31. januar 2013

Henrik Sass Larsen kommer til Helsingør


Tid og sted: 7. februar kl. 19 på LO-skolen i Helsingør

Socialdemokratiet i Helsingørkredsen har fået sat en spændende debat på dagsordenen på et møde, hvor den socialdemokratiske folketingsgruppes formand, Henrik Sass Larsen, fortæller om den aktuelle politiske situation.
Som de fleste ved er han en central – nogle vil sige endda kontroversiel – politiker, som kender det politiske spil på Christiansborg bedre end mange andre.
Henrik Sass Larsen vil kunne berette om, hvad der rører sig i Socialdemokratiet, hvor de aktuelle problemer er i dansk politik – og han har normalt stærke meninger om, hvad der kan og skal gøres.
Alle partiets medlemmer er velkomne til mødet.

26. januar 2013

Hvor har vi egentlig de konservative?


Af Jørgen E. Hansen (S), Formand for Idræt, Sundhed og Medborgerskab


Det konservative byrådsmedlem Jens Bertram harcelerer i et læserbrev over, at Socialdemokratiet i Helsingør har en anden mening end vores medlemmer af Regionsrådet, når det gælder hospitalsbygningerne. Det har vi i Helsingør for længst meldt ud og beklaget. Men ofte er det jo sådan, at der indgår mange forskellige faktorer i politiske forhandlinger – og det har der sikkert også gjort i Regionsflertallets beslutninger om hospitalsplanerne.

Derfor har vi socialdemokratier i Helsingør indledt et samarbejde med nogle andre partier i Helsingør, herunder de konservative (hvis du ikke skulle have hørt det!!) Dette har vi gjort fordi vi mener, at det er vigtigt at få belyst, om vi sammen med Regionen, som ejer såvel grund som bygning. Vi håber på at finde en løsning på økonomien og få opbakning til at etablere et rigtigt Sundhedshus for borgerne i og omkring Helsingør, hvilket jeg stadig tror på, at Regionspolitikerne også gerne vil.

Jeg og andre socialdemokrater har nogen tid arbejdet med en gruppe, der er engageret i problemløsninger for et fremtidigt Sundhedshus i Helsingør. Gruppen arbejder på at finde optimale løsninger – uanset hvordan andre ser på det. Det har du læst første del af i den råskitse, jeg præsenterede i HD forleden. Jeg kan forstå, at du også giver skitsen en god bedømmelse i dit læserbrev.

Jeg har drøftet råskitsen med den socialdemokratiske gruppeformand i Regionen, Laila Lindén m. fl. De er alle indstillet på, at Helsingør skal have et fremtidssikret sundhedshus til borgernes og naboernes tryghed. Her håber jeg, at de konservative også vil være med, men hvor har vi egentlig de konservative?

Lad mig så for god ordens skyld tilføje: Hvad Benedikte Kiær laver er jeg sådan set ligeglad med. Hun plejer jo at løbe, når de kalder fra Christiansborg!

Så svært er det ikke at sætte sit kryds

Af Jørgen E. Hansen (S), byrådsmedlem


Kære Steen Esbjørn Hansen. Tak for dit læserindlæg. Det fortæller jo tydeligt og klart om de vurderinger og sonderinger, som Helsingørs borgere – og alle andre borgere rundt om i Danmark i øvrigt – må gøre sig, når de skal afgive deres stemme ved det kommende byrådsvalg. Som borger i Helsingør er det klart, at det handler om, hvad der skal ske med Helsingør Kommune, hvordan det skal gøres, hvornår og at vi har en god økonomi, så vi kan gøre det vi ønsker. Alt det skal der være fuldstændig åbenhed om.

Derfor er jeg som politiker glad for, at du skriver et læserbrev om, hvad du mener. Jeg har naturligvis stor respekt for, at du gør det – og at du siger din mening. Men jeg undrer mig noget over, at du tillægger mig den opfattelse, at jeg skulle synes om lukkethed på fjernvarmeværket. Kan det mon tænkes, at du forveksler mig med et medlem af Helsingør Forsynings bestyrelse – eller hvordan hænger det sammen?

Når jeg undrer mig over det er årsagen, at jeg ikke har mere indflydelse på fjernvarmeprisen end de øvrige medlemmer af Byrådet. Jeg har ganske vist i mange år været ansat i kommunens vandforsyning, men det giver mig heller ikke indflydelse af den vej. Så en slags misforståelse må der være tale om. Når jeg skal være helt ærlig, så er der efter min mening ikke mange, som er så åben med sine meninger og holdninger, som jeg er.

Kære Steen Esbjørn Hansen. Du og alle andre kan altså roligt stemme på Socialdemokratiet – og gerne på mig personligt.

25. januar 2013

Oplæg til debat om oprettelse af et Sundhedscenter i Helsingør Kommune


Af Jørgen E. Hansen (S), Gruppeformand

Toldkammeret dannede for nylig rammen om et borgermøde om fremtiden for sundhedstilbuddet til Helsingørs borgere. Det var godt, at så mange mødte frem. Det var godt, at borgerne – unge som ældre – fik lejlighed til at udtrykke deres mishag og bekymringer. Hos socialdemokraterne i Helsingør forstår vi og ser de problemer, som fjernelsen af nærprincippet i sundhedstilbuddet unægtelig giver.
 
Det kan ikke undre, at Helsingørs borgere ser udviklingen som et tilbageskridt. Når politikere beslutter at reducere tilbuddet omkring kernen i velfærdssamfundet – sikkerhedsnettet omkring syge børn, voksne og ældre – uanset af hvilken grund, kan man ikke bebrejde 400 fremmødte borgere, at de ikke lader det gå ubemærket hen. Politikere skal stå til ansvar for, hvad de gør og ikke kun en gang hver 4. år. Det var godt med klare, endda højrøstede, tilkendegivelser.

Hos socialdemokraterne i Helsingør har vi arbejdet, og gør det fortsat, intenst for at tilvejebringe den bedst mulige løsning på fremtidens sundhedstilbud i vores kommune. At Helsingør Hospital lukkes, kan vi ikke gøre noget ved. Men med lidt nytænkning og samarbejde kan kommunens og regionens sundhedsopgaver til fordel for alle parter samordnes – og vel vigtigst for borgerne.

En sammentænkning af de kommunale og regionale sundhedsopgaver må forventes at

19. januar 2013

Bent Valggas og den politiske dialog

Af Thomas Horn, Socialdemokrat og medlem af kredsbestyrelsen

Klaus Dalgas og Bent Jørgensen anfægter begge behovet for en netop oprettet tværpolitisk konference på facebook.
Konferencens formål er, at skabe øget dialog mellem lokale politikere og borgerne op til kommunalvalget i Helsingør. Både Dalgas og Jørgensen argumenterer for, at der allerede er et højt engagement og en sund dialog mellem politikerne og borgerne.
Verden er jo ikke sort eller hvid. Men lad mig blot påpege, at de politiske partier alle mister medlemmer. Aldersgennemsnittet bare stiger og stiger og det bliver sværere og sværere at finde kandidater til politiske hverv. Samtidig dukker der generelt ofte meget få op til politiske debatter. Så måske er det politiske skuespil og nærdemokrati slet ikke så tiltalende som de to herrer gør sig til talsmænd for. Måske skader det ikke at prøve lidt nye tiltag?
Læserbreve skal selvfølgelig læses i Dagbladet og politikere skal selvfølgelig diskutere med følelser og kant. Konferencens formål er udelukkende, at skabe en hurtig genvej for Hr. og fru Jensen til de politiske kandidater. Konferencen bør ses som et tiltag ud af flere for at få genskabt den tætte dialog og et øget politisk engagement. Det er vel ikke så slemt?
Konferencen har i øvrigt fået sig endnu en administrator. Det drejer sig om den konservative Philip Læborg. Philip er desuden formand for KU i Helsingør. Så nu er vi to – en rød og en blå.
Herfra skal opfordringen derfor lyder. Har du lyst til en direkte linje til borgmesteren og hans to udfordrere eller vil du kunne stille spørgsmål til de mere ukendte kandidater så er du velkommen på www.facebook.com/kv2013helsingor - tilbuddet gælder selvfølgelig også Bent Valggas.

Ældre borgere skal ikke hægtes af IT-udviklingen

Af Jørgen E. Hansen (S), Formand for Udvalget for Sundhed-, Idræt- og Medborgerskab.

Min tidligere socialdemokratiske kollega i Helsingør Byråd, Marna Dahl Nielsen, gav som formand på årsmødet i den lokale afdeling af Ældre-Sagen forleden udtryk for nogen betænkelighed ved, at det offentlige om et par år er parat til fuldstændig digitalisering i forhold til borgerne. Senest i 2015 forventes det, at al kommunikation med det offentlige – både staten, regionerne og kommunerne – skal ske via pc´eren eller andre it-muligheder. Det er sikkert ikke noget større problem for de mange unge og andre, som allerede har fået it-kendskabet ind næsten med modermælken.

Men for mange af vore ældre borgere er det en ny verden at bevæge sig ind, når de skal til at tænke på Internet, brug af e-mails, Facebook, Twitter, Netbank, rådgivning og information. Selv om der er mange ældre, som i disse år kaster sig ud i it-teknikkens verden, så er der stadig landet over flere hundrede tusinde borgere i de højere aldre, som ikke magter at bruge Internettet fuldt ud.

Bekymringen for, hvordan det skal lykkes at få de ældre borgere med på it-vognen i en form, så de kan bruge de nye kommunikationsmidler trygt og sikkert er ganske velbegrundet. Det hedder sig ganske vist, at vi stræber efter, at ældre borgere skal være selvhjulpne i dagligdagen. Men hvis ikke de er sikre på, hvad de gør, når de skal trykke på tasterne går det helt galt. Mange kan risikere at gøre dyrekøbte fejl!

Jeg ved godt, at Borgerservice i lang tid endnu vil være de ældre – og måske også andre med samme problem – behjælpelig med at skabe forbindelser til de myndigheder, som de har brug for. Jeg ved også, at bibliotekerne og de ældres egne organisationer har sat gang i nogle korte kurser. Men det er jo ikke nok. Hvis de mange ældre, der ikke får lært at bruge it-systemerne trygt, vil blive koblet af udviklingen, betyder det, at de får svært ved at få de fornødne informationer. For længst har vi hørt, at når medierne fortæller om en nyhed – ”så kan du få mere at vide ved at gå på Nettet”.

I Helsingør Kommune skal vi ikke lade det være ved det. Kommunen må helt frem på banen med kurser til de ældre aldersgrupper. Kommunen må simpelthen stille mandskab og it-maskiner til rådighed – gratis. Kommunen skal virkelig sikre, at de ældre årgange ikke bliver ladt i stikken – og at vi ikke får et A- og B-samfund, når det gælder brug af Internettet og dets mange muligheder.
Som formand for kommunens udvalg for Medborgerskab vil jeg fremsende et forslag herom til Økonomiudvalget.18. januar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Sådan skaber vi nye arbejdspladser


Kan du ikke se hele nyhedsbrevet? Klik her

Kære socialdemokrat
For Socialdemokraterne vil den vigtigste opgave i en krisetid altid være at skabe flere arbejdspladser og sikre en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på pengene. Derfor sørger vi for, at de offentlige budgetter ikke skrider år efter år. Det giver tillid til dansk økonomi og bidrager til en lav rente. Det alene vurderes at sikre 40.000 danske arbejdspladser hvert år.

Vi har gennemført en kickstart, der holder hånden under beskæftigelsen. Uden kickstarten ville vi have haft 10.000 færre job sidste år, og i år vil kickstarten skabe 20.000 arbejdspladser. Vi sætter gang i byggeriet af nye supersygehuse, bedre veje, Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen. Faktisk er de offentlige investeringer i 2012 de højeste i 30 år. Vi gør alt, hvad vi kan for at trække Danmark fri af krisen.

I onsdags indgik regeringen en aftale med kommunerne om, at de kan flytte to milliarder kr. fra drift til anlægsinvesteringer. Aftalen flytter penge inden for den nuværende ramme, og dermed overholder vi EU-henstillingen og fortsætter en ansvarlig økonomisk politik. Aftalen giver mulighed for, at penge, der lige nu ikke bliver brugt, kan gå til eksempelvis byggeri af nye børnehaver og vuggestuer eller renovering af skoler.

Krisen har været hård ved Danmark. Det skyldes blandt andet, at vi brugte de gode tider dårligt. Danmark tabte 170.000 arbejdspladser, lige efter krisen brød ud i 2008. Og 10 år under den

15. januar 2013

Kandidatforslag til Byrådet og Regionsrådet


Af Vibeke Schmidt, Kredsformand

På kredsgeneralforsamlingen i oktober 2012 blev det besluttet, at Socialdemokratiet skal opstille mellem 15 og 20 kandidater foruden borgmesterkandidaten til det kommende kommunevalg. Henrik Møller er som partiets borgmesterkandidat automatisk nr. 1. på partiets liste. Desuden skal Helsingørkredsen opstille 1 kandidat til Regionsrådet.

Nu er tiden derfor kommet, hvor I som medlem af partiet i Helsingør kan bringe kandidater i forslag til såvel Byrådet og som Regionsrådet. Alle partiets medlemmer har mulighed for at bringe sig selv eller andre medlemmer i forslag.

For at kunne kandidere skal man være – og have været – medlem af en af partiforeningerne mindst 1år før valgdatoen. Desuden skal man have bopæl i kommunen og betalt sit kontingent til partiet.

Forslag om kandidater til både byråd og regionsråd skal sendes til kredsformand Vibeke Schmidt. Det kan gøres på mail eller brev eller ved telefonisk henvendelse – og skal være modtaget senest 3. februar 2013. Vibeke Schmidt, kredsformand, Groskenstræde 5 3000 Helsingør. Mailadresse: breiting_schmidt@mail.dk Telefon 30 89 33 26.

Når de indkomne forslag er blevet gennemgået og partiets kandidatudvalg har sikret sig, at de foreslåede medlemmer har sagt ja til opstilling, sendes kandidatforslagene ud til urafstemning hos alle partiets medlemmer, der med sin stemmeafgivning skal prioritere kandidaternes rækkefølge på den socialdemokratiske liste. Den færdige liste er klar 23. marts 2013.

Partiorganisationen opfordrer medlemmerne til at deltage aktivt i opstilling af kandidater.

13. januar 2013

Tilliden skal genskabes

Af Thomas Horn, medlem af kredsbestyrelsen,


Løftebrud, rævekager og kovendinger. En følelse af der ikke bliver lyttet og en undren over den hårde tone. Sårene fra sidste kommunalvalg er stadig åbne. Der er derfor nok at tage fat på for de lokale politikere op til kommunalvalget hvis tilliden til byens borgere skal genskabes.

Socialdemokraten Thomas Horn, har derfor taget første skridt til at få skabt en platform for at få genskabt tilliden. Således har socialdemokraten taget initiativ til at oprette et tværpolitisk forum på facebook hvor han vil inviterer samtlige byrådskandidater og kommunens borgere til at deltage.

Horn: Vi bliver nødt til at møde borgerne i øjenhøjde og i en ligeværdig opsætning. Som politikere skal vi stille os til rådighed der hvor borgerne er. Alt for ofte ender vi med

Så er Partiposten for januar udkommet

Læs herunder eller tryk her for at åbne en ny side

11. januar 2013

Socialdemokraternes nyhedsbrev: Regeringen strammer grebet om økonomisk kriminelle

En ny stor lovpakke fra justitsministeren skal gøre livet surt for den beskidte del af erhvervslivet, rockergrupper og andre, der begår økonomisk kriminalitet.

Finanskrisen har skabt en betydelig stigning i antallet af anmeldelser af økonomisk kriminalitet. Alt for mange fristes til at overtræde loven med kursmanipulation, bestikkelse, insiderhandel, hvidvaskning af penge osv.

Udover at økonomisk kriminalitet betyder store tab for de mennesker og virksomheder, der bliver ramt, har kriminaliteten også store samfundsmæssige konsekvenser. Derfor fremlægger Socialdemokraternes justitsminister, Morten Bødskov, nu en lovpakke, der skal stramme grebet om dem, der begår eller forsøger sig med økonomisk kriminalitet.

- For os socialdemokrater er økonomisk kriminalitet en mærkesag, og jeg insisterer på, at det skal være lettere at komme efter folk, der spiller hasard med hårdtarbejdende danskeres værdier. Det er simpelthen ikke acceptabelt, at kriminelle i toppen af samfundet kan snyde og slippe af sted med det, siger Morten Bødskov.

Lovpakken skærper strafferammen for kursmanipulation, insiderhandel og bestikkelse. Derudover lægges der blandt andet op til at udvide muligheden for at frakende lidt for kreative kriminelle erhvervsfolk retten til at drive virksomhed i selskabsform, ligesom det bliver lettere for politiet at spore ulovlige pengestrømme og spærre beløb på en bankkonto i syv dage, hvis der er grund til at tro, pengene stammer fra hvidvask.

- Vi har set en uhyggelig tendens til, at øjensynligt pæne erhvervsfolk arbejder sammen med rockere og andre organiserede kriminelle. Det samarbejde spænder vi nu ben for. Med de her lovændringer får politiet og anklagemyndigheden en lang række nye redskaber, så deres arbejde bliver gjort lettere, uden vi går på kompromis med folks retssikkerhed, siger Morten Bødskov.

Lovpakken er nu sendt i høring og vil blive fremsat senere i denne folketingssamling.

 

Danske Banks nye standarder betyder, at svage kunder bliver presset ud. Lovindgreb kan blive nødvendigt, advarer Socialdemokraterne.

Danmarks suverænt største bank, Danske Bank, har glemt at fortælle danskerne, at bankens såkaldte nye standarder også vil betyde, at titusindvis af svage kunder ikke længere er velkomne som konsekvens af deres såkaldte ansvarlighed. Danske Banks direktør, Eivind Kolding, har i en kronik meddelt, at Danske Bank ikke tjener penge på 40 procent af deres kunder.

Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, mener derfor, det kan blive nødvendigt at skride politisk ind, hvis Danske Banks nye kyniske kurs over for svage kunder vil betyde, at danskere står tilbage uden en bank.

- Hvis ikke branchen selv kan finde en løsning på at finde plads til de svage kunder, så svigter de det samfundsansvar, som ikke mindst Danske Bank har, siger Benny Engelbrecht, der minder om, at banken tilbage i 1995 i form af Bikuben overtog den statsejede GiroBank og på den måde også et vigtigt samfundsansvar.

- Jeg har fuld forståelse for, at Danske Bank gerne vil drive en så effektiv forretning som muligt, men på grund af dens størrelse har Koldings tropper et særligt samfundsansvar. Ønsker Danske Bank fortsat at være det førende pengeinstitut i kongeriget, følger forpligtelsen for de svage kunder også med, siger Benny Engelbrecht.

Det er langt fra godt nok, at der kun er ansat to lærlinge på det store metrobyggeri i København. Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, opfordrer entreprenøren til at vise større ansvar.

Omkring 400 ansatte knokler for at bygge Københavns nye cityring. Men kun to lærlinge har fået uddannelsesplads i det milliardstore byggeri.

- Det er skandaløst. Vi står i en situation, hvor der er stor mangel på lærlingepladser, og derfor skal der selvfølgelig være flere lærlinge ved de store offentlige anlægsarbejder, siger Leif Lahn Jensen.

Metroselskabet forklarer, at det er den italienske underleverandør, der ikke lever op til en frivillig aftale, der blev indgået i sommeren 2011. Det var den daværende borgerlige regering, der lavede den frivillige aftale om, at fem til syv procent af de timelønnede ansatte skulle være lærlinge.

- Man kan overveje, om den frivillige aftale skal erstattes med håndfaste krav. Men nu afventer vi i første omgang, at Metroselskabet selv tager initiativ til at tage deres ansvar for uddannelsesdimensionen ved byggeriet alvorligt, siger Leif Lahn Jensen.

I flere kommuner er der penge i kassen til byggeri af skoler, børnehaver og institutioner. Men til borgmestrenes fortrydelse betyder et anlægsloft, at kommunerne må udskyde byggerierne til de kommende år.


Socialdemokraterne kæmper for at skabe arbejdspladser. Hvorfor lader regeringen ikke kommunerne sætte gang i byggeriet, så arbejdsløse kan komme i arbejde?

Det er god socialdemokratisk politik at investere i offentligt byggeri og anlæg og på den måde skabe arbejdspladser. Og det gør vi også. Men vi har en henstilling fra EU, som betyder, at vi i 2013 har et loft over de offentlige udgifter. Loftet betyder, at kommunerne maksimalt må bruge 16 milliarder kroner i 2013 på byggeri og anlæg. Henstillingen stammer fra 2010, hvor den tidligere regering fik besked om, at det danske underskud senest i 2013 skal ligge under tre procent.

I f.eks. København og Aarhus siger borgmestrene, at de har pengene til at bygge for, og at det vil forbedre økonomien ved at skabe arbejdspladser. Hvorfor kan det så ikke lade sig gøre – det vil jo ikke give underskud?

Henstillingen fra EU er meget klar, og den må vi forholde os til. Hvis vi bryder anlægsloftet, risikerer vi endnu skrappere henstillinger. Det er vigtigt at finde den helt rigtige balance mellem at sætte gang i økonomien og stadig have en høj økonomisk troværdighed, så vi kan holde renten lav. Hvis vi ikke overholder kravet fra EU, vil det skade Danmarks økonomiske omdømme, og det kan give rentestigninger, hvilket i hvert fald ikke er gavnligt for dansk økonomi.

Hvor længe skal EU bestemme, hvor meget de danske kommuner må bygge for?

Henstillingen fra 2010 gælder for årene 2011 til 2013. Så vi kan se frem til, at tingene ser lysere ud til næste år. Men fakta er, at vi faktisk bygger mere end nogensinde i 2013. Vi har Metro Cityringen, Femern Bæltforbindelsen, klimatilpasningsindsatsen i kommunerne og de nye supersygehuse. Så det er jo ikke sådan, at anlægsloftet har sat en stopper for alt offentligt byggeri.

Udsendes af Socialdemokraternes presseafdeling på Christiansborg
Ansvarshavende redaktør: Nina Juhl Østergaard

Bookmark and Share

 

10. januar 2013

2012 blev et godt sportsår – 2013 bliver endnu bedre!


Af Jørgen E. Hansen, Formand for Idræt, Sundhed og Medborgerskab. 

Godt nytår til alle i idræts- og fritidsklubområdet. Det falder mig naturligt at starte sportsåret 2013 med at give en stor tak til de mange frivillige idrætsledere, trænere og instruktører, der virker i Helsingør kommune. I lavede et kæmpearbejde, som bidrog til at gøre 2012 til et rigtig godt sportsår. Alle I, der arbejder ulønnede på hver jeres område, har en meget stor værdi for samfundet og naturligvis for Helsingør kommune. Tak fra mig og utvivlsomt fra mange andre.
Vi må aldrig glemme, at idræt også er kultur – og omvendt. Derfor er det dejligt at se, at regeringen nu også syntes, at mere bevægelse til skoleeleverne vil fremme skoleundervisningen og borgernes sundhed. Vi ved godt, at en tidlig indsats for at forbedre og vedligeholde vores bevægelsesapparat nytter og giver bedre livskvalitet. Vi ved også, at det ikke holder sit niveau evigt. Vi skal forebygge og sikre, at de nødvendige reparationer og behandlinger skydes ud.

En idrætspolitik for kommunen er vedtaget
Helsingør Kommune er blevet udråbt som en god idrætskommune af DGI. Det skal vi være stolte over. Derudover er også vores vore mange frivillige idrætsledere blevet fremhævet. Politikere i Idrætsudvalget har som medansvarlige for udviklingen af idrætten i kommunen

6. januar 2013

Kom til lyttemøde

Kære Socialdemokrat

 Jeg vil gerne invitere dig til et lyttemøde

Et lyttemøde er et møde, hvor jeg lytter mere end jeg taler. På mødet vil du have muligheden for at fortælle mig som spidskandidat for Socialdemokratiet til at lede Region Hovedstaden ved valget i 2013, hvad DU mener, der skal til for at udvikle Hovedstaden til at blive et endnu bedre sted at leve i, end det er i forvejen.

Helt konkret kunne jeg godt tænke os at høre, hvad du mener, vi skulle ændre eller bevare – hvis du skulle pege på blot en enkelt ting.

Tid og sted:

Onsdag 16. januar 2013 kl. 19-21 – Vestegnen, 3F Industri Vestegnen
Torsdag 17. januar 2013 kl. 19-21 – Omegnen, Lyngby Rådhus
Søndag 20. januar 2013 kl. 10-12 – Bornholm, AOF Bornholm
Tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.30-21.30 – Nordsjælland, 3F Frederiksborg
Torsdag 24. januar 2013 kl. 19-21 – København, Partikontoret

Jeg håber også, at du vil tage en ven med. Det kan være en kollega eller en nabo. En du måske har diskuteret politik med, og som normalt er enig med vores parti, men bare ikke er medlem. Vi kan kun blive klogere og finde bedre løsninger, hvis vi inviterer flere til at deltage i debatten.

Tilmelding: http://s-hovedstaden.nemtilmeld.dk/ 

Når vi har samlet en masse input, skriver vi det sammen til et samlet bud på vores valgprogram, som vi skal diskutere i partiet de kommende måneder og endeligt vedtage på vores repræsentantskabsmøde den 14. april 2013. Alt det vil du høre mere om fra din partiforening.

Vi har brug for dit bidrag!

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen
Spidskandidat for Socialdemokraterne i Region Hovedstaden

Billeder fra Nytårskur 2013

Af Martin Nesheim, næstformand i Helsingør Kredsen

Henrik Møller og Sophie Hæstorp Andersen
70 deltagere tog godt imod regionsformandskandidat Sophie Hæstorp Andersen. Borgmesterkandidat Henrik Møller styrede mødet som også bød på brunch.
Sophie Hæstorp Andersen fortalte om sine visioner og ideer for fremtidens Region Hovedstaden og der var udbredt tilfredshed med hendes vilje til at ville samarbejde med socialdemokraterne i kredsene.

Vi glæder os meget til at møde Sophie igen og ser frem til et fornyet og konstruktivt samarbejde med regionens socialdemokrater.

Se flere billeder fra nytårskuren.

Nytårskur i Helsingør

Sophie Hæstorp Andersen og Henrik Møller

3. januar 2013

En spændende gæst i Helsingør

Den 7. februar får vi besøg af en spændende gæst fra borgen. Mere følger når Partiposten udkommer i næste uge.

Rød nytårskur 2013


Socialdemokraterne i Region Hovedstaden afholder Rød nytårskur 2013


Traditionen tro inviterer Socialdemokratiet i Region Hovedstaden alle aktive medlemmer til
”Rød Nytårskur” tirsdag den 8. januar 2o13. Dørene åbnes kl. 17.30, og man er velkommen til
at komme forbi i løbet af aftenen, eller være der hele aftenen.

Stedet er kantinen i HK Københavns bygning, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.
Aftenen slutter omkring kl. 21.30.

Regionsorganisationen byder velkommen kl. 18.00
Formanden for region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen holder ”sin sidste nytårstale” kl.
18.15, og gør en slags status over et langt liv i politik. Næste år skal der gerne stå en ny
socialdemokratisk regionsformand, arvtager til Vibeke Storm Rasmussens post, og holde talen.

Socialdemokratiets formand, statsminister Helle Thorning‐Schmidt taler kl. 19.00.

Efter Helle Thornings Schmidts tale vil der være underholdning af sangeren Marie Carmen Koppel.

Talerrækken slutter ca. kl. 20.15 med Socialdemokratiets spidskandidat til ny regionsformand,
folketingsmedlem Sophie Hæstorp Andersen, som vi sender ud på ”En 1 år lang rejse mod
valgsejren i november”.

Undervejs vil der være buffet samt drikkevarer og kaffe til de fremmødte samt lidt røde sange
for at få løsnet tungebåndene samt plads til small talk ved bordene.

Der er fri entre for medlemmer. Du kan hjælpe os ved forlods at melde dig til arrangementet på
mail til: Heidi Storck: heidi@imove.dk eller Peter Valenius: peter.valenius@mail.dk, så vi får en
smule overblik over hvor mange deltagere, vi bliver. Du kan også melde dig til din
kredsformand, som så samler tilmeldingerne op fra din kreds.

På gensyn.
Med venlig hilsen
Peter Valenius
Formand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden