4. december 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Gør en god skole bedre


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat
Vi har en god folkeskole i Danmark. Med dygtige lærere, engagerede forældre og nysgerrige børn. Men folkeskolen skal være endnu bedre. Derfor har regeringen i dag fremlagt vores forslag til et løft af folkeskolen.

Værdien af uddannelse har aldrig været større. Derfor har vi brug for, at alle børn lærer endnu mere. Den danske folkeskole skal udfordre alle børn, så de bliver så dygtige, de kan. Skolen skal udvikle
selvstændige børn og unge, der har lyst til mere uddannelse.

Desværre sidder der i dag tre-fire børn i hver klasse, som ikke lærer at læse godt nok. Og samme antal har ikke de helt basale færdigheder i matematik. Det stiller de børn i en svær situation senere i livet. Det forringer deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

Regeringens udspil "Gør en god skole bedre" er et ambitiøst bud på, hvordan vi giver folkeskolen et løft, så vores børn kan blive den bedst uddannede generation i danmarkshistorien.

Vores udspil gør flere ting. Først og fremmest vil vi give børnene en mere sammenhængende skoledag, hvor børn og lærere har mere tid sammen. Vi vil løfte folkeskolen ved at give børnene 800 flere undervisningstimer, end de får i dag set over et helt folkeskoleforløb. Børnene skal være dygtigere til dansk og matematik – derfor skal de have flere timer i de fag. Vi vil også lade børnene starte med engelsk allerede i 1. klasse og have flere timer i naturfag og i de praktiske/musiske fag. Og de større børn skal have flere timer i valgfag.

Men flere timer kan og skal ikke stå alene. Det er nemmere at lære, hvis man får lov at prøve tingene af i praksis. Derfor vil vi indføre noget nyt – aktivitetstimer – så ungerne ikke skal sidde stille hele dagen. Det kan i de yngste klasser være en kombination af leg og læring. Det kan i de ældste klasser være et besøg på en ungdomsuddannelse eller en virksomhed, så de unge bliver klogere på, hvad de gerne vil efter folkeskolen. Det kan være lektiehjælp, så hjemmearbejdet er på plads og klar til næste dag. Eller det kan være boldspil, så børnene bedre kan koncentrere sig, og der er mere ro i timerne.

Lærerne er folkeskolens hjerte. Vi kan ikke give folkeskolen et løft, uden samtidigt at styrke lærernes efteruddannelse. Derfor skal alle elever i folkeskolen i 2020 undervises af lærere, der enten har haft deres fag som linjefag fra læreruddannelsen eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse.

Vi tror på, at fælles mål er bedre end bureaukratiske regler. Derfor vil vi sætte klare mål for, hvordan vi indfrier vores ambitiøse målsætninger. Og samtidig vil vi forenkle regler, så der bliver større frihed på den enkelte skole.

En god folkeskole koster penge. Vi vil prioritere flere ressourcer til folkeskolen – i alt ca. 4 mia. kr. frem til 2020. Samtidig vil vi se på, hvordan vi bruger pengene i folkeskolen bedre. Begge dele er nødvendigt for at give folkeskolen er markant løft.

I dag tager vi det første skridt for, at vi får den dygtigste generation i danmarkshistorien. En god folkeskole er vigtig for vores fælles fremtid – og den er altafgørende for vores børn.

Alle, der har prøvet at følges med en 6-årig til hendes første skoledag, ved, hvor meget de glæder sig. Til at lære, til at møde nye venner og til at prøve kræfter med en helt ny verden. De møder op med drømme, nysgerrighed og energi. Lad os bruge den energi til at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Statsminister og formand for Socialdemokraterne
Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Pressechef Trine Maria Ilsøe
Bookmark and Share

Ingen kommentarer: