT DET SAMLEDE BESPARELSESEKATALOG ER LAVET PÅ BAGGRUND AF ET POLITISK ØNSKE, OM AT HAVE PRIORITERINGSMULIGHEDER OG IKKE ER NOGET SOM ADMINISTRATIONEN SELV HAR TAGET INITIATIV TIL. DET ER HELT OG HOLDENT VORES ANSVAR SOM POLITIKERE.
JEG ER HELT MED PÅ AT RAMMEN FOR NYE TILTAG ER BEGRÆNSET OG DET ER JEG SIKKER PÅ AT ET KOMMENDE BUDGET VIL BÆRE PRÆG AF.
VI ER FOR ØJEBLIKKET ER I GANG MED DE POLITISKE FORHANDLINGER OG DET ER VEL VED AT VÆRE KENDT, AT DER ER ET FLERTAL (BESTÅENDE AF A,F,Ø OG L) FOR EN RAMME, DER LIGGER MEGET TÆT PÅ DET, JEG INDTIL NU HAR VÆRET INDE PÅ.
DEN ER SELVFØLGELIG TIL FORHANDLING, MEN KAN IKKE ÆNDRES RADIKALT.
FOR SOCIALDEMOKRATERNE, HAR DET IKKE SÅ MEGET VÆRET BOGSTAVSKOMBINATIONERNE DER HAR VÆRET AFGØRENDE, MEN HVILKET INDHOLD DER KAN SKABES.
VI SER GERNE AT SÅ MANGE SOM MULIGT BAKKER OP OM ET KOMMENDE BUDGET FOR 2013.
DET INDHOLD VI KAN SKABE MED DEN RAMME DER FORELIGGER, ER SET MED SOCIALDEMOKRATISKE BRILLER SOCIALT AFBALANCERET, DET GIVER OS MULIGHEDEN FOR AT STABILISERE ØKONOMIEN SAMTIDIG MED AT VI SIKRE ET VIST NIVEAU I SERVICEN OVERFOR GRUPPER DER ER AFHÆNGIGE AF KOMMUNENS TILBUD.


VI ER IKKE FÆRDIGE NÅR BUDGETTET ER VEDTAGET, DER VIL OGSÅ DE KOMMENDE ÅR VÆRE UDFORDRINGER VI SKAL TAGE FAT PÅ.
VI SKAL BLA. HAVE LØST PROBLEMET MED, AT HELE DET SPECIALISEREDE BØRNE - OG VOKSENOMRÅDE STIGER FOR KRAFTIGT. VI SKAL HAVE SAT NOGLE PROCESSER I GANG, SOM KAN VÆRE MED TIL, AT VI STYRER OMRÅDET BEDRE.
DET ER MEGET AFGØRENDE, AT VI BLIVER BEDRE TIL AT SIKRE JOB ELLER UDDANNELSE TIL VORES UNGE I KOMMUNEN. VI KAN SIMPELTHEN IKKE VÆRE BEKENDT AT TABE EN GENERATION PÅ GULVET.
VI SKAL BLIVE SKARPERE TIL AT FØLGE BUDGTTET OG SIKRE AT DET IKKE SKRIDER I LØBET AF ÅRET.
SOM JEG NÆVNTE I INDLEDNINGEN SÅ ANERKENDER VI, DER ER EN UDFORDRING. DEN UDFORDRING KAN OG VIL VI GERNE LØSE. DET GØR FOR 2013 LIGESOM VI HAR VÆRET MED TIL AT GØRE DET DE SIDSTE MANGE ÅR.
DER SKAL LYDE EN TAK TIL ALLE DE ANSATTE, SOM ENDNU ENGANG HAR LEVERET ET KÆMPE ARBEJDE MED AT FORBEREDE BUDGETTET.

MVH
HENRIK MØLLER
Ingen kommentarer: