18. november 2012

Ny politisk udvalgsstruktur for Helsingør

Af Henrik Møller, borgmesterkandidat

Kort tid efter valget var Socialdemokraterne med til at beslutte en ny administrativ organisering.
På den baggrund har der også været enighed om at den politiske struktur skulle tilpasses. Vi er nu så langt, at der er ved at være et oplæg til hvordan den politiske udvalgsstruktur skal se ud efter valget.
Socialdemokraterne gjorde det tidligt i forløbet klart at vi ønskede en bred struktur, altså stadig relativt mange udvalg. Vores argumentation for dette er at vi ønsker en gennemskuelig proces i de politiske beslutninger, hvor man som borger og interesseorganisation har nem adgang til politikerne.
Vi tror på at det vil skabe en bedre lokal debat, når indflydelsen ikke er koncentreret til en lille kerne i få udvalg, som vil skabe lukkethed og derved uigennemskuelighed.
Dette er nogle holdninger vi deler med de konservative og derfor er der et flertal i byrådet for at sikre
bredden. Ikke noget vores borgmester bifalder, han havde helst set få udvalg - her er vi altså grundlæggende uenige.

Strukturen som den kan komme til at se ud efter valget vil være noget i denne stil:Kommunen har 12 centre der alle har forkortelser når man taler om dem. Her følger listen af centrene med deres officielle forkortelser: