8. oktober 2012

Henrik Møller's tale ved 2. behandling af budget 2013

 Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat,

HVER GANG DER BLIVER LAVET BUDGET, ER DET HISTORISK PÅ EN
ELLER ANDEN MÅDE. DET KAN MAN VEL OGSÅ ROLIGT SIGE AT DET ER
I ÅR.

MED EN KONSTELLATION DER BESTÅR AF Ø,F,V,L,OG A. MÅ DET SIGES AT VÆRE HISTORISK.

UDGANGSPUNKTET DA VI STARTEDE MED BUDGET 2013, VAR AT VI SOM KOMMUNE HAVDE EN ØKONOMISK UDFORDRING PÅ 150 MIO. KR.

DET HAR VÆRET EN PRÆMIS, SOM ALLE HAR VÆRET ENIGE OM. DET MENER JEG
VIDNER OM AT ALLE HAR UDVIST STOR FORSTÅELSE FOR DEN OPGAVE DER SKULLE LØSES.

DER HVOR VI IKKE HAR VÆRET HELT ENIGE, ER I TILGANGEN TIL HVORDAN DENNE UDFORDRING SKULLE LØSES.

VED 1. BEHANDLINGEN VAR DER ALLEREDE ET FLERTAL FOR EN RAMME TIL BUDGETTET, DEN HAR VÆRET TIL FORHANDLING OG HELDIGVIS SÅ HAR VENSTRE VALGT AT GÅ MED I BUDGETTET, DET ER GLÆDELIGT.

SAGT MED ET GLIMT I ØJET, SÅ BETYDER DET, AT VI IKKE HVER 14 DAG SKAL LÆSE OM HVORNÅR KOMMUNEN BLIVER SAT UNDER ADMINISTRATION. FOR VENSTRE VILLE ALDRIG SIGE JA TIL ET BUDGET DER IKKE ER I BALANCE.

JEG VIL BENYTTE LEJLIGHEDEN TIL AT SIGE TAK TIL FORLIGSPARTNERNE SOM TIDLIGT UDVISTE STOR VILJE TIL AT VILLE LØSE DENNE OPGAVE. TAK FOR ET GODT SAMARBEJDE.

VI HAR BRUGT EN BRED VIFTE AF MULIGE REDSKABER TIL AT LAVE DETTE BUDGET. HVER FOR SIG ER DET IKKE OPTIMALE LØSNINGER, MEN SAMMEN BEGYNDER DET AT GIVE MENING.

SKATTEN HAR SOM SAGT IKKE VÆRET ET MÅL I SIG SELV, MEN ET REDSKAB DER HAR KUNNET BRUGES, NÅR NU EN UDLIGNINGSREFORM TAGER PENGE FRA HELSINGØR KOMMUNE.

LÅNEOMLÆGNINGEN GIVER LIGE PRÆCIS KOMMUNEN DEN LUFT, DER ER BEHOV FOR RENT ØKONOMISK, DET BETYDER AT DET PRES, DER HAR VÆRET PÅ LIKVIDITETEN ER BLEVET MEGET MINDRE. DET GIVER RO OG SIKRE MINDRE USIKKERHED OM KOMMUNENS ØKONOMI.

TILSKUD FRA STATEN, SOM SKAL SIKRE VORES LIKVIDITET.

VI HAR EN ANLÆGSRAMME DER HOLDER SIG INDENFOR DET SOM REGERINGEN HAR UDMELDT. DET BETYDER AT VI DROSLER LIDT NED FOR VORES AKTIVITETER FOR SÅ VIDT ANGÅR ANLÆG. MEN VI HAR STADIG PLADS TIL EN LANG RÆKKE AF ANLÆG BLA. ESCO (KLIMAPROJEKTET), BYSKOLEN, CYKELSTIER, STARTEN PÅ ET NYT
BØGEHØJGÅRD EVT. SAMMEN MED EN DAGINSTITUTION, FLYTNING AF OASEN TIL VILLA HELLE.

SÅ SELVOM VI DROSLER LIDT NED PÅ ANLÆG, SÅ ER DER STADIG STOR AKTIVITET I KOMMUNEN.

I BUDGETTET ER DER OGSÅ BESPARELSER PÅ DRIFTEN.

DET HAR VÆRET VIGTIGT FOR SOCIALDEMOKRATERNE AT VI PÅ BØRN OG UNGE OMRÅDET IKKE HAR FORETAGET DE MASSIVE BESPARELSER PÅ KNAPT 50 MIO. KR, SOM DER VAR LAGT OP TIL.

DA VI STORT SET HAR KUNNET FRIHOLDE DETTE OMRÅDE FOR BESPARELSER, HAR VI HELLER IKKE VÆRET FRISTET TIL AT SPARE 5 MIO. KR FOR SÅ AT TILFØRE OMRÅDET 5 MIO. KR.

PÅ ÆLDREOMRÅDET HAR VI DE SIDSTE PAR ÅR FORETAGET HÅRDE BESPARELSER OG DET ER DERFOR GLÆDELIGT AT VI HAR KUNNET LAVE ET BUDGET HVOR, DET STORT SET KUN HAR VÆRET ANTALLET AF PLEJEHJEMSPLADSER VI SKAL REGULERE. VI HAR IKKE EN VENTELISTE OG VIL IKKE FÅ PROBLEMER MED FÆRRE PLADSER.
PLADSER DER SKAL ÅBNES IGEN, NÅR VI ENGANG HAR BYGGET ET NYT PLEJEHJEM I HORNBÆK. ET PLEJEHJEM DER KAN BLIVE UNIK VED AT DET MÅSKE SKAL BYGGES SAMMEN MED EN DAGINSTITUION. DET FÅR VI EN ENDELIG AFKLARING PÅ I 2013.

ET STOR UDFORDRING FOR LANDETS KOMMUNER, ER DET SPECIALISEREDE HANDICAPOMRÅDE. DET ER OGSÅ EN UDFORDRING VI HAR. MEN DET ER MEGET GLÆDELIGT AT VI I DETTE BUDGET TAGER HØJDE FOR DE STIGNINGER DER HAR VÆRET I 2012. VI LAVET ET BUDGET DER SOM UDGANGSPUNKT IKKE ER  UNDERFINANCIERET. VI TILFØRER OMRÅDET CA. 48 MIO. KR.

PÅ DEN BAGGRUND ER DET IKKE UREALISTISK AT VI KAN SKAFFE 2 MIO. VED HJEMTAGELSER OG AT VI PÅ VOKSENOMRÅDET IGANGSÆTTER ET PROJEKT DER KAN SKAFFE 5 MIO. KR I 2013.

MEN DET DER HER BLIVER VORES HELT STORE UDFORDRING BLIVER VORES EVNE TIL AT STYRE FORBRUGET PÅ OMRÅDET.

VI HAR INDFØRT 1 MND. KARENS, HVILKET SVARER TIL 1 % AF LØNRAMMEN.

MEN JEG FØLER STADIG AT VI HAR LAVET ET BUDGET DER ER I ØKONOMISK OG SOCIAL BALANCE.

VI HAR IKKE LAGT REGNINGEN OVER PÅ DEM DER HAR DET SVÆREST I HVERDAGEN, MEN HAR LADET DE BREDE SKULDRE BÆRE MEST.

DET ER ET PRINCIP JEG GODT KAN LIDE.

EN VIGTIG UDFORDRING VI STÅR OVERFOR, ER AT VI SKAL VÆRE BEDRE TIL AT SIKRE AT BUDGETTET IKKE SKRIDER. DET ER DET SOM DE SIDSTE PAR ÅR HAR VÆRET GRUNDEN TIL AT DER ER OPSTÅET EN UBALANCE.

VI VIL DERFOR BAKKE OP OMKRING EN STRAMMERE STYRING AF DE OVERFØRTE MIDLER. DET GØR VI, FORDI VI DE SIDSTE PAR ÅR HAR OPLEVET AT VI I LØBET AF ÅRET SKAL BEDE TOTALRAMMEENHEDERNE OM AT HOLDE IGEN.

DET ER HELT SIKKERT, AT HVIS VI KAN OVERHOLDE DET BUDGET VI ER I GANG MED AT VEDTAGE, SÅ HAR VI ALLE MULIGHEDER NÆSTE ÅR FOR AT INVESTERE LIDT MERE I KOMMUNENS UDVIKLING.

I FORLÆNGELSE AF BUDGETTET, SÅ HAR VI OGSÅ IVÆRKSAT NOGLE UNDERSØGELSER.

DET ER UNDERSØGELSER DER SKAL GIVE SVAR OG IKKE NØDVENDIGVIS ØKONOMI.

DETTE SIGER JEG FOR AT UNDERSTREGE AT DER ER IKKE BUNDET POLITISKE BESLUTNINGER OP PÅ DE ELEMENTER DER SKAL UNDERSØGES.

DERFOR ER DET OGSÅ ALT FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM HVORVIDT NORDHAVNEN SKAL SÆLGES, ELLER AT TOLDKAMMERET SKAL RØMMES.

LAD NU DE FORSKELLIGE UNDERSØGELSER, DER SKAL FORETAGES I 2013. DANNE RAMMEN FOR EN KOMMENDE SNAK OM HVAD DER SKAL SKE. SOM SAGT ER VI IKKE BUNDET OP HVERKEN POLITISK ELLER ØKONOMISK, PÅ NOGET.

JEG VIL HER TIL SLUT SIGE AT, DET HAR VÆRET SYMPATISK AT SE DE KONSERVATIVE KOMME MED ET FORSLAG OM AT NEDSÆTTE DÆKNINGSAFGIFTEN OG VAR LIGE DET FORSLAG BRAGT IND I SNAKKEN PÅ ET TIDLIGERE TIDSPUNKT, VAR DET NOK OGSÅ BLEVET BEHANDLET MERE SERIØST.

DER ER LAGT EN GOD RAMME FOR 2013 OG DERFOR KAN SOCIALDEMOKRATERNE VARMT ANBEFALE DET INDGÅEDE BUDGETFORLIG FOR 2013.

Ingen kommentarer: