30. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 48


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Dom slår nu fast, at 3F godt må konflikte mod dårlige løn- og arbejdsvilkår i sagen om restaurant Vejlegården. Samtidigt dropper Venstre tankerne om forslag, der kan føre til polske lønninger. En sejr for den danske model, mener Socialdemokraterne.
Torsdag d. 29. november 2012 blev en god dag for de danske lønmodtagere. Først meldte Venstre ud, at de foreløbigt trækker deres beslutningsforslag om at begrænse danskernes ret til at sige fra over for dårlige løn- og arbejdsvilkår. Herefter erkendte Dansk Folkeparti, at

23. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 47


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Finansminister Bjarne Corydon ser tilbage på en hektisk uge. Han mener, at vi alle skylder de ansatte i SAS en stor tak for det ansvar, de har taget for at holde SAS på vingerne. Og så fortæller han om den udskældte sms, han sendte til de kabineansattes fagforening, CAU.
Mandag blev ledelsen og de ansatte i SAS enige om en redningsplan, der sikrer, at Skandinaviens største flyselskab overlever. Tusindvis af arbejdspladser er reddet. Københavns status som et nordeuropæisk trafikknudepunkt er bevaret. Og de danske skatteydere kan se frem til, at SAS, som den danske stat er medejer af, nu har udstukket en kurs, hvor selskabet kan tjene penge.

- Den offervilje som de ansatte i SAS udviste i den her helt ekstraordinære situation, skylder jeg og

19. november 2012

Hvad er New Public Management?


Ja, det er det, medlemsmødet torsdag d. 22. november kl. 19.00 i byrådssalen drejer sig om.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten har inviteret lektor Steen Nepper Larsen til at tale om netop dette
emne.

Er New Public Management et system der har til formål at modernisere den offentlige sektor, så den bliver mere omkostningseffektiv, uden konsekvens for borgerne – eller skaber det stress og neoliberale tendenser?

Det bliver vi forhåbentlig klogere på d. 22. november.

Dørene til Rådhuset er åbne fra kl. 18.30, og der er begrænset plads.

18. november 2012

Kræmmermarkedet i Hornbæk


Socialdemokraterne i Nord havde atter en gang lavet en fin stand til kræmmermarkedet i Hornbæk.
En velbesøgt stand med en del

Kredsgeneralforsamling


Kredsgeneralforsamlingen blev afholdt den 23. oktober på LO-skolen hvor der blev taget beslutning om kredsens regler for opstilling til kommunal- og regionsvalg i 2013. Reglerne blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.
Borgmesterkandidat Henrik Møller gav sit syn på hvordan man erobrer dagsordenen i Helsingør, og var ganske tilfreds med flertallets røde budget – som selv en Venstre-borgmester måtte tilslutte sig.
Fra salen blev der rejst spørgsmålet om erhvervspolitik, og der var enighed om, at styrke indsatsen for

Helsingør må have et rigtigt Sundhedshus!


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand.

Der er nok en og anden der går og tænker, hvad sker der nu med VORES HOSPITAL? Efter planen skal Helsingør Sygehus nedlægges og erstattes af et Sundhedshus, når Multihospitalet står færdigt i Hillerød 2020.
Regionerne står for alle hospitaler her i landet. De forskellige regioner går meget forskelligt til værks. Som eksempel kan jeg nævne, at Kalundborg kommune og Region Sjælland har investeret ca. 49 mio. kr. for at få et sundhedshus med 1000 m2.
Det er noget, der handler om samarbejde. Vores Region er desværre gået anderledes til værks. De har ødelagt alt, hvad der kunne minde om samarbejde. De fremrykker blot lukningen af vores hospital til 1. marts 2013. Det sker uden, at der står et rigtigt Sundhedshus færdigt. Det er rystende, hvad især den social-demokratiske regionsformand, Vibeke Storm Rasmussen, står i spidsen for.
Hvad sker der så lige nu? Socialdemokraterne i Helsingør arbejder nu på at formulere, hvordan vi ønsker indholdet i et rigtigt Sundhedshus. Et sundhedshus, som både Regionen og Helsingør kommune kan være bekendt over for borgerne, skal være.
Der er ingen tvivl om, at vi helst ville have, at VORES HOSPITAL bliver bibeholdt. Men alternativet skal være et rigtigt Sundhedshus med alt det nære som en kommune med vores opland på 150.000 borgere, færgetrafik osv. osv. skal have.
Alle ved, at hurtig hjælp er den bedste hjælp, som man kan få. Vores Hospital på Esrumvej /

Ny politisk udvalgsstruktur for Helsingør

Af Henrik Møller, borgmesterkandidat

Kort tid efter valget var Socialdemokraterne med til at beslutte en ny administrativ organisering.
På den baggrund har der også været enighed om at den politiske struktur skulle tilpasses. Vi er nu så langt, at der er ved at være et oplæg til hvordan den politiske udvalgsstruktur skal se ud efter valget.
Socialdemokraterne gjorde det tidligt i forløbet klart at vi ønskede en bred struktur, altså stadig relativt mange udvalg. Vores argumentation for dette er at vi ønsker en gennemskuelig proces i de politiske beslutninger, hvor man som borger og interesseorganisation har nem adgang til politikerne.
Vi tror på at det vil skabe en bedre lokal debat, når indflydelsen ikke er koncentreret til en lille kerne i få udvalg, som vil skabe lukkethed og derved uigennemskuelighed.
Dette er nogle holdninger vi deler med de konservative og derfor er der et flertal i byrådet for at sikre

Ny folketingskandidat til Helsingørkredsen

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Kredsbestyrelsen for Helsingørkredsen har siden Thomas Horn meddelte, at han ikke mere ville være kredsens folketingskandidat, arbejdet ihærdigt for at finde den bedst mulige kandidat til denne post.

Desværre er det ikke lykkedes endnu at finde den rigtige person. At finde en folketingskandidat er ikke som

15. november 2012

Horn: Husk solidariteten, Saggau


I torsdagens Dagblad begrunder SF´s byrådsmedlem Christians Saggau hvorfor han i beskæftigelses – og erhvervsudvalget onsdag aften stemte imod regeringens akutpakke. En begrundelse som socialdemokraten Thomas Horn har svært ved at finde hoved og hale i.

Jeg er målløs over, at en lokal og erfaren SFér ikke har mere til overs for Helsingørs arbejdsløse familier. Hvorfor skal de frarøves muligheden for at få tilbudt de akutjob, som arbejdsløse i resten af Danmark nu kan nyde godt af, spørger socialdemokraten Thomas Horn.
Han fortsætter: Akutpakken dækker blandt andet over, at de private arbejdsgivere har forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 7500 ledige akutjob. Det er altså 7500 job til mennesker hvis hverdag er truet på eksistensen. Familier som må sælge hus, bil, fraflytte lejlighed og hvor børnene måske skal stoppe med fritidsaktiviteter – ja man kan frygte det værst tænkelige.
Christians Saggau begrunder i Dagbladet primært sin modstand til akutpakken med at kommunen bør have lov til at ansætte de bedst kvalificerede til de job man slår op. En forklaring Thomas Horn kalder ren volapyk.

Naturligvis skal vi ansætte de bedst kvalificerede, men med akutjob-ordningen får man mulighed for at give de udfaldstruede en forlomme i ansøgerfeltet. Jeg forstår ikke, hvorfor Saggau ikke kan se værdien i at udvise solidaritet med de arbejdsløse, der ellers står til at blive hårdt ramt af krisen, siger Thomas Horn.
Horn: Saggau må læse lidt bedre på lektien. Oven i de private arbejdsgiveres forpligtelse på 7500 akutjob har KL og Danske Regioner forpligtet sig til at fremskaffe 5000 akutjob. Det betyder, at man

12. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Finanslov 2013


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Langtidsledige, unge arbejdsløse, fleksjobbere og danskere, der står til at opbruge retten til dagpenge, er bare nogen af dem, der får solid gavn af næste års finanslov.
Vejen ud af arbejdsløsheden for mange danskere er

11. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 45


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her


Jeg er meget glad for, at regeringen i dag har lavet en aftale med Enhedslisten om næste års finanslov. En finanslov, der skaber job og

9. november 2012

Konference om social dumping frem mod kommunalvalget 2013

Kære Socialdemokrat,
Social dumping er et stort problem, der kræver politisk bevågenhed og handling. Det er et af de emner, der fylder mest i det faglige bagland og hos mange socialdemokratiske vælgere. Med Socialdemokraterne i spidsen har regeringen gennem det seneste år taget en lang række initiativer på feltet - blandt andet ved at indføre stærkere kontrol og gøre det dyrere at snyde. Der er fortsat et stort potentiale i at løfte samfundsmæssige mål f.eks. flere praktikpladser gennem offentlige udbud. Men hvordan fremmer man det bedst på kommunalt plan? Og hvilke erfaringer har vi gjort os rundt i kommunerne? Disse og relaterede spørgsmål vil vi belyse med en kort og målrettet konference på Christiansborg.
Tilmelding senest 12. november, se mere i kalenderen.

2. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 44


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

I dag hænger skatteyderne på regningen, når privathospitalerne fejlbehandler patienter. Det slutter nu, når regeringen ændrer loven og giver privathospitalerne pligt til selv at tegne patientforsikringer.
- Når privathospitaler laver fejl og fejlbehandler patienter, så må de selv stå til ansvar for de skader, de er skyld i. Det er kun rimeligt, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen.

Ændringen er et opgør med den tidligere regerings favorisering af privathospitalerne. Hidtil er erstatningerne til patienter, der er fejlbehandlet på privathospitaler, blevet udbetalt af den skattebetalte Patientforsikringen. Og dermed er det offentlige blevet belastet af erstatninger for fejl begået af private hospitaler.

- Vi har allerede afskaffet skattefritagelsen for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og dermed gjort op med tanken om A- og B-hold, hvor nogle patienter kom foran i køen på fællesskabets regning. Det næste skridt er helt naturligt at sørge for, at skatteyderne ikke hænger på regningen for de private hospitalers lægefejl, siger Sophie Hæstorp Andersen.

De senere år er udgifterne til erstatninger for fejlbehandling på privathospitaler steget fra 50