21. december 2012

Hvad vil de Konservative?

Af Henrik Møller, Socialdemokraternes Borgmesterkandidat

På byrådsmødet i mandags kom der et ændringsforslag til kommuneplanen fra de konservative, som undlod at nævne noget om en fast HH forbindelse. Noget kommunen ellers i sine planer har arbejdet med de sidste 50 år.
I de 16 år hvor de konservative havde borgmesterposten, blev der afsat millioner af kroner og et ikke kendt antal arbejdstimer til arbejdet for at undersøge en kommende fast HH forbindelse. I dette tidsrum var det også en almindelig del af HH samarbejdet.
Argumentet for at skifte holdning nu var at man nu ikke tror på at en fast forbindelse vil gavne kommunen, øhh - hvorfor nu? Når man gennem de sidste 20 år har ment noget andet. Jeg har så ydermere forstået at det ikke var en samlet konservativ gruppe, der mente at vi helt skulle opgive en fast HH forbindelse og derfor blev det til et lille kompromis, der sagde at ”indtil en fast forbindelse er etableret, vil Helsingør Kommune understøtte den
sejlende trafik” Dette forslag kom ikke fra de konservative, men blev indarbejdet i deres eget forlag.
Så det helt stor spørgsmål må være, hvad vil de konservative i spørgsmålet om en fast HH forbindelse? Det står ikke lysende klart. Det eneste der står klart, er at de ikke er enige.
Jeg mener stadig at en fast HH forbindelse vil være positivt for Kommunen, især hvis alternativet er der sker en yderligere udbygning mellem København og Malmø. Det vil koble os af en øresundsregion og det mener jeg ikke vi har en interesse i. En transporttid på 7 minutter mellem Helsingør og Helsingborg, vil åbne nogle helt nye muligheder for begge byer.
Jeg håber at de konservative vil besinde sig og være mere klart for en kommende fast HH forbindelse. Jeg ved godt at det den danske og svenske regering, som i sidste ende træffer beslutningen. Men hvis et flertal i byrådet ikke vil have en fast HH forbindelse, vil en dansk regering med stor sandsynlighed vende blikket mod andre trafikinvesteringer og det vil ikke være til Helsingør Kommunes fordel. Så kære konservative, kom nu ind i kampen

Ingen kommentarer: