18. november 2012

Kredsgeneralforsamling


Kredsgeneralforsamlingen blev afholdt den 23. oktober på LO-skolen hvor der blev taget beslutning om kredsens regler for opstilling til kommunal- og regionsvalg i 2013. Reglerne blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte medlemmer.
Borgmesterkandidat Henrik Møller gav sit syn på hvordan man erobrer dagsordenen i Helsingør, og var ganske tilfreds med flertallets røde budget – som selv en Venstre-borgmester måtte tilslutte sig.
Fra salen blev der rejst spørgsmålet om erhvervspolitik, og der var enighed om, at styrke indsatsen for
erhverhvervslivet og iværksættere i Helsingør.

Der er følgende tidsplan for opstilling af regionskandidater og byrådskandidater til valget i 2013.


Januar 2013- Nyhedsbrevet ”Partiposten” omtaler den igangværende proces og indkalder forslag til kandidater. Ingen artikler, omtale eller præsentation af mulige kandidater omtales i dette nummer.

3. februar 2013 - sidste frist for forslag til kandidater. Umiddelbart efter forespørger Kandidatudvalget de foreslåede, om de vil kandidere. Efter en samtale med hver kandidat, hvor de foreslåede kandidater orienteres om partiets vilkår for opstilling samt om opgaver som byrådsmedlem, skal de pågældende underskrive erklæring på, at de ønsker at kandidere.

2. marts 2013- Kandidatudvalget udsender stemmesedler til kandidatvalg. Sidste frist for afstemning er lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 på optællingsstedet. Alternativt kan stemmesedlerne afleveres/sendes til kandidatudvalgets adresse senest fredag d. 22. marts kl. 24.00.

12. marts 2013- Kredsbestyrelsen afholder i samarbejde med partiforeningerne præsentationsmøde med kandidaterne. Her kan man også aflevere stemmeseddel til kandidatudvalgets formand.

23. marts 2013- Kandidatudvalget optæller stemmerne. Kredsbestyrelsen afholder derefter møde og godkender urafstemningens resultat.
Resultatet af urafstemningen om kandidaternes placering offentliggøres ved en pressemeddelelse og ved meddelelse til partiets medlemmer. Og på hjemmesiden.

!OBS! Der kan af praktiske årsager ske forskydning af de nævnte datoer. !OBS!