9. november 2012

Konference om social dumping frem mod kommunalvalget 2013

Kære Socialdemokrat,
Social dumping er et stort problem, der kræver politisk bevågenhed og handling. Det er et af de emner, der fylder mest i det faglige bagland og hos mange socialdemokratiske vælgere. Med Socialdemokraterne i spidsen har regeringen gennem det seneste år taget en lang række initiativer på feltet - blandt andet ved at indføre stærkere kontrol og gøre det dyrere at snyde. Der er fortsat et stort potentiale i at løfte samfundsmæssige mål f.eks. flere praktikpladser gennem offentlige udbud. Men hvordan fremmer man det bedst på kommunalt plan? Og hvilke erfaringer har vi gjort os rundt i kommunerne? Disse og relaterede spørgsmål vil vi belyse med en kort og målrettet konference på Christiansborg.
Tilmelding senest 12. november, se mere i kalenderen.