24. oktober 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 43


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her


I dag har regeringen indgået en aftale med landets arbejdsgivere om en omfattende og målrettet indsats for at finde job til de arbejdsløse, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod den 1. juli 2013.
For Socialdemokraterne og regeringen er det helt afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, der er havnet i en vanskelig situation.

Vi skal være mere end tilfredse med, at det i en krisetid, præget af økonomisk usikkerhed, er lykkedes os at samle offentlige og private arbejdsgivere i en fælles indsats.

Aftalen vil gøre en reel forskel for tusindvis af ledige på dagpenge, der nu får mulighed for at få begge ben tilbage på arbejdsmarkedet med helt almindelige job til almindelig løn.

Vi befinder os i en helt særlig situation. Derfor tager vi også med dagens aftale et nyt og særligt initiativ i brug:

• De private og offentlige arbejdsgivere er enige om, at der skal tilvejebringes 12.500 akutjob målrettet de dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge eller opbruger dagpengeretten frem mod sommeren 2013. Alle
stillinger er på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår.

• Der indføres en præmie på op mod 25.000 kr. til arbejdsgivere, der ansætter ledige i målgruppen i et akutjob.

• Der etableres en digital jobbank for akutjob på jobnet.dk, hvor ledige, jobcentre og a-kasser nemt kan finde de ledige stillinger.

• Lovgivningen ændres midlertidigt, så offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give dagpengemodtagere, der er ved at opbruge eller har opbrugt retten til dagpenge, fortrinsadgang til akutjobbene.

Med dagens aftale viser vi meget klart, at vi er parate til at gå nye veje for at få flere ledige i arbejde.

Samtidig vil jeg gerne sige tak for, at en meget bred kreds af arbejdsgivere har vist, at de er klar til at hjælpe med at løfte en vigtig samfundsopgave.

Socialdemokraterne arbejder på at få alle gennem krisen. I dag har vi taget et vigtigt skridt, for at få det til at ske.

Med venlig hilsen

Helle Thorning-Schmidt

Statsminister og formand for Socialdemokraterne

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe
Bookmark and Share