23. oktober 2012

Vi er til ekstraordinær kredsgeneralforsamling

Og borgmesterkandidat Henrik Møller orienterer om den politiske situation i kommunen.

Ingen kommentarer: