21. oktober 2012

Politikere må også tro på andre!Af Jørgen E. Hansen, Socialdemokrat og medlem af Teknisk Udvalg.


Det er jo også en måde at skrive læserbreve på, at man gentager alt det fra mit læserbrev fra forleden, som man er uenig i – hvorefter der følger en belæring om, hvad der er klokkeklart rigtigt. Ingen argumenter. Ingen nye fakta. Bare påstande.
Det bliver let lidt latterligt og arrogant, når det så endda er et andet byrådsmedlem, Per Slot, der vel er vidende om fakta, som forsøger at gøre sig klogere med nogle påstande, han udmærket ved er forkerte.

Derfor vil jeg lige ridse fakta op - for god ordens skyld: 1) Det er ikke flere undersøgelser, der skal til. De er gjort gennem de sidste 10 år. Resultaterne kan det tvivlende byrådsmedlem sikkert få udleveret. 2) Kommunen står formentlig foran en nyordning på området, nemlig en samarbejdsaftale med Fredensborg kommune. 3) Der er indført en ny centerstruktur i kommunen. Det burde et byrådsmedlem da vide – især da han selv har stemt ja til den! 4) Der er ansat en ny centerchef i Teknisk Udvalg. Ham har et enstemmigt udvalg – med Per Slots konservative partifælle, Erling Hansen, i spidsen – lovet borgfred, dvs.
arbejdsro i en rimelig periode.

Jeg ved jo godt, at man ikke kan vide alt her i verden. Du kunne måske bare begynde at tro lidt mere på andre mennesker – også politikere fra andre partier. Mon ikke – i øvrigt – det snart er på tide, at du får snakket lidt med dine repræsentanter i Teknisk Udvalg eller måske dine venner i jeres parti og så ellers komme op og se verden fra helikopterniveau? Tænk hvis du vidste, hvad der foregår i Vej&Park!

Nordlysvænget er en meget lille sag i det store hele kompleks af opgaver, som Vej&Park på
kommunens vegne løser. Naturligvis kan der ske fejl hist og her. Det sker jo også for dit parti. Hvis der er noget galt med arbejdet på Nordlysvænget, så skal det rettes. Det vil alle implicerede – Teknisk Udvalg, medarbejdere, centerchefen og hans ledere – selvsagt være med til gøre.

Med de store omlægninger og effektiviseringer, der i denne tid pågår hos Park &Vej, skal vi også sikre, at de ansatte medarbejdere er med, at det sker på et sagligt grundlag og med rimelig plads til menneskeværdier! Efter min opfattelse går det den rigtige vej for Vej&Park. Jeg tror på fremtiden også for Vej&Park. Så nu er min deltagelse i denne meningsudveksling færdig.