18. november 2012

Helsingør må have et rigtigt Sundhedshus!


Af Jørgen E. Hansen, Gruppeformand.

Der er nok en og anden der går og tænker, hvad sker der nu med VORES HOSPITAL? Efter planen skal Helsingør Sygehus nedlægges og erstattes af et Sundhedshus, når Multihospitalet står færdigt i Hillerød 2020.
Regionerne står for alle hospitaler her i landet. De forskellige regioner går meget forskelligt til værks. Som eksempel kan jeg nævne, at Kalundborg kommune og Region Sjælland har investeret ca. 49 mio. kr. for at få et sundhedshus med 1000 m2.
Det er noget, der handler om samarbejde. Vores Region er desværre gået anderledes til værks. De har ødelagt alt, hvad der kunne minde om samarbejde. De fremrykker blot lukningen af vores hospital til 1. marts 2013. Det sker uden, at der står et rigtigt Sundhedshus færdigt. Det er rystende, hvad især den social-demokratiske regionsformand, Vibeke Storm Rasmussen, står i spidsen for.
Hvad sker der så lige nu? Socialdemokraterne i Helsingør arbejder nu på at formulere, hvordan vi ønsker indholdet i et rigtigt Sundhedshus. Et sundhedshus, som både Regionen og Helsingør kommune kan være bekendt over for borgerne, skal være.
Der er ingen tvivl om, at vi helst ville have, at VORES HOSPITAL bliver bibeholdt. Men alternativet skal være et rigtigt Sundhedshus med alt det nære som en kommune med vores opland på 150.000 borgere, færgetrafik osv. osv. skal have.
Alle ved, at hurtig hjælp er den bedste hjælp, som man kan få. Vores Hospital på Esrumvej /
Klostermosehjørnet er den bedste placering for et rigtigt Sundhedshus med plads til parkering og det hele.
Der har også været talt om, at gen-optræningscenteret Poppelgården kunne være en mulighed. Det ligger tæt på bus og station i Snekkersten.
Men her stødte vi som borgere og politikere på en stivnakket egenhændig regions-formand og hendes følge: ”I kan acceptere vores forslag om Poppelgården eller ej. Hvis I ikke makker ret, så lejer vi os ind i Murergade og så er jeres (Læs: Helsingørs borgere!) fremtidsmuligheder få.”
For mig og andre i kommunen var det ikke på nogen måde spiseligt, at vores borgere, som går til genoptræning på Poppelgården, skulle benytte pavilloner, medens de nuværende bygninger ved Poppelgården skulle rives ned eller bygges om samtidig med, at vi kunne opleve, at VORES HOSPITAL ligger til salg eller nedrivning.
Derfor har Socialdemokratiet i Helsingør nu valgt at se på, hvad indholdet af et rigtigt Sundhedshus skal være. Det kan godt være, at kommunen og regionen skal finde en fælles løsning. Mon ikke også, at regionspolitikerne kan samle så meget fornuft, at vi kan finde en fælles løsning til gavn for alle. Murergade er en barnlig trods-beslutning, som ikke burde have sin gang på jorden. Så snart vi har vort forslag til indhold af et rigtigt Sundhedshus klar, vil det blive offentliggjort.