18. november 2012

Ny folketingskandidat til Helsingørkredsen

Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

Kredsbestyrelsen for Helsingørkredsen har siden Thomas Horn meddelte, at han ikke mere ville være kredsens folketingskandidat, arbejdet ihærdigt for at finde den bedst mulige kandidat til denne post.

Desværre er det ikke lykkedes endnu at finde den rigtige person. At finde en folketingskandidat er ikke som
at finde en nål i en høstak. Finder man nålen er det jo mere held end forstand. Men det er ikke en seriøs måde at arbejde på, når Helsingørkredsen skal finde den bedst mulige folketingskandidat – hende eller ham, som en dag skal repræsentere Helsingørs vælgere og socialdemokrater på Tinge.

Tværtimod. Så er det hårdt, grundigt arbejde, der skal præsteres af kredsbestyrelsen. For det første skal antennerne være ude og netværket sættes i gang. Det skal undersøges om nogen har en god ide til en person, som måske endnu ikke selv har gjort sig tanken om at blive folketingskandidat? Det skal også undersøges, om der i andre socialdemokratiske organisationsled og i fagbevægelsen er emner, som kan være potentielle emner. Det sker heldigvis også, at en person selv retter henvendelse til kredsbestyrelsen og melder sin interesse. Det er heldigvis også sket i vores aktuelle situation. Men det har ikke været muligt at kombinere kredsbestyrelsens ønsker og forventninger med de emner, som hidtil har været inde i billedet. Jamen hvad skal der dog til – kan man så spørge? Skal man være en erfaren politiker eller er det en fordel at være helt ny og uprøvet? Er der specielle kvaliteter som er nødvendige? Svaret er, at kredsbestyrelsen gennem grundige samtaler med personer, der er interesseret, får et godt kendskab til, hvem vedkommende er, vil og kan, hvad den pågældende har af forventninger og ønsker til det lokale partiarbejde mv. Kort sagt: Vi forventer at kunne komme med forslag om en person, som partiets medlemmer i Helsingør har tiltro til kan blive en værdig og politisk god repræsentant for Helsingørkredsen og for Helsingør-området.

Kredsbestyrelsen regner med at kunne præsentere en eller flere kandidater i det nye år. Hvis nogen har forslag til en folketingskandidat, hører kredsbestyrelsen gerne om det.