10. oktober 2012

Flere undersøgelser – nej tak!


Af Jørgen E. Hansen Socialdemokratiet. Medlem af Teknisk Udvalg. 
 
Der har de seneste dage været nogle kritiske læserbreve om Teknisk Forvaltning og om Vej-og Park-sektionen i særdeleshed. Det som har fået et byrådsmedlem (mod bedre vidende endog) og andre frem på banen med anklager for smøl og manglende styring, er ganske enkelt en storm i et glas vand.
Det handler om en opgave ved Nordlysvænget i Helsingør. Der er tale om en sag, som omfatter 0,2 % af den samlede omsætning, som Vej-og Park-sektionen har på et normalt driftsår. Kritikken drejer sig aktuelt om en opgave til et samlet beløb på 260.000 kr. - en opgave, hvor der var afgivet et tilbud på kr. 206.000 og hvor der senere kom uforudsete ekstraarbejder på til kr. 54.000.
Anklagerne konkluderer for fleres vedkommende i, at nu må Teknisk Forvaltning – eller Center for Teknik og Miljø, som det hedder – undersøges. Man aner et felttog med det formål at få nedlagt og
derefter privatiseret denne gode kommunale funktion. Som medlem af Teknisk Udvalg vil jeg gerne slå fast, at Vej-og Parks arbejde gennem de seneste ca. 15 år er blevet undersøgt på kryds og tværs – med både intern og udefra kommende hjælp. Der er derfor ikke brug for flere undersøgelser. Der er derimod brug for fred til at få oparbejdet rutiner og arbejdsglæde hos de ansatte. Vi har fået en ny Centerstruktur. En ny ledelse er kommet til bl.a. med en dygtig chef i spidsen.
Som politikere og borgere må vi selvfølgelig give plads til, at det daglige arbejde og kvaliteten kommer godt i vej. Politikerne i Teknisk Udvalg – det gælder alle partiernes politikere - har givet hinanden håndslag på, at den nye chef får tid til at vende bøtten. Det er tydeligt på vej. Der er allerede indledt en vurdering af mulighederne for at finde ud af, om et eventuelt samarbejde over kommunegrænsen kan etableres med fordel. Jeg hører at dette arbejde forløber godt. Det ser ud som om der kan etableres en model, som ledelse og medarbejdere sammen kan bakke op om. Hvis det sker – så er denne mission jo lykkedes med plads til arbejdsglæde og menneskeværdier.
Det er selvsagt en stor fordel at have kendskab til de områder, man beskæftiger sig med i hverdagen. Det har Teknisk Udvalgs medlemmer – og de har selv mulighed for at få endnu mere viden, hvis de selv vil!
Min opfordring til de kritiske skal være: Lad nu ledelse og medarbejdere i Vej- og Park-sektionen arbejde med de opgaver, de er sat til at løse. For os andre gælder det om at hæve os op i helikopterniveau og se fremad – og så lade brødnid og relative småligheder ligge. Vi har vigtigere opgaver foran os end at bruge tid og kræfter på det.

Ingen kommentarer: