19. november 2012

Hvad er New Public Management?


Ja, det er det, medlemsmødet torsdag d. 22. november kl. 19.00 i byrådssalen drejer sig om.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten har inviteret lektor Steen Nepper Larsen til at tale om netop dette
emne.

Er New Public Management et system der har til formål at modernisere den offentlige sektor, så den bliver mere omkostningseffektiv, uden konsekvens for borgerne – eller skaber det stress og neoliberale tendenser?

Det bliver vi forhåbentlig klogere på d. 22. november.

Dørene til Rådhuset er åbne fra kl. 18.30, og der er begrænset plads.