15. november 2012

Horn: Husk solidariteten, Saggau


I torsdagens Dagblad begrunder SF´s byrådsmedlem Christians Saggau hvorfor han i beskæftigelses – og erhvervsudvalget onsdag aften stemte imod regeringens akutpakke. En begrundelse som socialdemokraten Thomas Horn har svært ved at finde hoved og hale i.

Jeg er målløs over, at en lokal og erfaren SFér ikke har mere til overs for Helsingørs arbejdsløse familier. Hvorfor skal de frarøves muligheden for at få tilbudt de akutjob, som arbejdsløse i resten af Danmark nu kan nyde godt af, spørger socialdemokraten Thomas Horn.
Han fortsætter: Akutpakken dækker blandt andet over, at de private arbejdsgivere har forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 7500 ledige akutjob. Det er altså 7500 job til mennesker hvis hverdag er truet på eksistensen. Familier som må sælge hus, bil, fraflytte lejlighed og hvor børnene måske skal stoppe med fritidsaktiviteter – ja man kan frygte det værst tænkelige.
Christians Saggau begrunder i Dagbladet primært sin modstand til akutpakken med at kommunen bør have lov til at ansætte de bedst kvalificerede til de job man slår op. En forklaring Thomas Horn kalder ren volapyk.

Naturligvis skal vi ansætte de bedst kvalificerede, men med akutjob-ordningen får man mulighed for at give de udfaldstruede en forlomme i ansøgerfeltet. Jeg forstår ikke, hvorfor Saggau ikke kan se værdien i at udvise solidaritet med de arbejdsløse, der ellers står til at blive hårdt ramt af krisen, siger Thomas Horn.
Horn: Saggau må læse lidt bedre på lektien. Oven i de private arbejdsgiveres forpligtelse på 7500 akutjob har KL og Danske Regioner forpligtet sig til at fremskaffe 5000 akutjob. Det betyder, at man
som kommune fx kan vælge at slå en ledig stilling eller barselsvikariat som pedel op i en særskilt akut-jobbank. Kommunerne og de private arbejdsgivere har så mulighed for at vælge den kandidat de synes er bedst. Er der to kandidater der er lige dygtige kan man give fortrinsret til målgruppen af dagpengemodtagere. Alt foregår af frivillighedens vej. 
I beskæftigelses – og erhvervsudvalget var det Christian Saggau selv der stillede forslaget om, at Helsingør kommune skal fravige regeringens opfordring til kommunerne om at give fortrinsret til dagpengemålgruppen. Et initiativ socialdemokraternes Thomas Horn har mere end svært ved at forstå.

Horn: Akut-pakken er en solidarisk løsning hvor vi som samfund tager ansvar for de af vores medborgere som er blevet hårdest ramt af de dårlige økonomiske konjunkturer. Det er god socialdemokratisk politik og jeg troede faktisk også at det var god SF politik.
Udvalgsbeslutningen skal nu drøftes i økonomiudvalget. Der håber Thomas Horn, at Christian Saggau får fundet sin indre SFér frem og vil kunne se fornuften i at hjælpe de uheldige dagpengemodtagere.

Horn: Helsingør Kommune skal selvfølgelig ligesom resten af landet opføre sig solidarisk og hjælpe der hvor hjælpes kan. Når de private virksomheder i Dansk Arbejdsgiverforening har indgået en aftale med regeringen, skal man også kunne regne med os i Helsingør.
For yderligere kommentarer:

Thomas Horn
Mobil 51946546