11. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Uge 45


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her


Jeg er meget glad for, at regeringen i dag har lavet en aftale med Enhedslisten om næste års finanslov. En finanslov, der skaber job og
fremgang for Danmark og hjælper de mennesker, der er ved at have opbrugt dagpengene.


Hovedelementer i aftalen er:

• 480 mio. kr. til uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013.

• 1½ mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser.

• Fedt- og sukkerafgiften afskaffes.

• Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler.

• Initiativer der ventes at føre til etableringen af 13.500 flere fleksjob.

• Styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet, herunder regler om konkurskarantæne.

• Godt 200 mio. kr. om året til udsatte grupper, herunder 180 mio. kr. om året til tandpleje for udsatte
grupper og en række initiativer på udlændingeområdet.

Aftalen er god, fordi den både skaber job og viderefører en ansvarlig økonomisk linje. Det er jeg som socialdemokrat utrolig stolt over, fordi det er med til at gøre vores samfund stærkere.

Jeg vil gerne takke Enhedslisten for, at de er med til at tage ansvar for den økonomiske politik. Til gengæld har Venstre opført sig taktisk og uansvarligt. Det er skuffende.

Jeg vil gerne fremhæve enigheden om en ny erhvervspakke, der styrker fremgangen i dansk økonomi og dæmper grænsehandlen. Afgiftsstigningerne på fedt og sukker rulles tilbage, ligesom ændringerne af udstationeringsskatten sløjfes. Herudover nedsættes elvarmeafgiften. Det finansieres ved at sænke personfradraget med 900 kr. og øge bundskatten med 0,19 pct. point.

Erhvervspakken er en håndsrækning til erhvervslivet, som får bedre rammevilkår, fordi vi fjerner administrative byrder. Pakken vil samtidig mindske grænsehandlen, fordi prisforskellen mellem Danmark og Tyskland bliver mindre. Det er sund fornuft.

Som led i finanslovforhandlingerne er der indgået en række aftaler om forskellige politikområder, heraf flere brede aftaler henover midten af dansk politik. Det gælder blandt andet aftaler om Kriminalforsorgens økonomi, der skaber flere fængselspladser, udmøntning af forskningsreserven, hvor der satses på grøn forskning, bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, så flere er sikret en praktikplads.

Alt i alt en god aftale, som vi med god grund kan være stolte af.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon
Finansminister

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe
Bookmark and Share