12. november 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Finanslov 2013


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Langtidsledige, unge arbejdsløse, fleksjobbere og danskere, der står til at opbruge retten til dagpenge, er bare nogen af dem, der får solid gavn af næste års finanslov.
Vejen ud af arbejdsløsheden for mange danskere er
opkvalificering og mere uddannelse. Derfor afsættes der 480 millioner kr. til at sikre ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, op til et halvt års uddannelse og opkvalificering for at styrke deres muligheder på arbejdsmarkedet. I denne periode er de sikret forsørgelse uanset formue og civil status. Ud over hjælpen til mere uddannelse har regeringen også vedtaget en aftale, der skal tilvejebringe 12.500 akutjob og en akutpakke med særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre og bedre mulighed for jobrotation, ret til opkvalificeringsjob mv.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med finansloven har fået skabt en ekstra løftestang ud af arbejdsløshed for tusindvis af danskere. Selvfølgelig er bedre uddannelse ikke en 100 procents garanti for, at man får et job. Men det er fakta, at bedre uddannelse er det allerbedste fundament for at få et job, forklarer Socialdemokraternes formand for beskæftigelsesudvalget, Lennart Damsbo-Andersen.

En anden vigtig indsats, når det gælder beskæftigelse, er en pakke på næsten en halv milliard kr., der skal være med til at skabe mere end 13.000 nye fleksjob til danskere, der på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke har mulighed for at klare et job på normale vilkår.

- Fleksjobpakken gør, at vi nu bliver i stand til at motivere og hjælpe virksomheder til at oprette flere fleksjob. Det er noget både den enkelte fleksjobber, men også virksomhederne har meget stor gavn af. Men det kræver ofte lidt ekstra af virksomhederne at komme i gang. Derfor sikrer vi nu, at det bliver lettere, forklarer Lennart Damsbo-Andersen.

Indsatsen mod løndumping med billig østeuropæisk arbejdskraft får også et ordentligt løft. Enhedslisten og regeringen er blevet enige om at bruge 100 millioner kr. over de næste år på problemet. Pengene skal blandt andet bruges på at give Arbejdstilsynet langt bedre mulighed for at kontrollere virksomheder, der systematisk bryder reglerne, og så bliver der stillet større krav til offentlige udbud, så danske arbejdsvilkår altid bliver fulgt.

Regeringen og Enhedslisten er også blevet enige om en ungepakke til 645 millioner kr., der skal sikre, at flere unge får en uddannelse, og at unge med en uddannelse får ekstraordinær hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.
En håndsrækning til socialt udsatte borgere. En del af den finanslovsaftale, som regeringen indgik med Enhedslisten søndag, er en socialpakke på 1,1 milliarder kr., der skal forbedre forholdene for udsatte danskere og mindske uligheden i danskernes sundhed.
Det er dyrt at gå til tandlægen, og det har i årevis betydet, at mange kontanthjælpsmodtagere fravælger tandlægebesøg – med store konsekvenser for deres tandsundhed. Med socialpakken får kontanthjælpsmodtagere under 25 år nu dækket tandudgifter over 600 kr. om året. Ældre kontanthjælpsmodtagere får et tilskud på 65 procent til udgifter over 800 kr. om året.

- Jeg er rigtig glad for, at finanslovsaftalen indeholder en socialpakke, som gør det markant billigere at gå til tandlæge for mennesker med meget lave indkomster. Det kommer til at kunne mærkes, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen.

Udover styrkelse af tandsundheden indeholder socialpakken et særligt børnetilskud til eneforsørgere og enlige adoptanter; flygtninge og personer fra Færøerne og Grønland undtages fra optjeningsprincippet for familieydelser; handlede mennesker får bedre forhold; integrationen af flygtninge og familiesammenførte styrkes, og på familiesammenføringsområdet forbedres servicen og sagsbehandlingen gøres hurtigere.
Derudover indeholder pakken en række initiativer, der skal forhindre, at lejere sættes ud af deres boliger, når de på grund af dårlig økonomi ikke kan betale husleje. Bl.a. får kommunerne mulighed for at betale huslejen for en kort periode.
Flere i uddannelse og bedre uddannelser, og så skal det være slut med at ryge ud af en uddannelse, fordi man ikke kan få en praktikplads. Næste års finanslov skal løfte danskernes uddannelsesniveau.
Et bedre og sundere liv, højere løn og bedre arbejdsvilkår. Der er ikke grænser for fordelene ved bedre og mere uddannelse. Derfor er der også ekstremt stort fokus på uddannelse i næste års finanslov.

Mere kvalitet i erhvervsuddannelserne og dygtige elever er en væsentlig forudsætning for at fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark. Men kvaliteten har haltet bagefter. Derfor er regeringen sammen med et stort flertal i Folketinget blevet enige om at afsætte 3,1 milliarder kr. i perioden 2013-2016 til at sikre bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne og samtidig styrke uddannelses-garantien, så elever ikke risikerer at falde fra deres uddannelse, fordi de mangler en praktikplads. Aftalen betyder også større udbud af praktikpladser ved offentlige bygge- og anlægsprojekter.

- Det er hul i hovedet, at unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, kan risikere at ryge ud af studiet, fordi der ikke er nogen praktikplads til dem. Det gør vi noget ved, siger Socialdemokraternes erhvervsskoleordfører, Rasmus Horn Langhoff.

Regeringen er også blevet enig med Enhedslisten om, at taxameterløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser videreføres de næste år. Deltagerbetalingen på suppleringskurser, der er nødvendig for visse kandidatstuderede, afskaffes også.

- Som Socialdemokrat har jeg stort fokus på at fjerne alle barrierer, der kan ligge i vejen for, at unge gennemfører en uddannelse. Derfor er den her finanslov så vigtig, siger Rasmus Horn Langhoff.

Med finansloven for 2013 er det også lykkes at annullere en stor besparelse på husholdning- og håndarbejderskolerne og finde to millioner kr. til elevrådgivning, der kan mindske frafald.

Af politisk ordfører Magnus Heunicke

Politikere taler, ledere handler lyder et omskrevet engelsk ordsprog. Hos partiet Venstre går det hele op i snak. Det viser forløbet omkring finansloven med al tydelighed, hvor Venstre ikke bare har opført sig taktisk og arrogant, de har været dybt uansvarlige.

Venstre var ellers hurtigt ude og rose regeringens finanslovsforslag, da det blev fremlagt i august, og de har haft alle muligheder for at være med i finanslovsaftalen. Men det blev ved snakken. Venstre lod spin og taktik gå forud for at løse konkrete problemer for danskerne og danske virksomheder. Også selv om Venstre blev tilbudt en erhvervspakke, som indeholdt deres hovedkrav om afskaffelsen af Lars Løkke Rasmussens fedtskat. Efter Venstres taktiske exit fra forhandlingerne har vi i stedet fjernet Løkkes fedtafgift sammen med Enhedslisten.

Vi har i årets forhandlinger om finansloven gjort op med VKO-tidens blokpolitik og forhandlet til alle sider for at få mest mulig af vores politik igennem. Enhedslisten har vist sig som en troværdig forhandlingspartner, der er villig til at indgå kompromisser. Og sammen har vi blandt andet skabt råderum til at gøre en ekstra indsats for de mennesker, der står til at opbruge retten til dagpenge ved at tilbyde dem uddannelse og lavet en socialpakke, der giver en håndsrækning til socialt udsatte borgere.

Jeg synes, det er specielt tankevækkende, hvordan Venstre fremstår mere og mere isoleret. De andre borgerlige partier har for længst undsagt Venstres golde oppositionsstrategi, og nu skærper dansk erhvervsliv også tonen over for Venstre. Mens Dansk Arbejdsgiverforening laver aftale om akutjob med regeringen og Dansk Industri - og Landbrug & Fødevarer roser vores fjernelse af Løkkes fedtafgift, var beskeden fra V-toppen denne weekend, at Danmarks Liberale Parti er dødtræt af gode råd fra erhvervslivet. Jeg tror efterhånden den følelse er gensidig.

Og i mens er Venstre reduceret til et parti, der taler og taler i stedet for at handle. De vil hellere råbe lidt fra hængekøjen, mens andre rydder op efter deres fejlslagne politik igennem 10 år. Ja, politik handler også om taktik, men når det gælder årsbudgettet for hele Danmark, bør mennesker og ansvarlighed komme før taktik.
Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe
Bookmark and Share