31. oktober 2012

New Public Management

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten inviterer til møde på Rådhuset.
Torsdag d. 22. november har vi inviteret Steen Nepper Larsen, der er lektor ved Århus Universitet,der vil tale over emnet New Public Management. Mødet er fra kl. 19 – 21 i Rådhussalen og der er indgang fra kl. 18.30.

24. oktober 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 43


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her


I dag har regeringen indgået en aftale med landets arbejdsgivere om en omfattende og målrettet indsats for at finde job til de arbejdsløse, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod den 1. juli 2013.
For Socialdemokraterne og regeringen er det helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, der er havnet i en vanskelig situation.

Vi skal være mere end tilfredse med, at det i en krisetid, præget af økonomisk usikkerhed, er lykkedes os at samle offentlige og private arbejdsgivere i en fælles indsats.

Aftalen vil gøre en reel forskel for tusindvis af ledige på dagpenge, der nu får mulighed for at få begge ben tilbage på arbejdsmarkedet med helt almindelige job til almindelig løn.

Vi befinder os i en helt særlig situation. Derfor tager vi også med dagens aftale et nyt og særligt initiativ i brug:

• De private og offentlige arbejdsgivere er enige om, at der skal tilvejebringes 12.500 akutjob målrettet de dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten frem mod sommeren 2013. Alle

23. oktober 2012

21. oktober 2012

Politikere må også tro på andre!Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat og medlem af Teknisk Udvalg.


Det er jo også en måde at skrive læserbreve på, at man gentager alt det fra mit læserbrev fra forleden, som man er uenig i – hvorefter der følger en belæring om, hvad der er klokkeklart rigtigt. Ingen argumenter. Ingen nye fakta. Bare påstande.
Det bliver let lidt latterligt og arrogant, når det så endda er et andet byrådsmedlem, Per Slot, der vel er vidende om fakta, som forsøger at gøre sig klogere med nogle påstande, han udmærket ved er forkerte.

Derfor vil jeg lige ridse fakta op - for god ordens skyld: 1) Det er ikke flere undersøgelser, der skal til. De er gjort gennem de sidste 10 år. Resultaterne kan det tvivlende byrådsmedlem sikkert få udleveret. 2) Kommunen står formentlig foran en nyordning på området, nemlig en samarbejdsaftale med Fredensborg kommune. 3) Der er indført en ny centerstruktur i kommunen. Det burde et byrådsmedlem da vide – især da han selv har stemt ja til den! 4) Der er ansat en ny centerchef i Teknisk Udvalg. Ham har et enstemmigt udvalg – med Per Slots konservative partifælle, Erling Hansen, i spidsen – lovet borgfred, dvs.
arbejdsro i en rimelig periode.

Jeg ved jo godt, at man ikke kan vide alt her i verden. Du kunne måske bare begynde at tro lidt mere på andre mennesker – også politikere fra andre partier. Mon ikke – i øvrigt – det snart er på tide, at du får snakket lidt med dine repræsentanter i Teknisk Udvalg eller måske dine venner i jeres parti og så ellers komme op og se verden fra helikopterniveau? Tænk hvis du vidste, hvad der foregår i Vej&Park!

Nordlysvænget er en meget lille sag i det store hele kompleks af opgaver, som Vej&Park på

12. oktober 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 41

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

I disse dage foregår der intense forhandlinger mellem regeringen og Folketingets øvrige partier om næste års finanslov.

Regeringen lagde i august måned sit udspil til en finanslov frem. Målet er først og fremmest at skabe arbejdspladser, skubbe gang i økonomien, få råd til det rekordstore antal nye studerende, der begynder på en uddannelse, og skabe balance i de statslige budgetter, som stadig lider efter det massive milliardunderskud, som VK-regeringen efterlod danskerne.

Alle Folketingets partier er indtil videre forhandlingsvillige. Det er vi socialdemokrater naturligvis glade for. I regeringsgrundlaget slår vi fast, at Danmark trænger til et opgør med tidligere tiders blokpolitik, hvor Dansk Folkeparti med en grænsebom og en udlændingestramning som betaling altid stemte for finansloven. Nu handler det om at få lavet den finanslov, som er bedst for Danmark.

- Vi står i den situation, at et enkelt parti ikke længere har vetoret over regeringens finanspolitik. Vi har lagt et bundsolidt finanslovsforslag frem, der skaber arbejdspladser og hænger sammen økonomisk. Nu forhandles der med alle partier, præcis som man gjorde i 90'erne, forklarer Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen.

I medierne bliver det udlagt som om, at regeringen enten kan lave en blå finanslov med Venstre eller en rød med Enhedslisten. Men den udlægning køber Socialdemokraternes finansordfører ikke.

Han mener, at man kan sammenligne situationen i dag med 90'erne, hvor en socialdemokratisk ledet regering fik økonomien på fode igen med tusinder af nye arbejdsplader, vækst og fremgang efter ti års borgerligt styre. Og dengang indgik Socialdemokraterne år efter år finanslov med de partier, der ville være med til at sikre, at vi kom igennem med så meget socialdemokratisk politik som muligt.

- Vi regerer landet på en ny måde i forhold til VK-regeringen. Vi stiller os i midten og er derfor villige til at indgå kompromisser både til højre og venstre. Tager man ansvar, kan man få indflydelse. Så enkelt er det, siger John Dyrby Paulsen.

Ny energisparepakke giver bedre boliger til lejerne, klimaet forbedres og håndværkerne får nye opgaver.

En ægte tre-i-ener: Bedre boliger, bedre klima og flere arbejdspladser. Det er indholdet af den energisparepakke, som samtlige partier i Folketinget – bortset fra Liberal Alliance – har indgået.

Det handler om energirenovering af private udlejningsboliger. Størstedelen af dem er bygget, før der for alvor blev stillet krav om energistandarden i nybyggeri, og derfor er flere af dem så utætte, at lejerne fyrer for gråspurvene, når de tænder for radiatoren i stedet for at få varmet deres bolig op.

Med energisparepakken bliver det attraktivt for de private udlejere at renovere boligerne, fordi de får lov at lade huslejen stige. Men lejerne behøver ikke frygte en samlet højere boligudgift, fordi de i stedet får lavere udgifter til varme.

- Det har været vigtigt for os, at vi kunne finde en model for, hvordan vi får energirenoveret de private udlejningsboliger uden at lægge en bombe under lejerne. Med aftalen har vi sikret, at det ikke vil gå ud over lejerne, når der renoveres, siger Jan Johansen, der er Socialdemokraternes by- og boligordfører.

Knap en femtedel af de danske boliger er private udlejningsboliger. Omkring 80 procent af dem er bygget, før bygningsreglementet stillede krav til energistandarden. Energisparepakken er en udmøntning af den energiaftale, der blev indgået i foråret 2012.

Bedre fjernsyn til børn og unge, flere nyheder fra dit lokalområde og bedre mulighed for at få Danmarks bedste teater ind i stuen. Regeringen har netop indgået en ny bred medieaftale.

Når du for fremtiden tænder dit tv, vil æteren være fyldt med bedre børne-tv og endnu mere lokalstof.

- I min generation har vi oplevet, hvordan godt børne-tv har givet os en ballast med holdninger og værdier, vi har kunnet bruge senere i livet. Det er vi nu med til at sikre for de kommende generationer, siger Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, der er meget tilfreds med den nye brede medieaftale, som blev indgået i tirsdags.

Over de næste to år bliver der givet 72 mio. kr til at styrke børne-tv, herunder at etablere en ny børnekanal på DR med bl.a. børnenyheder.

Mogens Jensen peger også på, at medieforliget vil styrke de regionale tv-stationer med 63 mio. kr. Pengene vil bl.a. gå til mere indhold på de regionale 24-timers-kanaler, som allerede kører med stor succes i dag.

- I en tid, hvor vi overdænges med endeløse rækker af udenlandske tv-kanaler, er det vigtigt, at vi har et stærkt DR og TV2, men også, at vi har et godt dansk regionalt tv-udbud, som kan formidle lokale og regionale nyheder og historier, siger Mogens Jensen.

Du kan læse mere om medieaftalen, der er blevet indgået med samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance, her.

Venstres polske drømmelønninger

På Folketingets talerstol i sidste uge afviste Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, hele ti gange, at Venstres beslutningsforslag om at begrænse konfliktretten kan betyde lønninger for danskerne på 30 kroner i timen.

Men uanset hvor mange gange Ellen Trane Nørby benægter konsekvensen af det beslutningsforslag, som Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at gennemføre i Folketinget, bliver det ikke mindre sandt.

Hvordan kan det være? Danskernes mindsteløn er 0 kr., for det findes ingen lovfæstet mindsteløn i Danmark. Det er kun din overenskomst, der garanterer en løn, du kan leve af.

Hvad betyder det for dig?
I dag har du og dine kollegaer ret til at sige fra over for urimelige vilkår. Det kaldes konfliktretten. Den giver os lov til at sige fra, hvis vores fælles overenskomster underbydes. Konfliktretten er derfor din eneste måde at sige fra over for dårlige lønninger.

Men kan det virkelig betyde lønninger på 30 kr? Ja, det kan det. Beskæftigelsesministeriets juridiske eksperter har allerede konkluderet, at "et forbud mod at konflikte over for virksomheder, der allerede har en overenskomst, vil betyde, at de faglige organisationer ikke lovligt vil kunne konflikte over for en virksomhed i situationer, hvor de ansatte aflønnes efter fx en polsk overenskomst med en løn på 30 kr".

Hvad gør Socialdemokraterne ved det? Vi har venligt forsøgt at advare den liberalistiske partileder. Det hjalp ikke. Venstres venner i erhvervslivet har også forsøgt at tale Lars Løkke til fornuft. Det hjalp heller ikke. Men bare rolig. Det kommer ikke til at ske, så længe vi har flertallet. For vi Socialdemokrater holder nemlig fast i, at en times arbejde er meget mere værd end Venstres 30 kr.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe

Bookmark and Share

 

10. oktober 2012

Flere undersøgelser – nej tak!


Af Jørgen E. Hansen Socialdemokratiet. Medlem af Teknisk Udvalg. 
 
Der har de seneste dage været nogle kritiske læserbreve om Teknisk Forvaltning og om Vej-og Park-sektionen i særdeleshed. Det som har fået et byrådsmedlem (mod bedre vidende endog) og andre frem på banen med anklager for smøl og manglende styring, er ganske enkelt en storm i et glas vand.
Det handler om en opgave ved Nordlysvænget i Helsingør. Der er tale om en sag, som omfatter 0,2 % af den samlede omsætning, som Vej-og Park-sektionen har på et normalt driftsår. Kritikken drejer sig aktuelt om en opgave til et samlet beløb på 260.000 kr. - en opgave, hvor der var afgivet et tilbud på kr. 206.000 og hvor der senere kom uforudsete ekstraarbejder på til kr. 54.000.
Anklagerne konkluderer for fleres vedkommende i, at nu må Teknisk Forvaltning – eller Center for Teknik og Miljø, som det hedder – undersøges. Man aner et felttog med det formål at få nedlagt og

9. oktober 2012

Europaministeren kom forbi Helsingør

Partifoeningen Centrum har haft besøg af Nikolai Wammen der fortalte om Danmark's EU-formandskab og Europas udfordringer. Det blev til et par spændende timer med engagerede deltagere og rigtigt mange gode spørgsmål.

8. oktober 2012

Henrik Møller's tale ved 2. behandling af budget 2013

 Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat,

HVER GANG DER BLIVER LAVET BUDGET, ER DET HISTORISK PÅ EN
ELLER ANDEN MÅDE. DET KAN MAN VEL OGSÅ ROLIGT SIGE AT DET ER
I ÅR.

MED EN KONSTELLATION DER BESTÅR AF Ø,F,V,L,OG A. MÅ DET SIGES AT VÆRE HISTORISK.

UDGANGSPUNKTET DA VI STARTEDE MED BUDGET 2013, VAR AT VI SOM KOMMUNE HAVDE EN ØKONOMISK UDFORDRING PÅ 150 MIO. KR.

DET HAR VÆRET EN PRÆMIS, SOM ALLE HAR VÆRET ENIGE OM. DET MENER JEG

5. oktober 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 40


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

De danske landdistrikter skal have bedre muligheder for at skabe vækst og lokal udvikling. Der skal pustes liv i tomme hovedgader og gamle bygninger. Det er baggrunden for regeringens nye ændring af planloven.
Det er en udfordring at skabe vækst i landdistrikterne. Derfor har den Socialdemokratisk ledede regering netop foreslået, at kommuner med vanskeligt stillede landdistrikter fremover kan give tilladelse til byggeri af boliger i tilknytning til mindre bysamfund på landet.

- Vi giver også kommunerne mulighed for at udnytte gamle og overflødige bygninger til boliger og erhverv, siger by- bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen og fortsætter:

- Tanken er, at eksempelvis en arkitekt kan få lov at indrette tegnestue i en nedlagt brandstation,

2. oktober 2012

Statsministerens åbningstale

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 2012.


(Det talte ord gælder)
Vi skal bringe Danmark godt og trygt gennem krisen.
Det har været regeringens vigtigste opgave, siden vi trådte til for ét år siden. Og det er fortsat vores vigtigste opgave.
Det kræver en indsats på områder, der før blev forsømt. Det kræver handling i stedet for stilstand. Det kræver samarbejde. Og det kræver en ny kurs for Danmark.
I det første år har vi haft fokus på tre ting:
For det første har vi fået styr på de offentlige udgifter. Før skred budgetterne år efter år. Nu sørger vi for, at pengene passer.
Vi værner om tilliden til dansk økonomi. For en høj troværdighed er svær at opnå, men nem at miste.
For det andet sætter vi skub i Danmark med en lang række investeringer. Boliger får nye

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 40


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her


I dag åbner Folketinget. Det er en festdag fuld af traditioner. Og det er også dagen, hvor regeringen fremlægger sit arbejdsprogram for det kommende år. Vi fastholder kursen ud af krisen. Og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre arbejdspladser. Sådan er det, når Socialdemokraterne står i spidsen for regeringen. Men arbejdsprogrammet stopper ikke her.
Jeg har sagt, at vi skal have den dygtigste generation i Danmarkshistorien. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen. Det gælder særligt folkeskolen.

Mange af os kan nok huske, da vi sendte vores egne børn i skole. Da vi så vores seks-årige stå i skolegården med røde kinder og forventningsfulde øjne. For det var et nyt eventyr, der begyndte.

Rigtig mange børn klarer sig godt i skolen. Men de kan blive endnu dygtigere. Og det er nødvendigt, for samfundet, arbejdsmarkedet og den globale verden stiller stadig større krav til os alle sammen. Alt for mange