20. december 2012

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Julehilsen fra formanden/En dyr korridoraftale

Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat

Glædelig jul. Og tak for året, der snart er gået. Det har været et hårdt år for Danmark. Men det har også været et år, hvor vi socialdemokrater har gjort en forskel.

Vi har holdt hånden under beskæftigelsen med vores kickstart. 10.000 arbejdspladser i år, som ellers ikke ville have været der. Næste år sikrer vi dobbelt så mange arbejdspladser. Vi har sikret flere praktikpladser til de unge og sat hårdere ind over for social dumping.

Vi har stået fast på, at krisen ikke må betyde, at vi svigter de mennesker, som har det sværest. Alle skal med. Derfor har vi prioriteret at hjælpe de mennesker, hvor hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen. Vi har blandt andet sørget for højere ældrecheck til 260.000 folkepensionister og hjælp til lejere i fare for at miste deres bolig.

Vi handler for at bringe Danmark trygt gennem krisen.

Det vil vi også gøre i det nye år. Vi vil skabe arbejdspladser. Vi vil hjælpe de ledige med uddannelse og bedre muligheder for opkvalificering. Så vi har et Danmark, hvor vi tager os af hinanden. Også selvom tiderne er hårde.

Meget tyder på, at næste år bliver bedre. Langsomt, men sikkert kommer Danmark tættere på at være fri af krisen.

Det bliver et langt, sejt træk. Og krisen vil ikke være et overstået kapitel næste år. Men hvis vi står sammen og fortsætter det hårde arbejde, ved jeg, at vi skridt for skridt kan skabe et dygtigere og tryggere Danmark.

Vores ambitioner er lige så store, som de er klare: De unge skal være den dygtigste generation nogensinde. Vi skal have et grønt Danmark. Og vi skal have flere arbejdspladser.

I løbet af 2012 har jeg været vidt omkring i partiet. Og jeg vil gerne sige tak for mange gode stunder. Tak for de mange spændende forslag og idéer, I har givet mig, når vi har mødtes. Og tak for det arbejde, I alle hver dag lægger i at støtte op om Socialdemokraterne.

Jeg ønsker dig og dine nærmeste en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i 2013.

Mange hilsener

Helle Thorning-Schmidt

Ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår af 2013 som følge af dagpengereformen, er sikret seks måneder på kontanthjælp, hvis de melder sig klar til et relevant uddannelsesforløb. Det vedtog Folketinget onsdag i denne uge.

Fra 1. januar 2013 halveres dagpengeperioden fra fire til to år som følge af VK-regeringens dagpengereform. Det betyder, at en stor gruppe ledige på en gang står i den situation, at dagpengeperioden ophører.

- Vi har lavet en aftale, der betyder, at ikke ét eneste menneske mister sin forsørgelse som følge af dagpengereformen det næste halve år, siger Socialdemokraternes ordfører på sagen, Ane Halsboe-Larsen.

Hun efterlyser større ansvarlighed fra Venstre, der stemte i mod lovforslaget.

- Jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at Venstre, som selv stod for at gennemføre dagpengereformen, vælger at være ligeglade med de mennesker, der nu bliver ramt af konsekvenserne, siger Ane Halsboe-Larsen, der fastslår, at regeringen har taget en række initiativer for at hjælpe de langtidsledige. Både hjælp til at finde ordinære job, ordningen med akutjob målrettet langtidsledige og tilbuddet om uddannelse.

Hvor meget betaler virksomhederne egentlig i selskabsskat? Fra og med onsdag i denne uge, kan alle borgere gå ind på SKATs hjemmeside og se, hvor meget de enkelte virksomheder betaler i selskabsskat til statskassen.

I løbet af de seneste fem år er statens selskabsskatteindtægter faldet fra 70 milliarder kroner i 2006 til 40 milliarder kroner sidste år. Med de åbne skattelister kan alle danskere gå ind og se, hvor meget hvert enkelt selskab bidrager med.

- Vi ønsker åbenhed omkring selskabsskatterne, og vi mener, at det er helt rimeligt, at det er offentligt, hvor meget virksomhederne betaler i skat, siger Socialdemokraternes skatteordfører Thomas Jensen.

Skatteordføreren understreger dog, at man ikke kan bruge skattelisterne som et dækkende billede af, hvor meget virksomhederne bidrager til samfundet. For eksempel kan investeringer i bygninger, maskiner og forskning reducere skatten, fordi investeringerne er fradragsberettigede.

Af Magnus Heunicke

Hvor meget har det kostet de danske skatteborgere, at den tidligere VK-regering anført af Lene Espersen (K) og Lars Løkke Rasmussen (V) i slutfasen af forhandlingerne om Bankpakke ll i 2009 lavede en korridoraftale med bankerne om redningsmodellen?

Meget tyder på, at det ikke er småpenge, det handler om. I slutningen af november viste DR dokumentaren "Sikke en fest", som afslørede, at redningsmodellen blev ændret i 11. time – og at den model, der blev vedtaget, har været meget dyr for danskerne.

Gennem hele forhandlingsforløbet gik Socialdemokraterne efter en model, hvor staten ville indskyde kapital, der senere kunne konverteres til aktier. På den måde ville staten senere kunne sælge aktierne med en betydelig gevinst. Modellen kaldes upside-modellen, og logikken i den er, at det kun er rimeligt, at skatteborgerne får betaling for at stille kapital til rådighed - og ikke mindst for den risiko, der er ved at stille kapital til rådighed for en nødlidende bank.

Upside-modellen var central i forhandlingerne om Bankpakke ll – lige indtil 15. januar 2009 om aftenen. Da mødtes økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og sandsynligvis også finansminister Lars Løkke Rasmussen med bosserne fra Danske Bank og Nordea. Og næste morgen er redningsmodellen ændret – upside-modellen var simpelt hen ikke længere med i aftaleteksten.

Det er umuligt at sige præcist hvor mange penge, skatteborgerne er gået glip af. Men vi ved, at upside-modellen blev anbefalet af de dyreste og dygtigste drenge i bankkonsulent-branchen, Rotschild, som fik 80 mio. kroner for at rådgive regeringen. Og vi ved, at andre vestlige lande benyttede upside-modellen og hentede en stor gevinst hjem til deres skatteborgere.

I torsdagens Politiken kommer Danske Banks Eivind Kolding med en næsten-undskyldning for bankens adfærd under finanskrisen. Det er for lidt og for sent - og kommer kun, fordi bankens image er i frit fald. Han udviser dog en vis vilje til refleksion. Den er totalt fraværende hos de politiske ledere hos Venstre og Konservative. De mangler fuldstændig en erkendelse af, at deres handlinger i regeringskontorerne var med til at forårsage krisen. Og de mangler at give konkrete svar: Hvorfor er de klogere end verdens førende eksperter indenfor bankdrift? Hvorfor var upside-modellen uegnet til Danmark, når den virkede i vores nabolande? Og hvad skete der på det aftenmøde med bankbosserne?

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Nina Juhl Østergaard

Bookmark and Share

 

Ingen kommentarer: